Vælg et analyseår

Antal point pr. hovedområde for valgte analyseår

Hovedområder I alt Monografier på forlag Monografier i bogserier Tidsskriftartikler Antologibidrag i bogserier Konferencebidrag Antologibidrag på forlag Doktorafhandlinger Patenter
HUM 311,38 71,13 2,08 143,44 10,63 7,48 71,62 5,00 0,00
NAT/TEK 93,70 18,00 0,00 57,76 1,00 10,98 5,96 0,00 0,00
SAM 303,35 89,46 3,13 122,96 4,08 0,00 83,73 0,00 0,00
SUND 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
I alt 708,43 178,58 5,21 324,16 15,71 18,46 161,31 5,00 0,00
Hovedområder I alt Monografier på forlag Monografier i bogserier Tidsskriftartikler Antologibidrag i bogserier Konferencebidrag Antologibidrag på forlag Doktor­afhandlinger Patenter
Niveau Niveau Niveau Niveau Niveau Niveau
1 2 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2
HUM 311,38 23,13 48,00 2,08 0,00 0,00 47,91 95,54 0,00 10,63 0,00 0,00 2,60 4,88 0,00 21,96 49,67 5,00 0,00
NAT/TEK 93,70 5,00 13,00 0,00 0,00 0,00 20,49 37,28 0,00 1,00 0,00 0,00 7,15 3,83 0,00 0,71 5,25 0,00 0,00
SAM 303,35 18,13 71,33 3,13 0,00 0,00 40,08 82,87 0,00 4,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,06 76,67 0,00 0,00
SUND 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
I alt 708,43 46,25 132,33 5,21 0,00 0,00 108,48 215,69 0,00 15,71 0,00 0,00 9,75 8,71 0,00 29,73 131,58 5,00 0,00

Antal publikationer pr. hovedområde for valgte analyseår

Hovedområder I alt Monografier på forlag Monografier i bogserier Tidsskriftartikler Antologibidrag i bogserier Konferencebidrag Antologibidrag på forlag Doktorafhandlinger Patenter
HUM 199 11 1 93 11 7 75 1 0
NAT/TEK 87 3 0 63 1 15 5 0 0
SAM 163 15 1 83 5 0 59 0 0
SUND 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I alt 449 29 2 239 17 22 139 1 0
Hovedområder I alt Monografier på forlag Monografier i bogserier Tidsskriftartikler Antologibidrag i bogserier Konferencebidrag Antologibidrag på forlag Doktor­afhandlinger Patenter
Niveau Niveau Niveau Niveau Niveau Niveau
1 2 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2
HUM 199 5 6 1 0 0 55 38 0 11 0 0 5 2 0 46 29 1 0
NAT/TEK 87 1 2 0 0 0 38 25 0 1 0 0 13 2 0 2 3 0 0
SAM 163 4 11 1 0 0 48 35 0 5 0 0 0 0 0 16 43 0 0
SUND 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I alt 449 10 19 2 0 0 141 98 0 17 0 0 18 4 0 64 75 1 0

Detaljer

Total Screeningsfejl HUM NAT/TEK SAM SUND
Poster
Høstede poster 1353 670 300 161 222 0
Blacklistede poster 0 0 0 0 0 0
Poster, der opfylder BFI-kriterier 683 0 300 161 222 0
BFI-publikationer
Niveau 1 253 0 124 55 74 0
Niveau 2 196 0 75 32 89 0
Niveau 3 0 0 0 0 0 0
Publikationer med BFI-klassifikation 449 0 199 87 163 0
Samarbejdspublikationer 176 0 51 63 62 0
Dubletter
Interne dubletter 0 0 0 0 0 0
Dubletter, der består af samarbejdspublikationer 0 0 0 0 0 0
Konflikter
Forfatterkonflikter 0 0 0 0 0 0
Klassifikationskonflikter 0 0 0 0 0 0
Point
Antal point i alt 708,43 0,00 311,38 93,70 303,35 0,00
Universitetets andel af det totale antal nationale point angivet i procent 2,90% 0,00% 8,56% 0,85% 7,31% 0,00%