Vælg et analyseår

Antal point pr. hovedområde for valgte analyseår

Hovedområder I alt Monografier på forlag Monografier i bogserier Tidsskriftartikler Antologibidrag i bogserier Konferencebidrag Antologibidrag på forlag Doktorafhandlinger Patenter
HUM 369,83 67,54 2,08 174,31 13,67 10,81 96,42 5,00 0,00
NAT/TEK 166,89 23,00 0,00 111,47 2,16 20,56 8,46 0,00 1,25
SAM 392,72 107,96 3,13 152,70 6,58 0,00 117,35 5,00 0,00
SUND 5,66 0,00 0,00 5,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
I alt 935,11 198,50 5,21 444,14 22,41 31,37 222,23 10,00 1,25
Hovedområder I alt Monografier på forlag Monografier i bogserier Tidsskriftartikler Antologibidrag i bogserier Konferencebidrag Antologibidrag på forlag Doktor­afhandlinger Patenter
Niveau Niveau Niveau Niveau Niveau Niveau
1 2 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2
HUM 369,83 24,69 42,86 2,08 0,00 0,00 62,84 111,47 0,00 13,67 0,00 0,00 3,94 6,87 0,00 31,67 64,75 5,00 0,00
NAT/TEK 166,89 5,00 18,00 0,00 0,00 0,00 39,92 71,55 0,00 2,16 0,00 0,00 12,67 7,90 0,00 0,71 7,75 0,00 1,25
SAM 392,72 18,13 89,83 3,13 0,00 0,00 50,42 102,29 0,00 4,71 1,88 0,00 0,00 0,00 0,00 9,06 108,29 5,00 0,00
SUND 5,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,10 2,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
I alt 935,11 47,81 150,69 5,21 0,00 0,00 156,28 287,86 0,00 20,53 1,88 0,00 16,60 14,77 0,00 41,44 180,79 10,00 1,25

Antal publikationer pr. hovedområde for valgte analyseår

Hovedområder I alt Monografier på forlag Monografier i bogserier Tidsskriftartikler Antologibidrag i bogserier Konferencebidrag Antologibidrag på forlag Doktorafhandlinger Patenter
HUM 270 12 1 121 15 12 108 1 0
NAT/TEK 193 4 0 153 3 25 7 0 1
SAM 218 18 1 109 7 0 82 1 0
SUND 16 0 0 16 0 0 0 0 0
I alt 697 34 2 399 25 37 197 2 1
Hovedområder I alt Monografier på forlag Monografier i bogserier Tidsskriftartikler Antologibidrag i bogserier Konferencebidrag Antologibidrag på forlag Doktor­afhandlinger Patenter
Niveau Niveau Niveau Niveau Niveau Niveau
1 2 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2
HUM 270 6 6 1 0 0 75 46 0 15 0 0 8 4 0 68 40 1 0
NAT/TEK 193 1 3 0 0 0 91 62 0 3 0 0 21 4 0 2 5 0 1
SAM 218 4 14 1 0 0 63 46 0 6 1 0 0 0 0 20 62 1 0
SUND 16 0 0 0 0 0 13 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I alt 697 11 23 2 0 0 242 157 0 24 1 0 29 8 0 90 107 2 1

Detaljer

Total Screeningsfejl HUM NAT/TEK SAM SUND
Poster
Høstede poster 1664 850 320 231 247 16
Blacklistede poster 0 0 0 0 0 0
Poster, der opfylder BFI-kriterier 813 0 319 231 247 16
BFI-publikationer
Niveau 1 401 0 174 119 95 13
Niveau 2 296 0 96 74 123 3
Niveau 3 0 0 0 0 0 0
Publikationer med BFI-klassifikation 697 0 270 193 218 16
Samarbejdspublikationer 357 0 90 162 89 16
Dubletter
Interne dubletter 1 0 0 1 0 0
Dubletter, der består af samarbejdspublikationer 151 0 27 79 16 29
Konflikter
Forfatterkonflikter 15 0 1 12 2 0
Klassifikationskonflikter 1 0 0 1 0 0
Point
Antal point i alt 935,11 0,00 369,83 166,89 392,72 5,66
Universitetets andel af det totale antal nationale point angivet i procent 3,01% 0,00% 8,30% 1,23% 8,01% 0,07%