Vælg et analyseår

Antal point pr. hovedområde for valgte analyseår

Hovedområder I alt Monografier på forlag Monografier i bogserier Tidsskriftartikler Antologibidrag i bogserier Konferencebidrag Antologibidrag på forlag Doktorafhandlinger Patenter
HUM 640,75 83,08 3,13 283,76 10,67 45,02 200,09 15,00 0,00
NAT/TEK 774,45 12,08 2,08 591,24 11,44 127,80 17,30 0,00 12,50
SAM 485,55 72,74 3,13 304,96 3,87 14,50 86,35 0,00 0,00
SUND 1590,15 8,00 0,00 1524,90 2,83 12,24 23,18 15,00 4,00
I alt 3490,91 175,91 8,33 2704,87 28,81 199,57 326,92 30,00 16,50
Hovedområder I alt Monografier på forlag Monografier i bogserier Tidsskriftartikler Antologibidrag i bogserier Konferencebidrag Antologibidrag på forlag Doktor­afhandlinger Patenter
Niveau Niveau Niveau Niveau Niveau Niveau
1 2 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2
HUM 640,75 60,42 22,67 3,13 0,00 0,00 114,26 169,50 0,00 10,67 0,00 0,00 22,08 22,94 0,00 36,14 163,96 15,00 0,00
NAT/TEK 774,45 12,08 0,00 2,08 0,00 0,00 160,42 417,27 13,55 11,44 0,00 0,00 107,68 20,13 0,00 8,30 9,00 0,00 12,50
SAM 485,55 31,41 41,33 3,13 0,00 0,00 84,96 219,38 0,63 2,63 1,25 0,00 11,50 3,00 0,00 20,34 66,01 0,00 0,00
SUND 1590,15 0,00 8,00 0,00 0,00 0,00 886,91 612,02 25,97 2,83 0,00 0,00 12,24 0,00 0,00 14,34 8,83 15,00 4,00
I alt 3490,91 103,91 72,00 8,33 0,00 0,00 1246,56 1418,16 40,14 27,56 1,25 0,00 153,50 46,06 0,00 79,12 247,80 30,00 16,50

Antal publikationer pr. hovedområde for valgte analyseår

Hovedområder I alt Monografier på forlag Monografier i bogserier Tidsskriftartikler Antologibidrag i bogserier Konferencebidrag Antologibidrag på forlag Doktorafhandlinger Patenter
HUM 449 17 1 197 12 42 177 3 0
NAT/TEK 872 3 1 624 17 184 36 0 7
SAM 380 16 1 241 4 20 98 0 0
SUND 2295 1 0 2221 4 18 46 3 2
I alt 3996 37 3 3283 37 264 357 6 9
Hovedområder I alt Monografier på forlag Monografier i bogserier Tidsskriftartikler Antologibidrag i bogserier Konferencebidrag Antologibidrag på forlag Doktor­afhandlinger Patenter
Niveau Niveau Niveau Niveau Niveau Niveau
1 2 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2
HUM 449 13 4 1 0 0 131 66 0 12 0 0 31 11 0 78 99 3 0
NAT/TEK 872 3 0 1 0 0 314 300 10 17 0 0 175 9 0 30 6 0 7
SAM 380 10 6 1 0 0 127 113 1 3 1 0 19 1 0 51 47 0 0
SUND 2295 0 1 0 0 0 1733 461 27 4 0 0 18 0 0 41 5 3 2
I alt 3996 26 11 3 0 0 2305 940 38 36 1 0 243 21 0 200 157 6 9

Detaljer

Total Screeningsfejl HUM NAT/TEK SAM SUND
Poster
Høstede poster 8317 3724 504 996 421 2672
Blacklistede poster 0 0 0 0 0 0
Poster, der opfylder BFI-kriterier 4593 0 504 996 421 2672
BFI-publikationer
Niveau 1 2828 0 269 547 211 1801
Niveau 2 1130 0 180 315 168 467
Niveau 3 38 0 0 10 1 27
Publikationer med BFI-klassifikation 3996 0 449 872 380 2295
Samarbejdspublikationer 2955 0 135 702 236 1882
Dubletter
Interne dubletter 3 0 0 0 2 1
Dubletter, der består af samarbejdspublikationer 1456 0 27 163 45 1221
Konflikter
Forfatterkonflikter 299 0 6 32 10 251
Klassifikationskonflikter 30 0 2 5 2 21
Point
Antal point i alt 3490,91 0,00 640,75 774,45 485,55 1590,15
Universitetets andel af det totale antal nationale point angivet i procent 11,67% 0,00% 14,44% 5,88% 10,00% 21,30%