Vælg et analyseår

Antal point pr. hovedområde for valgte analyseår

Hovedområder I alt Monografier på forlag Monografier i bogserier Tidsskriftartikler Antologibidrag i bogserier Konferencebidrag Antologibidrag på forlag Doktorafhandlinger Patenter
HUM 549,86 80,00 15,00 292,69 20,46 27,61 114,10 0,00 0,00
NAT/TEK 666,33 7,00 0,00 541,48 3,83 99,81 12,21 0,00 2,00
SAM 366,95 40,21 0,00 244,63 16,00 2,59 63,52 0,00 0,00
SUND 1191,24 2,08 3,13 1133,93 6,37 6,37 39,35 0,00 0,00
I alt 2774,38 129,29 18,13 2212,73 46,67 136,38 229,18 0,00 2,00
Hovedområder I alt Monografier på forlag Monografier i bogserier Tidsskriftartikler Antologibidrag i bogserier Konferencebidrag Antologibidrag på forlag Doktor­afhandlinger Patenter
Niveau Niveau Niveau Niveau Niveau Niveau
1 2 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2
HUM 549,86 40,00 40,00 15,00 0,00 0,00 104,46 185,10 3,13 17,46 3,00 0,00 14,11 13,50 0,00 17,44 96,67 0,00 0,00
NAT/TEK 666,33 0,00 7,00 0,00 0,00 0,00 158,02 376,69 6,77 3,83 0,00 0,00 80,95 18,86 0,00 2,25 9,96 0,00 2,00
SAM 366,95 29,38 10,83 0,00 0,00 0,00 78,15 166,48 0,00 6,25 9,75 0,00 2,28 0,31 0,00 20,79 42,73 0,00 0,00
SUND 1191,24 2,08 0,00 3,13 0,00 0,00 624,72 485,04 24,17 6,37 0,00 0,00 6,37 0,00 0,00 6,18 33,17 0,00 0,00
I alt 2774,38 71,46 57,83 18,13 0,00 0,00 965,35 1213,31 34,07 33,92 12,75 0,00 103,71 32,67 0,00 46,66 182,53 0,00 2,00

Antal publikationer pr. hovedområde for valgte analyseår

Hovedområder I alt Monografier på forlag Monografier i bogserier Tidsskriftartikler Antologibidrag i bogserier Konferencebidrag Antologibidrag på forlag Doktorafhandlinger Patenter
HUM 345 13 3 191 20 28 90 0 0
NAT/TEK 727 2 0 561 4 146 13 0 1
SAM 301 10 0 201 12 6 72 0 0
SUND 1518 1 1 1460 9 9 38 0 0
I alt 2891 26 4 2413 45 189 213 0 1
Hovedområder I alt Monografier på forlag Monografier i bogserier Tidsskriftartikler Antologibidrag i bogserier Konferencebidrag Antologibidrag på forlag Doktor­afhandlinger Patenter
Niveau Niveau Niveau Niveau Niveau Niveau
1 2 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2
HUM 345 8 5 3 0 0 118 72 1 19 1 0 20 8 0 36 54 0 0
NAT/TEK 727 0 2 0 0 0 305 253 3 4 0 0 132 14 0 6 7 0 1
SAM 301 7 3 0 0 0 115 86 0 7 5 0 5 1 0 44 28 0 0
SUND 1518 1 0 1 0 0 1122 324 14 9 0 0 9 0 0 14 24 0 0
I alt 2891 16 10 4 0 0 1660 735 18 39 6 0 166 23 0 100 113 0 1

Detaljer

Total Screeningsfejl HUM NAT/TEK SAM SUND
Poster
Høstede poster 6838 2157 457 1006 428 2790
Blacklistede poster 0 0 0 0 0 0
Poster, der opfylder BFI-kriterier 4681 0 457 1006 428 2790
BFI-publikationer
Niveau 1 1986 0 204 448 178 1156
Niveau 2 887 0 140 276 123 348
Niveau 3 18 0 1 3 0 14
Publikationer med BFI-klassifikation 2891 0 345 727 301 1518
Samarbejdspublikationer 2050 0 97 568 177 1208
Dubletter
Interne dubletter 0 0 0 0 0 0
Dubletter, der består af samarbejdspublikationer 0 0 0 0 0 0
Konflikter
Forfatterkonflikter 0 0 0 0 0 0
Klassifikationskonflikter 0 0 0 0 0 0
Point
Antal point i alt 2774,38 0,00 549,86 666,33 366,95 1191,24
Universitetets andel af det totale antal nationale point angivet i procent 11,96% 0,00% 16,43% 6,29% 9,20% 22,62%