Vælg et analyseår

Antal point pr. hovedområde for valgte analyseår

Hovedområder I alt Monografier på forlag Monografier i bogserier Tidsskriftartikler Antologibidrag i bogserier Konferencebidrag Antologibidrag på forlag Doktorafhandlinger Patenter
HUM 602,07 75,00 25,00 315,42 21,04 29,84 134,52 0,00 1,25
NAT/TEK 718,48 15,00 0,00 555,81 2,00 124,65 16,73 0,00 4,29
SAM 396,73 35,21 0,00 269,58 16,00 4,05 71,89 0,00 0,00
SUND 1191,53 2,08 3,13 1129,26 8,12 8,33 40,60 0,00 0,00
I alt 2908,81 127,29 28,13 2270,07 47,17 166,88 263,74 0,00 5,54
Hovedområder I alt Monografier på forlag Monografier i bogserier Tidsskriftartikler Antologibidrag i bogserier Konferencebidrag Antologibidrag på forlag Doktor­afhandlinger Patenter
Niveau Niveau Niveau Niveau Niveau Niveau
1 2 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2
HUM 602,07 35,00 40,00 25,00 0,00 0,00 111,44 200,85 3,13 18,04 3,00 0,00 16,34 13,50 0,00 19,44 115,08 0,00 1,25
NAT/TEK 718,48 0,00 15,00 0,00 0,00 0,00 160,76 388,27 6,77 2,00 0,00 0,00 103,92 20,73 0,00 2,06 14,67 0,00 4,29
SAM 396,73 24,38 10,83 0,00 0,00 0,00 82,29 187,29 0,00 6,25 9,75 0,00 3,74 0,31 0,00 26,39 45,50 0,00 0,00
SUND 1191,53 2,08 0,00 3,13 0,00 0,00 624,05 478,63 26,58 8,12 0,00 0,00 8,33 0,00 0,00 6,80 33,80 0,00 0,00
I alt 2908,81 61,46 65,83 28,13 0,00 0,00 978,55 1255,05 36,48 34,42 12,75 0,00 132,33 34,54 0,00 54,69 209,05 0,00 5,54

Antal publikationer pr. hovedområde for valgte analyseår

Hovedområder I alt Monografier på forlag Monografier i bogserier Tidsskriftartikler Antologibidrag i bogserier Konferencebidrag Antologibidrag på forlag Doktorafhandlinger Patenter
HUM 381 12 5 205 20 34 104 0 1
NAT/TEK 776 3 0 575 2 176 17 0 3
SAM 333 9 0 215 12 10 87 0 0
SUND 1523 1 1 1458 11 11 41 0 0
I alt 3013 25 6 2453 45 231 249 0 4
Hovedområder I alt Monografier på forlag Monografier i bogserier Tidsskriftartikler Antologibidrag i bogserier Konferencebidrag Antologibidrag på forlag Doktor­afhandlinger Patenter
Niveau Niveau Niveau Niveau Niveau Niveau
1 2 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2
HUM 381 7 5 5 0 0 126 78 1 19 1 0 26 8 0 40 64 0 1
NAT/TEK 776 0 3 0 0 0 311 261 3 2 0 0 161 15 0 6 11 0 3
SAM 333 6 3 0 0 0 121 94 0 7 5 0 9 1 0 56 31 0 0
SUND 1523 1 0 1 0 0 1121 321 16 11 0 0 11 0 0 16 25 0 0
I alt 3013 14 11 6 0 0 1679 754 20 39 6 0 207 24 0 118 131 0 4

Detaljer

Total Screeningsfejl HUM NAT/TEK SAM SUND
Poster
Høstede poster 7932 2976 504 1092 471 2889
Blacklistede poster 0 0 0 0 0 0
Poster, der opfylder BFI-kriterier 4956 0 504 1092 471 2889
BFI-publikationer
Niveau 1 2067 0 224 483 199 1161
Niveau 2 926 0 156 290 134 346
Niveau 3 20 0 1 3 0 16
Publikationer med BFI-klassifikation 3013 0 381 776 333 1523
Samarbejdspublikationer 2103 0 109 598 192 1204
Dubletter
Interne dubletter 0 0 0 0 0 0
Dubletter, der består af samarbejdspublikationer 0 0 0 0 0 0
Konflikter
Forfatterkonflikter 0 0 0 0 0 0
Klassifikationskonflikter 0 0 0 0 0 0
Point
Antal point i alt 2908,81 0,00 602,07 718,48 396,73 1191,53
Universitetets andel af det totale antal nationale point angivet i procent 11,92% 0,00% 16,55% 6,50% 9,56% 21,47%