Vælg et analyseår

Antal point pr. hovedområde for valgte analyseår

Hovedområder I alt Monografier på forlag Monografier i bogserier Tidsskriftartikler Antologibidrag i bogserier Konferencebidrag Antologibidrag på forlag Doktorafhandlinger Patenter
HUM 1,04 0,00 0,00 1,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NAT/TEK 4129,74 24,56 1,25 3466,78 22,85 475,87 72,72 10,00 55,71
SAM 9,56 0,00 0,00 9,06 0,00 0,00 0,50 0,00 0,00
SUND 49,52 0,00 0,00 49,31 0,00 0,21 0,00 0,00 0,00
I alt 4189,87 24,56 1,25 3526,20 22,85 476,08 73,22 10,00 55,71
Hovedområder I alt Monografier på forlag Monografier i bogserier Tidsskriftartikler Antologibidrag i bogserier Konferencebidrag Antologibidrag på forlag Doktor­afhandlinger Patenter
Niveau Niveau Niveau Niveau Niveau Niveau
1 2 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2
HUM 1,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,67 0,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NAT/TEK 4129,74 16,56 8,00 1,25 0,00 0,00 968,66 2443,41 54,71 22,85 0,00 0,00 398,74 74,63 2,50 32,76 39,96 10,00 55,71
SAM 9,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,56 7,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50 0,00 0,00 0,00
SUND 49,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22,80 26,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
I alt 4189,87 16,56 8,00 1,25 0,00 0,00 993,69 2477,79 54,71 22,85 0,00 0,00 398,95 74,63 2,50 33,26 39,96 10,00 55,71

Antal publikationer pr. hovedområde for valgte analyseår

Hovedområder I alt Monografier på forlag Monografier i bogserier Tidsskriftartikler Antologibidrag i bogserier Konferencebidrag Antologibidrag på forlag Doktorafhandlinger Patenter
HUM 3 0 0 3 0 0 0 0 0
NAT/TEK 4123 5 1 3133 34 794 123 2 31
SAM 8 0 0 7 0 0 1 0 0
SUND 111 0 0 110 0 1 0 0 0
I alt 4245 5 1 3253 34 795 124 2 31
Hovedområder I alt Monografier på forlag Monografier i bogserier Tidsskriftartikler Antologibidrag i bogserier Konferencebidrag Antologibidrag på forlag Doktor­afhandlinger Patenter
Niveau Niveau Niveau Niveau Niveau Niveau
1 2 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2
HUM 3 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NAT/TEK 4123 4 1 1 0 0 1715 1390 28 34 0 0 756 37 1 100 23 2 31
SAM 8 0 0 0 0 0 2 5 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
SUND 111 0 0 0 0 0 80 30 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
I alt 4245 4 1 1 0 0 1799 1426 28 34 0 0 757 37 1 101 23 2 31

Detaljer

Total Screeningsfejl HUM NAT/TEK SAM SUND
Poster
Høstede poster 7259 2253 3 4884 8 111
Blacklistede poster 0 0 0 0 0 0
Poster, der opfylder BFI-kriterier 5006 0 3 4884 8 111
BFI-publikationer
Niveau 1 2729 0 2 2643 3 81
Niveau 2 1487 0 1 1451 5 30
Niveau 3 29 0 0 29 0 0
Publikationer med BFI-klassifikation 4245 0 3 4123 8 111
Samarbejdspublikationer 3254 0 3 3132 8 111
Dubletter
Interne dubletter 4 0 0 4 0 0
Dubletter, der består af samarbejdspublikationer 586 0 3 435 10 138
Konflikter
Forfatterkonflikter 141 0 1 118 3 19
Klassifikationskonflikter 39 0 1 21 2 15
Point
Antal point i alt 4189,87 0,00 1,04 4129,74 9,56 49,52
Universitetets andel af det totale antal nationale point angivet i procent 14,00% 0,00% 0,02% 31,37% 0,20% 0,66%