Vælg et analyseår

Antal point pr. hovedområde for valgte analyseår

Hovedområder I alt Monografier på forlag Monografier i bogserier Tidsskriftartikler Antologibidrag i bogserier Konferencebidrag Antologibidrag på forlag Doktorafhandlinger Patenter
HUM 903,07 165,92 29,65 399,70 20,28 20,35 267,18 0,00 0,00
NAT/TEK 2245,60 31,00 5,00 1954,81 11,21 169,28 74,30 0,00 0,00
SAM 839,92 109,13 0,00 589,12 6,65 0,71 134,32 0,00 0,00
SUND 2537,82 19,19 0,00 2441,00 7,23 8,61 55,01 5,00 1,79
I alt 6526,42 325,24 34,65 5384,63 45,36 198,94 530,81 5,00 1,79
Hovedområder I alt Monografier på forlag Monografier i bogserier Tidsskriftartikler Antologibidrag i bogserier Konferencebidrag Antologibidrag på forlag Doktor­afhandlinger Patenter
Niveau Niveau Niveau Niveau Niveau Niveau
1 2 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2
HUM 903,07 64,58 101,33 13,65 16,00 0,00 125,88 273,82 0,00 11,28 9,00 0,00 10,48 9,88 0,00 43,82 223,36 0,00 0,00
NAT/TEK 2245,60 15,00 16,00 0,00 5,00 0,00 578,66 1350,30 25,85 11,21 0,00 0,00 32,47 136,81 0,00 2,63 71,68 0,00 0,00
SAM 839,92 43,13 66,00 0,00 0,00 0,00 139,20 434,26 15,65 6,65 0,00 0,00 0,71 0,00 0,00 18,72 115,61 0,00 0,00
SUND 2537,82 2,08 17,11 0,00 0,00 0,00 1013,92 1338,00 89,08 7,23 0,00 0,00 1,45 7,16 0,00 3,89 51,11 5,00 1,79
I alt 6526,42 124,79 200,44 13,65 21,00 0,00 1857,66 3396,39 130,59 36,36 9,00 0,00 45,10 153,84 0,00 69,06 461,76 5,00 1,79

Antal publikationer pr. hovedområde for valgte analyseår

Hovedområder I alt Monografier på forlag Monografier i bogserier Tidsskriftartikler Antologibidrag i bogserier Konferencebidrag Antologibidrag på forlag Doktorafhandlinger Patenter
HUM 539 28 6 247 15 24 219 0 0
NAT/TEK 2210 5 1 2001 14 132 57 0 0
SAM 525 18 0 388 10 2 107 0 0
SUND 3162 4 0 3097 9 7 43 1 1
I alt 6436 55 7 5733 48 165 426 1 1
Hovedområder I alt Monografier på forlag Monografier i bogserier Tidsskriftartikler Antologibidrag i bogserier Konferencebidrag Antologibidrag på forlag Doktor­afhandlinger Patenter
Niveau Niveau Niveau Niveau Niveau Niveau
1 2 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2
HUM 539 14 14 4 2 0 139 108 0 12 3 0 19 5 0 97 122 0 0
NAT/TEK 2210 3 2 0 1 0 1053 928 20 14 0 0 58 74 0 6 51 0 0
SAM 525 9 9 0 0 0 189 191 8 10 0 0 2 0 0 40 67 0 0
SUND 3162 1 3 0 0 0 2060 974 63 9 0 0 3 4 0 9 34 1 1
I alt 6436 27 28 4 3 0 3441 2201 91 45 3 0 82 83 0 152 274 1 1

Detaljer

Total Screeningsfejl HUM NAT/TEK SAM SUND
Poster
Høstede poster 12949 3207 779 3185 762 5016
Blacklistede poster 0 0 0 0 0 0
Poster, der opfylder BFI-kriterier 9742 0 779 3185 762 5016
BFI-publikationer
Niveau 1 3753 0 285 1134 250 2084
Niveau 2 2592 0 254 1056 267 1015
Niveau 3 91 0 0 20 8 63
Publikationer med BFI-klassifikation 6436 0 539 2210 525 3162
Samarbejdspublikationer 4936 0 118 1794 232 2792
Dubletter
Interne dubletter 1 0 1 0 0 0
Dubletter, der består af samarbejdspublikationer 0 0 0 0 0 0
Konflikter
Forfatterkonflikter 0 0 0 0 0 0
Klassifikationskonflikter 0 0 0 0 0 0
Point
Antal point i alt 6526,42 0,00 903,07 2245,60 839,92 2537,82
Universitetets andel af det totale antal nationale point angivet i procent 26,75% 0,00% 24,82% 20,31% 20,24% 45,73%