Vælg et analyseår

Antal point pr. hovedområde for valgte analyseår

Hovedområder I alt Monografier på forlag Monografier i bogserier Tidsskriftartikler Antologibidrag i bogserier Konferencebidrag Antologibidrag på forlag Doktorafhandlinger Patenter
HUM 1206,73 211,08 34,65 549,26 31,78 21,56 358,41 0,00 0,00
NAT/TEK 2929,42 36,43 8,13 2539,13 16,36 222,53 106,86 0,00 0,00
SAM 1048,03 129,96 0,00 701,25 9,90 1,21 205,72 0,00 0,00
SUND 3708,59 19,19 0,00 3551,91 13,31 8,63 79,76 30,00 5,79
I alt 8892,78 396,66 42,77 7341,54 71,34 253,93 750,74 30,00 5,79
Hovedområder I alt Monografier på forlag Monografier i bogserier Tidsskriftartikler Antologibidrag i bogserier Konferencebidrag Antologibidrag på forlag Doktor­afhandlinger Patenter
Niveau Niveau Niveau Niveau Niveau Niveau
1 2 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2
HUM 1206,73 88,75 122,33 18,65 16,00 0,00 168,87 380,38 0,00 21,53 10,25 0,00 11,69 9,88 0,00 63,36 295,05 0,00 0,00
NAT/TEK 2929,42 21,76 14,67 3,13 5,00 0,00 736,75 1753,82 48,56 14,48 1,88 0,00 48,87 173,66 0,00 4,56 102,29 0,00 0,00
SAM 1048,03 58,13 71,83 0,00 0,00 0,00 177,42 506,89 16,94 9,90 0,00 0,00 1,21 0,00 0,00 28,82 176,90 0,00 0,00
SUND 3708,59 2,08 17,11 0,00 0,00 0,00 1559,26 1857,21 135,44 13,31 0,00 0,00 4,47 4,16 0,00 6,48 73,29 30,00 5,79
I alt 8892,78 170,72 225,94 21,77 21,00 0,00 2642,30 4498,30 200,94 59,22 12,12 0,00 66,23 187,69 0,00 103,22 647,53 30,00 5,79

Antal publikationer pr. hovedområde for valgte analyseår

Hovedområder I alt Monografier på forlag Monografier i bogserier Tidsskriftartikler Antologibidrag i bogserier Konferencebidrag Antologibidrag på forlag Doktorafhandlinger Patenter
HUM 745 36 7 344 27 26 305 0 0
NAT/TEK 2990 8 2 2682 20 189 89 0 0
SAM 706 23 0 498 13 3 169 0 0
SUND 5177 4 0 5060 16 14 74 6 3
I alt 9618 71 9 8584 76 232 637 6 3
Hovedområder I alt Monografier på forlag Monografier i bogserier Tidsskriftartikler Antologibidrag i bogserier Konferencebidrag Antologibidrag på forlag Doktor­afhandlinger Patenter
Niveau Niveau Niveau Niveau Niveau Niveau
1 2 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2
HUM 745 19 17 5 2 0 193 151 0 23 4 0 21 5 0 142 163 0 0
NAT/TEK 2990 6 2 1 1 0 1411 1240 31 19 1 0 92 97 0 11 78 0 0
SAM 706 12 11 0 0 0 251 237 10 13 0 0 3 0 0 65 104 0 0
SUND 5177 1 3 0 0 0 3474 1486 100 16 0 0 11 3 0 16 58 6 3
I alt 9618 38 33 6 3 0 5329 3114 141 71 5 0 127 105 0 234 403 6 3

Detaljer

Total Screeningsfejl HUM NAT/TEK SAM SUND
Poster
Høstede poster 14875 3680 899 3448 838 6010
Blacklistede poster 0 0 0 0 0 0
Poster, der opfylder BFI-kriterier 11182 0 896 3445 833 6008
BFI-publikationer
Niveau 1 5814 0 403 1540 344 3527
Niveau 2 3663 0 342 1419 352 1550
Niveau 3 141 0 0 31 10 100
Publikationer med BFI-klassifikation 9618 0 745 2990 706 5177
Samarbejdspublikationer 7810 0 188 2521 344 4757
Dubletter
Interne dubletter 6 0 3 1 0 2
Dubletter, der består af samarbejdspublikationer 2179 0 42 469 70 1598
Konflikter
Forfatterkonflikter 407 0 4 115 17 271
Klassifikationskonflikter 65 0 2 24 5 34
Point
Antal point i alt 8892,78 0,00 1206,73 2929,42 1048,03 3708,59
Universitetets andel af det totale antal nationale point angivet i procent 28,61% 0,00% 27,07% 21,64% 21,38% 45,28%