Vælg et analyseår

Antal point pr. hovedområde for valgte analyseår

Hovedområder I alt Monografier på forlag Monografier i bogserier Tidsskriftartikler Antologibidrag i bogserier Konferencebidrag Antologibidrag på forlag Doktorafhandlinger Patenter
HUM 368,06 51,10 1,25 195,84 12,46 3,49 98,92 5,00 0,00
NAT/TEK 135,21 0,00 0,00 122,30 3,00 4,03 4,64 0,00 1,25
SAM 322,89 90,08 8,00 127,73 3,19 1,50 92,40 0,00 0,00
SUND 7,96 0,00 0,00 7,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
I alt 834,12 141,19 9,25 453,82 18,65 9,02 195,95 5,00 1,25
Hovedområder I alt Monografier på forlag Monografier i bogserier Tidsskriftartikler Antologibidrag i bogserier Konferencebidrag Antologibidrag på forlag Doktor­afhandlinger Patenter
Niveau Niveau Niveau Niveau Niveau Niveau
1 2 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2
HUM 368,06 26,77 24,33 1,25 0,00 0,00 87,40 108,44 0,00 12,46 0,00 0,00 3,49 0,00 0,00 22,50 76,42 5,00 0,00
NAT/TEK 135,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,63 78,67 0,00 3,00 0,00 0,00 4,03 0,00 0,00 0,97 3,67 0,00 1,25
SAM 322,89 27,08 63,00 0,00 8,00 0,00 45,44 82,29 0,00 3,19 0,00 0,00 1,50 0,00 0,00 31,90 60,50 0,00 0,00
SUND 7,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,65 4,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
I alt 834,12 53,85 87,33 1,25 8,00 0,00 180,12 273,70 0,00 18,65 0,00 0,00 9,02 0,00 0,00 55,36 140,58 5,00 1,25

Antal publikationer pr. hovedområde for valgte analyseår

Hovedområder I alt Monografier på forlag Monografier i bogserier Tidsskriftartikler Antologibidrag i bogserier Konferencebidrag Antologibidrag på forlag Doktorafhandlinger Patenter
HUM 277 11 1 146 14 8 96 1 0
NAT/TEK 149 0 0 133 3 7 5 0 1
SAM 225 15 1 96 5 3 105 0 0
SUND 14 0 0 14 0 0 0 0 0
I alt 665 26 2 389 22 18 206 1 1
Hovedområder I alt Monografier på forlag Monografier i bogserier Tidsskriftartikler Antologibidrag i bogserier Konferencebidrag Antologibidrag på forlag Doktor­afhandlinger Patenter
Niveau Niveau Niveau Niveau Niveau Niveau
1 2 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2
HUM 277 7 4 1 0 0 101 45 0 14 0 0 8 0 0 49 47 1 0
NAT/TEK 149 0 0 0 0 0 80 53 0 3 0 0 7 0 0 3 2 0 1
SAM 225 6 9 0 1 0 58 38 0 5 0 0 3 0 0 67 38 0 0
SUND 14 0 0 0 0 0 10 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I alt 665 13 13 1 1 0 249 140 0 22 0 0 18 0 0 119 87 1 1

Detaljer

Total Screeningsfejl HUM NAT/TEK SAM SUND
Poster
Høstede poster 1529 770 309 180 253 17
Blacklistede poster 0 0 0 0 0 0
Poster, der opfylder BFI-kriterier 750 0 309 174 253 14
BFI-publikationer
Niveau 1 424 0 181 94 139 10
Niveau 2 241 0 96 55 86 4
Niveau 3 0 0 0 0 0 0
Publikationer med BFI-klassifikation 665 0 277 149 225 14
Samarbejdspublikationer 295 0 86 113 82 14
Dubletter
Interne dubletter 1 0 0 1 0 0
Dubletter, der består af samarbejdspublikationer 120 0 20 63 17 20
Konflikter
Forfatterkonflikter 21 0 2 12 2 5
Klassifikationskonflikter 7 0 2 1 0 4
Point
Antal point i alt 834,12 0,00 368,06 135,21 322,89 7,96
Universitetets andel af det totale antal nationale point angivet i procent 2,79% 0,00% 8,29% 1,03% 6,65% 0,11%