Vælg et analyseår

Antal point pr. hovedområde for valgte analyseår

Hovedområder I alt Monografier på forlag Monografier i bogserier Tidsskriftartikler Antologibidrag i bogserier Konferencebidrag Antologibidrag på forlag Doktorafhandlinger Patenter
HUM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NAT/TEK 3615,74 16,33 3,86 3174,63 6,67 292,99 60,10 15,00 46,17
SAM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SUND 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
I alt 3615,74 16,33 3,86 3174,63 6,67 292,99 60,10 15,00 46,17
Hovedområder I alt Monografier på forlag Monografier i bogserier Tidsskriftartikler Antologibidrag i bogserier Konferencebidrag Antologibidrag på forlag Doktor­afhandlinger Patenter
Niveau Niveau Niveau Niveau Niveau Niveau
1 2 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2
HUM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NAT/TEK 3615,74 0,00 16,33 3,86 0,00 0,00 837,39 2310,86 26,38 6,67 0,00 0,00 231,89 61,10 0,00 6,57 53,53 15,00 46,17
SAM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SUND 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
I alt 3615,74 0,00 16,33 3,86 0,00 0,00 837,39 2310,86 26,38 6,67 0,00 0,00 231,89 61,10 0,00 6,57 53,53 15,00 46,17

Antal publikationer pr. hovedområde for valgte analyseår

Hovedområder I alt Monografier på forlag Monografier i bogserier Tidsskriftartikler Antologibidrag i bogserier Konferencebidrag Antologibidrag på forlag Doktorafhandlinger Patenter
HUM 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NAT/TEK 3443 3 2 2854 10 497 50 3 24
SAM 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SUND 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I alt 3443 3 2 2854 10 497 50 3 24
Hovedområder I alt Monografier på forlag Monografier i bogserier Tidsskriftartikler Antologibidrag i bogserier Konferencebidrag Antologibidrag på forlag Doktor­afhandlinger Patenter
Niveau Niveau Niveau Niveau Niveau Niveau
1 2 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2
HUM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NAT/TEK 3443 0 3 2 0 0 1461 1374 19 10 0 0 462 35 0 15 35 3 24
SAM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SUND 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I alt 3443 0 3 2 0 0 1461 1374 19 10 0 0 462 35 0 15 35 3 24

Detaljer

Total Screeningsfejl HUM NAT/TEK SAM SUND
Poster
Høstede poster 6528 1633 0 4895 0 0
Blacklistede poster 0 0 0 0 0 0
Poster, der opfylder BFI-kriterier 4895 0 0 4895 0 0
BFI-publikationer
Niveau 1 1977 0 0 1977 0 0
Niveau 2 1447 0 0 1447 0 0
Niveau 3 19 0 0 19 0 0
Publikationer med BFI-klassifikation 3443 0 0 3443 0 0
Samarbejdspublikationer 2647 0 0 2647 0 0
Dubletter
Interne dubletter 0 0 0 0 0 0
Dubletter, der består af samarbejdspublikationer 0 0 0 0 0 0
Konflikter
Forfatterkonflikter 0 0 0 0 0 0
Klassifikationskonflikter 0 0 0 0 0 0
Point
Antal point i alt 3615,74 0,00 0,00 3615,74 0,00 0,00
Universitetets andel af det totale antal nationale point angivet i procent 14,82% 0,00% 0,00% 32,70% 0,00% 0,00%