Vælg et analyseår

Antal point pr. hovedområde for valgte analyseår

Hovedområder I alt Monografier på forlag Monografier i bogserier Tidsskriftartikler Antologibidrag i bogserier Konferencebidrag Antologibidrag på forlag Doktorafhandlinger Patenter
HUM 228,98 53,13 0,00 98,88 10,25 7,48 54,25 5,00 0,00
NAT/TEK 88,71 18,00 0,00 54,52 0,00 10,23 5,96 0,00 0,00
SAM 258,75 89,46 3,13 92,23 2,46 0,00 71,48 0,00 0,00
SUND 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
I alt 576,44 160,58 3,13 245,63 12,71 17,71 131,69 5,00 0,00
Hovedområder I alt Monografier på forlag Monografier i bogserier Tidsskriftartikler Antologibidrag i bogserier Konferencebidrag Antologibidrag på forlag Doktor­afhandlinger Patenter
Niveau Niveau Niveau Niveau Niveau Niveau
1 2 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2
HUM 228,98 13,13 40,00 0,00 0,00 0,00 34,84 64,04 0,00 10,25 0,00 0,00 2,60 4,88 0,00 16,25 38,00 5,00 0,00
NAT/TEK 88,71 5,00 13,00 0,00 0,00 0,00 19,96 34,56 0,00 0,00 0,00 0,00 6,40 3,83 0,00 0,71 5,25 0,00 0,00
SAM 258,75 18,13 71,33 3,13 0,00 0,00 31,23 61,00 0,00 2,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,06 65,42 0,00 0,00
SUND 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
I alt 576,44 36,25 124,33 3,13 0,00 0,00 86,04 159,59 0,00 12,71 0,00 0,00 9,00 8,71 0,00 23,02 108,67 5,00 0,00

Antal publikationer pr. hovedområde for valgte analyseår

Hovedområder I alt Monografier på forlag Monografier i bogserier Tidsskriftartikler Antologibidrag i bogserier Konferencebidrag Antologibidrag på forlag Doktorafhandlinger Patenter
HUM 149 8 0 65 11 7 57 1 0
NAT/TEK 79 3 0 58 0 13 5 0 0
SAM 130 15 1 60 3 0 51 0 0
SUND 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I alt 358 26 1 183 14 20 113 1 0
Hovedområder I alt Monografier på forlag Monografier i bogserier Tidsskriftartikler Antologibidrag i bogserier Konferencebidrag Antologibidrag på forlag Doktor­afhandlinger Patenter
Niveau Niveau Niveau Niveau Niveau Niveau
1 2 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2
HUM 149 3 5 0 0 0 39 26 0 11 0 0 5 2 0 34 23 1 0
NAT/TEK 79 1 2 0 0 0 36 22 0 0 0 0 11 2 0 2 3 0 0
SAM 130 4 11 1 0 0 35 25 0 3 0 0 0 0 0 14 37 0 0
SUND 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I alt 358 8 18 1 0 0 110 73 0 14 0 0 16 4 0 50 63 1 0

Detaljer

Total Screeningsfejl HUM NAT/TEK SAM SUND
Poster
Høstede poster 1002 489 213 132 168 0
Blacklistede poster 0 0 0 0 0 0
Poster, der opfylder BFI-kriterier 513 0 213 132 168 0
BFI-publikationer
Niveau 1 200 0 93 50 57 0
Niveau 2 158 0 56 29 73 0
Niveau 3 0 0 0 0 0 0
Publikationer med BFI-klassifikation 358 0 149 79 130 0
Samarbejdspublikationer 142 0 39 56 47 0
Dubletter
Interne dubletter 0 0 0 0 0 0
Dubletter, der består af samarbejdspublikationer 0 0 0 0 0 0
Konflikter
Forfatterkonflikter 0 0 0 0 0 0
Klassifikationskonflikter 0 0 0 0 0 0
Point
Antal point i alt 576,44 0,00 228,98 88,71 258,75 0,00
Universitetets andel af det totale antal nationale point angivet i procent 2,49% 0,00% 6,85% 0,84% 6,49% 0,00%