Vælg et analyseår

Antal point pr. hovedområde for valgte analyseår

Hovedområder I alt Monografier på forlag Monografier i bogserier Tidsskriftartikler Antologibidrag i bogserier Konferencebidrag Antologibidrag på forlag Doktorafhandlinger Patenter
HUM 368,06 51,10 1,25 195,84 12,46 3,49 98,92 5,00 0,00
NAT/TEK 135,21 0,00 0,00 122,30 3,00 4,03 4,64 0,00 1,25
SAM 322,89 90,08 8,00 127,73 4,44 1,50 91,15 0,00 0,00
SUND 7,96 0,00 0,00 7,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
I alt 834,12 141,19 9,25 453,82 19,90 9,02 194,70 5,00 1,25
Hovedområder I alt Monografier på forlag Monografier i bogserier Tidsskriftartikler Antologibidrag i bogserier Konferencebidrag Antologibidrag på forlag Doktor­afhandlinger Patenter
Niveau Niveau Niveau Niveau Niveau Niveau
1 2 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2
HUM 368,06 26,77 24,33 1,25 0,00 0,00 87,40 108,44 0,00 12,46 0,00 0,00 3,49 0,00 0,00 22,50 76,42 5,00 0,00
NAT/TEK 135,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,63 78,67 0,00 3,00 0,00 0,00 4,03 0,00 0,00 0,97 3,67 0,00 1,25
SAM 322,89 27,08 63,00 0,00 8,00 0,00 45,44 82,29 0,00 3,19 1,25 0,00 1,50 0,00 0,00 31,90 59,25 0,00 0,00
SUND 7,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,65 4,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
I alt 834,12 53,85 87,33 1,25 8,00 0,00 180,12 273,70 0,00 18,65 1,25 0,00 9,02 0,00 0,00 55,36 139,33 5,00 1,25

Antal publikationer pr. hovedområde for valgte analyseår

Hovedområder I alt Monografier på forlag Monografier i bogserier Tidsskriftartikler Antologibidrag i bogserier Konferencebidrag Antologibidrag på forlag Doktorafhandlinger Patenter
HUM 277 11 1 146 14 8 96 1 0
NAT/TEK 155 0 0 139 3 7 5 0 1
SAM 225 15 1 96 6 3 104 0 0
SUND 17 0 0 17 0 0 0 0 0
I alt 674 26 2 398 23 18 205 1 1
Hovedområder I alt Monografier på forlag Monografier i bogserier Tidsskriftartikler Antologibidrag i bogserier Konferencebidrag Antologibidrag på forlag Doktor­afhandlinger Patenter
Niveau Niveau Niveau Niveau Niveau Niveau
1 2 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2
HUM 277 7 4 1 0 0 101 45 0 14 0 0 8 0 0 49 47 1 0
NAT/TEK 155 0 0 0 0 0 84 55 0 3 0 0 7 0 0 3 2 0 1
SAM 225 6 9 0 1 0 58 38 0 5 1 0 3 0 0 67 37 0 0
SUND 17 0 0 0 0 0 12 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I alt 674 13 13 1 1 0 255 143 0 22 1 0 18 0 0 119 86 1 1

Detaljer

Total Screeningsfejl HUM NAT/TEK SAM SUND
Poster
Høstede poster 1529 770 309 180 253 17
Blacklistede poster 0 0 0 0 0 0
Poster, der opfylder BFI-kriterier 759 0 309 180 253 17
BFI-publikationer
Niveau 1 430 0 181 98 139 12
Niveau 2 244 0 96 57 86 5
Niveau 3 0 0 0 0 0 0
Publikationer med BFI-klassifikation 674 0 277 155 225 17
Samarbejdspublikationer 304 0 86 119 82 17
Dubletter
Interne dubletter 1 0 0 1 0 0
Dubletter, der består af samarbejdspublikationer 120 0 20 63 17 20
Konflikter
Forfatterkonflikter 21 0 2 12 2 5
Klassifikationskonflikter 7 0 2 1 0 4
Point
Antal point i alt 834,12 0,00 368,06 135,21 322,89 7,96
Universitetets andel af det totale antal nationale point angivet i procent 2,79% 0,00% 8,30% 1,03% 6,65% 0,11%