Vælg et analyseår

Antal point pr. hovedområde for valgte analyseår

Hovedområder I alt Monografier på forlag Monografier i bogserier Tidsskriftartikler Antologibidrag i bogserier Konferencebidrag Antologibidrag på forlag Doktorafhandlinger Patenter
HUM 1207,54 182,75 10,00 582,68 51,96 32,50 342,66 5,00 0,00
NAT/TEK 3184,74 27,69 3,33 2857,63 18,24 210,71 57,57 0,00 9,57
SAM 1075,86 118,30 0,00 714,70 5,25 2,50 235,11 0,00 0,00
SUND 3305,36 2,08 0,00 3201,60 17,08 14,64 34,42 30,00 5,54
I alt 8773,50 330,82 13,33 7356,61 92,54 260,35 669,75 35,00 15,10
Hovedområder I alt Monografier på forlag Monografier i bogserier Tidsskriftartikler Antologibidrag i bogserier Konferencebidrag Antologibidrag på forlag Doktor­afhandlinger Patenter
Niveau Niveau Niveau Niveau Niveau Niveau
1 2 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2
HUM 1207,54 76,25 106,50 10,00 0,00 0,00 161,22 418,33 3,13 25,46 26,50 0,00 17,62 14,88 0,00 99,16 243,50 5,00 0,00
NAT/TEK 3184,74 14,69 13,00 0,00 3,33 0,00 847,16 1933,13 77,34 17,71 0,54 0,00 66,55 144,16 0,00 17,53 40,04 0,00 9,57
SAM 1075,86 73,54 44,76 0,00 0,00 0,00 177,34 522,41 14,96 5,25 0,00 0,00 0,00 2,50 0,00 32,36 202,74 0,00 0,00
SUND 3305,36 2,08 0,00 0,00 0,00 0,00 1359,15 1718,56 123,89 17,08 0,00 0,00 9,24 5,40 0,00 11,32 23,10 30,00 5,54
I alt 8773,50 166,56 164,26 10,00 3,33 0,00 2544,87 4592,43 219,31 65,50 27,04 0,00 93,42 166,93 0,00 160,36 509,39 35,00 15,10

Antal publikationer pr. hovedområde for valgte analyseår

Hovedområder I alt Monografier på forlag Monografier i bogserier Tidsskriftartikler Antologibidrag i bogserier Konferencebidrag Antologibidrag på forlag Doktorafhandlinger Patenter
HUM 806 30 2 361 36 33 343 1 0
NAT/TEK 3195 6 1 2880 22 198 82 0 6
SAM 731 24 0 503 6 1 197 0 0
SUND 4641 1 0 4530 27 28 44 6 5
I alt 9373 61 3 8274 91 260 666 7 11
Hovedområder I alt Monografier på forlag Monografier i bogserier Tidsskriftartikler Antologibidrag i bogserier Konferencebidrag Antologibidrag på forlag Doktor­afhandlinger Patenter
Niveau Niveau Niveau Niveau Niveau Niveau
1 2 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2
HUM 806 16 14 2 0 0 188 172 1 27 9 0 26 7 0 209 134 1 0
NAT/TEK 3195 4 2 0 1 0 1530 1304 46 21 1 0 127 71 0 54 28 0 6
SAM 731 17 7 0 0 0 245 248 10 6 0 0 0 1 0 76 121 0 0
SUND 4641 1 0 0 0 0 3112 1329 89 27 0 0 24 4 0 30 14 6 5
I alt 9373 38 23 2 1 0 5075 3053 146 81 10 0 177 83 0 369 297 7 11

Detaljer

Total Screeningsfejl HUM NAT/TEK SAM SUND
Poster
Høstede poster 14567 3660 971 3719 855 5362
Blacklistede poster 0 0 0 0 0 0
Poster, der opfylder BFI-kriterier 10907 0 971 3719 855 5362
BFI-publikationer
Niveau 1 5760 0 469 1742 344 3205
Niveau 2 3467 0 336 1407 377 1347
Niveau 3 146 0 1 46 10 89
Publikationer med BFI-klassifikation 9373 0 806 3195 731 4641
Samarbejdspublikationer 7473 0 197 2652 366 4258
Dubletter
Interne dubletter 21 0 5 7 4 5
Dubletter, der består af samarbejdspublikationer 2086 0 40 525 84 1437
Konflikter
Forfatterkonflikter 469 0 16 130 28 295
Klassifikationskonflikter 84 0 6 24 6 48
Point
Antal point i alt 8773,50 0,00 1207,54 3184,74 1075,86 3305,36
Universitetets andel af det totale antal nationale point angivet i procent 29,32% 0,00% 27,22% 24,19% 22,15% 44,28%