Vælg et analyseår

Antal point pr. hovedområde for valgte analyseår

Hovedområder I alt Monografier på forlag Monografier i bogserier Tidsskriftartikler Antologibidrag i bogserier Konferencebidrag Antologibidrag på forlag Doktorafhandlinger Patenter
HUM 1209,54 182,75 10,00 581,74 52,17 33,44 344,45 5,00 0,00
NAT/TEK 3187,54 27,69 3,33 2860,43 17,62 211,44 57,46 0,00 9,57
SAM 1077,11 118,30 0,00 714,70 5,25 2,50 236,36 0,00 0,00
SUND 3306,30 2,08 0,00 3202,54 17,08 14,64 34,42 30,00 5,54
I alt 8780,49 330,82 13,33 7359,41 92,12 262,01 672,69 35,00 15,10
Hovedområder I alt Monografier på forlag Monografier i bogserier Tidsskriftartikler Antologibidrag i bogserier Konferencebidrag Antologibidrag på forlag Doktor­afhandlinger Patenter
Niveau Niveau Niveau Niveau Niveau Niveau
1 2 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2
HUM 1209,54 76,25 106,50 10,00 0,00 0,00 161,22 417,40 3,13 25,67 26,50 0,00 18,56 14,88 0,00 98,95 245,50 5,00 0,00
NAT/TEK 3187,54 14,69 13,00 0,00 3,33 0,00 849,30 1933,78 77,34 17,08 0,54 0,00 67,28 144,16 0,00 17,42 40,04 0,00 9,57
SAM 1077,11 73,54 44,76 0,00 0,00 0,00 177,34 522,03 15,33 5,25 0,00 0,00 0,00 2,50 0,00 32,36 203,99 0,00 0,00
SUND 3306,30 2,08 0,00 0,00 0,00 0,00 1359,43 1718,47 124,64 17,08 0,00 0,00 9,24 5,40 0,00 11,32 23,10 30,00 5,54
I alt 8780,49 166,56 164,26 10,00 3,33 0,00 2547,29 4591,68 220,44 65,08 27,04 0,00 95,09 166,93 0,00 160,05 512,64 35,00 15,10

Antal publikationer pr. hovedområde for valgte analyseår

Hovedområder I alt Monografier på forlag Monografier i bogserier Tidsskriftartikler Antologibidrag i bogserier Konferencebidrag Antologibidrag på forlag Doktorafhandlinger Patenter
HUM 805 30 2 358 37 34 343 1 0
NAT/TEK 3193 6 1 2879 21 199 81 0 6
SAM 728 24 0 501 6 1 196 0 0
SUND 4636 1 0 4525 27 28 44 6 5
I alt 9362 61 3 8263 91 262 664 7 11
Hovedområder I alt Monografier på forlag Monografier i bogserier Tidsskriftartikler Antologibidrag i bogserier Konferencebidrag Antologibidrag på forlag Doktor­afhandlinger Patenter
Niveau Niveau Niveau Niveau Niveau Niveau
1 2 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2
HUM 805 16 14 2 0 0 188 169 1 28 9 0 27 7 0 208 135 1 0
NAT/TEK 3193 4 2 0 1 0 1530 1303 46 20 1 0 129 70 0 53 28 0 6
SAM 728 17 7 0 0 0 245 245 11 6 0 0 0 1 0 74 122 0 0
SUND 4636 1 0 0 0 0 3106 1328 91 27 0 0 24 4 0 30 14 6 5
I alt 9362 38 23 2 1 0 5069 3045 149 81 10 0 180 82 0 365 299 7 11

Detaljer

Total Screeningsfejl HUM NAT/TEK SAM SUND
Poster
Høstede poster 14567 3660 971 3719 855 5362
Blacklistede poster 0 0 0 0 0 0
Poster, der opfylder BFI-kriterier 10891 0 969 3716 851 5355
BFI-publikationer
Niveau 1 5753 0 470 1742 342 3199
Niveau 2 3460 0 334 1405 375 1346
Niveau 3 149 0 1 46 11 91
Publikationer med BFI-klassifikation 9362 0 805 3193 728 4636
Samarbejdspublikationer 7461 0 195 2650 363 4253
Dubletter
Interne dubletter 21 0 5 7 4 5
Dubletter, der består af samarbejdspublikationer 2086 0 40 525 84 1437
Konflikter
Forfatterkonflikter 469 0 16 130 28 295
Klassifikationskonflikter 84 0 6 24 6 48
Point
Antal point i alt 8780,49 0,00 1209,54 3187,54 1077,11 3306,30
Universitetets andel af det totale antal nationale point angivet i procent 29,33% 0,00% 27,24% 24,20% 22,17% 44,28%