Vælg et analyseår

Antal point pr. hovedområde for valgte analyseår

Hovedområder I alt Monografier på forlag Monografier i bogserier Tidsskriftartikler Antologibidrag i bogserier Konferencebidrag Antologibidrag på forlag Doktorafhandlinger Patenter
HUM 837,92 150,92 33,08 375,06 17,28 17,94 243,64 0,00 0,00
NAT/TEK 2103,83 31,00 5,00 1885,35 11,08 105,41 65,99 0,00 0,00
SAM 782,16 93,13 0,00 563,27 4,65 0,71 120,41 0,00 0,00
SUND 2260,64 19,19 0,00 2186,06 7,23 2,57 43,80 0,00 1,79
I alt 5984,55 294,24 38,08 5009,75 40,24 126,62 473,84 0,00 1,79
Hovedområder I alt Monografier på forlag Monografier i bogserier Tidsskriftartikler Antologibidrag i bogserier Konferencebidrag Antologibidrag på forlag Doktor­afhandlinger Patenter
Niveau Niveau Niveau Niveau Niveau Niveau
1 2 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2
HUM 837,92 54,58 96,33 17,08 16,00 0,00 115,13 259,94 0,00 8,28 9,00 0,00 10,06 7,88 0,00 37,32 206,32 0,00 0,00
NAT/TEK 2103,83 15,00 16,00 0,00 5,00 0,00 556,85 1302,64 25,85 11,08 0,00 0,00 20,95 84,45 0,00 1,81 64,18 0,00 0,00
SAM 782,16 38,13 55,00 0,00 0,00 0,00 135,17 414,54 13,57 4,65 0,00 0,00 0,71 0,00 0,00 17,22 103,19 0,00 0,00
SUND 2260,64 2,08 17,11 0,00 0,00 0,00 909,36 1195,31 81,38 7,23 0,00 0,00 0,91 1,66 0,00 3,39 40,41 0,00 1,79
I alt 5984,55 109,79 184,44 17,08 21,00 0,00 1716,51 3172,43 120,81 31,24 9,00 0,00 32,63 93,99 0,00 59,75 414,09 0,00 1,79

Antal publikationer pr. hovedområde for valgte analyseår

Hovedområder I alt Monografier på forlag Monografier i bogserier Tidsskriftartikler Antologibidrag i bogserier Konferencebidrag Antologibidrag på forlag Doktorafhandlinger Patenter
HUM 488 25 6 231 12 23 191 0 0
NAT/TEK 2079 5 1 1921 13 88 51 0 0
SAM 493 16 0 369 8 2 98 0 0
SUND 2787 4 0 2733 9 4 36 0 1
I alt 5847 50 7 5254 42 117 376 0 1
Hovedområder I alt Monografier på forlag Monografier i bogserier Tidsskriftartikler Antologibidrag i bogserier Konferencebidrag Antologibidrag på forlag Doktor­afhandlinger Patenter
Niveau Niveau Niveau Niveau Niveau Niveau
1 2 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2
HUM 488 12 13 4 2 0 129 102 0 9 3 0 19 4 0 78 113 0 0
NAT/TEK 2079 3 2 0 1 0 1017 884 20 13 0 0 40 48 0 4 47 0 0
SAM 493 8 8 0 0 0 183 179 7 8 0 0 2 0 0 37 61 0 0
SUND 2787 1 3 0 0 0 1828 848 57 9 0 0 2 2 0 8 28 0 1
I alt 5847 24 26 4 3 0 3157 2013 84 39 3 0 63 54 0 127 249 0 1

Detaljer

Total Screeningsfejl HUM NAT/TEK SAM SUND
Poster
Høstede poster 11868 3030 725 3002 730 4381
Blacklistede poster 0 0 0 0 0 0
Poster, der opfylder BFI-kriterier 8838 0 725 3002 730 4381
BFI-publikationer
Niveau 1 3415 0 251 1077 238 1849
Niveau 2 2348 0 237 982 248 881
Niveau 3 84 0 0 20 7 57
Publikationer med BFI-klassifikation 5847 0 488 2079 493 2787
Samarbejdspublikationer 4484 0 105 1698 222 2459
Dubletter
Interne dubletter 6 0 4 1 0 1
Dubletter, der består af samarbejdspublikationer 0 0 0 0 0 0
Konflikter
Forfatterkonflikter 0 0 0 0 0 0
Klassifikationskonflikter 0 0 0 0 0 0
Point
Antal point i alt 5984,55 0,00 837,92 2103,83 782,16 2260,64
Universitetets andel af det totale antal nationale point angivet i procent 25,76% 0,00% 24,87% 19,82% 19,62% 42,93%