Vælg et analyseår

Antal point pr. hovedområde for valgte analyseår

Hovedområder I alt Monografier på forlag Monografier i bogserier Tidsskriftartikler Antologibidrag i bogserier Konferencebidrag Antologibidrag på forlag Doktorafhandlinger Patenter
HUM 646,13 78,79 15,00 356,97 38,06 34,50 121,56 0,00 1,25
NAT/TEK 889,77 15,00 1,04 694,08 3,63 147,04 19,85 0,00 9,12
SAM 475,74 46,77 0,00 297,82 27,58 3,86 99,70 0,00 0,00
SUND 1729,12 0,00 3,13 1642,87 8,79 7,83 60,51 0,00 6,00
I alt 3740,75 140,56 19,17 2991,73 78,06 193,24 301,62 0,00 16,37
Hovedområder I alt Monografier på forlag Monografier i bogserier Tidsskriftartikler Antologibidrag i bogserier Konferencebidrag Antologibidrag på forlag Doktor­afhandlinger Patenter
Niveau Niveau Niveau Niveau Niveau Niveau
1 2 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2
HUM 646,13 42,50 36,29 15,00 0,00 0,00 124,23 232,74 0,00 35,06 3,00 0,00 19,65 14,85 0,00 25,52 96,04 0,00 1,25
NAT/TEK 889,77 0,00 15,00 1,04 0,00 0,00 203,44 476,37 14,27 3,63 0,00 0,00 121,87 25,17 0,00 2,77 17,08 0,00 9,12
SAM 475,74 29,27 17,50 0,00 0,00 0,00 95,21 202,60 0,00 17,83 9,75 0,00 3,55 0,31 0,00 48,03 51,67 0,00 0,00
SUND 1729,12 0,00 0,00 3,13 0,00 0,00 918,16 688,88 35,82 8,79 0,00 0,00 7,83 0,00 0,00 9,86 50,64 0,00 6,00
I alt 3740,75 71,77 68,79 19,17 0,00 0,00 1341,04 1600,59 50,09 65,31 12,75 0,00 152,90 40,34 0,00 86,19 215,44 0,00 16,37

Antal publikationer pr. hovedområde for valgte analyseår

Hovedområder I alt Monografier på forlag Monografier i bogserier Tidsskriftartikler Antologibidrag i bogserier Konferencebidrag Antologibidrag på forlag Doktorafhandlinger Patenter
HUM 447 14 3 242 39 38 110 0 1
NAT/TEK 989 3 1 750 4 204 21 0 6
SAM 441 14 0 253 27 10 137 0 0
SUND 2491 0 1 2400 12 10 65 0 3
I alt 4368 31 5 3645 82 262 333 0 10
Hovedområder I alt Monografier på forlag Monografier i bogserier Tidsskriftartikler Antologibidrag i bogserier Konferencebidrag Antologibidrag på forlag Doktor­afhandlinger Patenter
Niveau Niveau Niveau Niveau Niveau Niveau
1 2 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2
HUM 447 9 5 3 0 0 147 95 0 38 1 0 28 10 0 54 56 0 1
NAT/TEK 989 0 3 1 0 0 406 336 8 4 0 0 188 16 0 8 13 0 6
SAM 441 9 5 0 0 0 148 105 0 22 5 0 9 1 0 102 35 0 0
SUND 2491 0 0 1 0 0 1850 523 27 12 0 0 10 0 0 24 41 0 3
I alt 4368 18 13 5 0 0 2551 1059 35 76 6 0 235 27 0 188 145 0 10

Detaljer

Total Screeningsfejl HUM NAT/TEK SAM SUND
Poster
Høstede poster 8108 3013 519 1126 500 2950
Blacklistede poster 0 0 0 0 0 0
Poster, der opfylder BFI-kriterier 5092 0 518 1126 499 2949
BFI-publikationer
Niveau 1 3083 0 280 613 290 1900
Niveau 2 1250 0 167 368 151 564
Niveau 3 35 0 0 8 0 27
Publikationer med BFI-klassifikation 4368 0 447 989 441 2491
Samarbejdspublikationer 3265 0 145 777 249 2094
Dubletter
Interne dubletter 2 0 0 1 1 0
Dubletter, der består af samarbejdspublikationer 1586 0 40 189 48 1309
Konflikter
Forfatterkonflikter 287 0 8 32 8 239
Klassifikationskonflikter 25 0 1 6 2 16
Point
Antal point i alt 3740,75 0,00 646,13 889,77 475,74 1729,12
Universitetets andel af det totale antal nationale point angivet i procent 12,03% 0,00% 14,49% 6,57% 9,71% 21,11%