Vælg et analyseår

Antal point pr. hovedområde for valgte analyseår

Hovedområder I alt Monografier på forlag Monografier i bogserier Tidsskriftartikler Antologibidrag i bogserier Konferencebidrag Antologibidrag på forlag Doktorafhandlinger Patenter
HUM 642,75 83,08 3,13 283,76 10,67 45,02 202,09 15,00 0,00
NAT/TEK 774,45 12,08 2,08 591,45 11,44 127,59 17,30 0,00 12,50
SAM 485,55 72,74 3,13 304,96 4,62 13,75 86,35 0,00 0,00
SUND 1590,15 8,00 0,00 1524,90 2,83 12,24 23,18 15,00 4,00
I alt 3492,91 175,91 8,33 2705,08 29,56 198,61 328,92 30,00 16,50
Hovedområder I alt Monografier på forlag Monografier i bogserier Tidsskriftartikler Antologibidrag i bogserier Konferencebidrag Antologibidrag på forlag Doktor­afhandlinger Patenter
Niveau Niveau Niveau Niveau Niveau Niveau
1 2 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2
HUM 642,75 60,42 22,67 3,13 0,00 0,00 114,26 169,50 0,00 10,67 0,00 0,00 22,08 22,94 0,00 36,14 165,96 15,00 0,00
NAT/TEK 774,45 12,08 0,00 2,08 0,00 0,00 160,63 417,27 13,55 11,44 0,00 0,00 107,47 20,13 0,00 8,30 9,00 0,00 12,50
SAM 485,55 31,41 41,33 3,13 0,00 0,00 84,96 219,38 0,63 3,38 1,25 0,00 10,75 3,00 0,00 20,34 66,01 0,00 0,00
SUND 1590,15 0,00 8,00 0,00 0,00 0,00 886,91 612,02 25,97 2,83 0,00 0,00 12,24 0,00 0,00 14,34 8,83 15,00 4,00
I alt 3492,91 103,91 72,00 8,33 0,00 0,00 1246,77 1418,16 40,14 28,31 1,25 0,00 152,55 46,06 0,00 79,12 249,80 30,00 16,50

Antal publikationer pr. hovedområde for valgte analyseår

Hovedområder I alt Monografier på forlag Monografier i bogserier Tidsskriftartikler Antologibidrag i bogserier Konferencebidrag Antologibidrag på forlag Doktorafhandlinger Patenter
HUM 450 17 1 197 12 42 178 3 0
NAT/TEK 871 3 1 625 17 182 36 0 7
SAM 379 16 1 240 5 19 98 0 0
SUND 2291 1 0 2217 4 18 46 3 2
I alt 3991 37 3 3279 38 261 358 6 9
Hovedområder I alt Monografier på forlag Monografier i bogserier Tidsskriftartikler Antologibidrag i bogserier Konferencebidrag Antologibidrag på forlag Doktor­afhandlinger Patenter
Niveau Niveau Niveau Niveau Niveau Niveau
1 2 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2
HUM 450 13 4 1 0 0 131 66 0 12 0 0 31 11 0 78 100 3 0
NAT/TEK 871 3 0 1 0 0 315 300 10 17 0 0 174 8 0 30 6 0 7
SAM 379 10 6 1 0 0 126 113 1 4 1 0 18 1 0 51 47 0 0
SUND 2291 0 1 0 0 0 1730 460 27 4 0 0 18 0 0 41 5 3 2
I alt 3991 26 11 3 0 0 2302 939 38 37 1 0 241 20 0 200 158 6 9

Detaljer

Total Screeningsfejl HUM NAT/TEK SAM SUND
Poster
Høstede poster 8317 3724 504 996 421 2672
Blacklistede poster 0 0 0 0 0 0
Poster, der opfylder BFI-kriterier 4587 0 504 995 420 2668
BFI-publikationer
Niveau 1 2824 0 269 547 210 1798
Niveau 2 1129 0 181 314 168 466
Niveau 3 38 0 0 10 1 27
Publikationer med BFI-klassifikation 3991 0 450 871 379 2291
Samarbejdspublikationer 2949 0 135 701 235 1878
Dubletter
Interne dubletter 3 0 0 0 2 1
Dubletter, der består af samarbejdspublikationer 1456 0 27 163 45 1221
Konflikter
Forfatterkonflikter 299 0 6 32 10 251
Klassifikationskonflikter 30 0 2 5 2 21
Point
Antal point i alt 3492,91 0,00 642,75 774,45 485,55 1590,15
Universitetets andel af det totale antal nationale point angivet i procent 11,67% 0,00% 14,47% 5,88% 9,99% 21,30%