Vælg et analyseår

Antal point pr. hovedområde for valgte analyseår

Hovedområder I alt Monografier på forlag Monografier i bogserier Tidsskriftartikler Antologibidrag i bogserier Konferencebidrag Antologibidrag på forlag Doktorafhandlinger Patenter
HUM 0,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,31 0,00 0,00 0,00
NAT/TEK 193,31 10,00 5,00 67,00 0,00 95,16 16,15 0,00 0,00
SAM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SUND 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
I alt 193,62 10,00 5,00 67,00 0,00 95,47 16,15 0,00 0,00
Hovedområder I alt Monografier på forlag Monografier i bogserier Tidsskriftartikler Antologibidrag i bogserier Konferencebidrag Antologibidrag på forlag Doktor­afhandlinger Patenter
Niveau Niveau Niveau Niveau Niveau Niveau
1 2 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2
HUM 0,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NAT/TEK 193,31 5,00 5,00 5,00 0,00 0,00 13,00 54,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,92 50,24 0,00 2,31 13,83 0,00 0,00
SAM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SUND 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
I alt 193,62 5,00 5,00 5,00 0,00 0,00 13,00 54,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,23 50,24 0,00 2,31 13,83 0,00 0,00

Antal publikationer pr. hovedområde for valgte analyseår

Hovedområder I alt Monografier på forlag Monografier i bogserier Tidsskriftartikler Antologibidrag i bogserier Konferencebidrag Antologibidrag på forlag Doktorafhandlinger Patenter
HUM 1 0 0 0 0 1 0 0 0
NAT/TEK 180 2 1 53 0 109 15 0 0
SAM 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SUND 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I alt 181 2 1 53 0 110 15 0 0
Hovedområder I alt Monografier på forlag Monografier i bogserier Tidsskriftartikler Antologibidrag i bogserier Konferencebidrag Antologibidrag på forlag Doktor­afhandlinger Patenter
Niveau Niveau Niveau Niveau Niveau Niveau
1 2 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2
HUM 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
NAT/TEK 180 1 1 1 0 0 21 32 0 0 0 0 76 33 0 6 9 0 0
SAM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SUND 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I alt 181 1 1 1 0 0 21 32 0 0 0 0 77 33 0 6 9 0 0

Detaljer

Total Screeningsfejl HUM NAT/TEK SAM SUND
Poster
Høstede poster 294 96 1 197 0 0
Blacklistede poster 0 0 0 0 0 0
Poster, der opfylder BFI-kriterier 198 0 1 197 0 0
BFI-publikationer
Niveau 1 106 0 1 105 0 0
Niveau 2 75 0 0 75 0 0
Niveau 3 0 0 0 0 0 0
Publikationer med BFI-klassifikation 181 0 1 180 0 0
Samarbejdspublikationer 125 0 1 124 0 0
Dubletter
Interne dubletter 0 0 0 0 0 0
Dubletter, der består af samarbejdspublikationer 10 0 1 9 0 0
Konflikter
Forfatterkonflikter 2 0 0 2 0 0
Klassifikationskonflikter 0 0 0 0 0 0
Point
Antal point i alt 193,62 0,00 0,31 193,31 0,00 0,00
Universitetets andel af det totale antal nationale point angivet i procent 0,65% 0,00% 0,01% 1,47% 0,00% 0,00%