Vælg et analyseår

Antal point pr. hovedområde for valgte analyseår

Hovedområder I alt Monografier på forlag Monografier i bogserier Tidsskriftartikler Antologibidrag i bogserier Konferencebidrag Antologibidrag på forlag Doktorafhandlinger Patenter
HUM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NAT/TEK 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SAM 1041,71 69,69 5,00 717,63 16,46 39,37 193,57 0,00 0,00
SUND 3,00 0,00 0,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
I alt 1044,71 69,69 5,00 720,63 16,46 39,37 193,57 0,00 0,00
Hovedområder I alt Monografier på forlag Monografier i bogserier Tidsskriftartikler Antologibidrag i bogserier Konferencebidrag Antologibidrag på forlag Doktor­afhandlinger Patenter
Niveau Niveau Niveau Niveau Niveau Niveau
1 2 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2
HUM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NAT/TEK 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SAM 1041,71 14,69 55,00 5,00 0,00 0,00 163,59 548,83 5,21 16,46 0,00 0,00 22,27 17,10 0,00 22,99 170,58 0,00 0,00
SUND 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
I alt 1044,71 14,69 55,00 5,00 0,00 0,00 163,59 551,83 5,21 16,46 0,00 0,00 22,27 17,10 0,00 22,99 170,58 0,00 0,00

Antal publikationer pr. hovedområde for valgte analyseår

Hovedområder I alt Monografier på forlag Monografier i bogserier Tidsskriftartikler Antologibidrag i bogserier Konferencebidrag Antologibidrag på forlag Doktorafhandlinger Patenter
HUM 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NAT/TEK 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SAM 776 12 1 532 20 58 153 0 0
SUND 1 0 0 1 0 0 0 0 0
I alt 777 12 1 533 20 58 153 0 0
Hovedområder I alt Monografier på forlag Monografier i bogserier Tidsskriftartikler Antologibidrag i bogserier Konferencebidrag Antologibidrag på forlag Doktor­afhandlinger Patenter
Niveau Niveau Niveau Niveau Niveau Niveau
1 2 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2
HUM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NAT/TEK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SAM 776 4 8 1 0 0 236 294 2 20 0 0 46 12 0 51 102 0 0
SUND 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I alt 777 4 8 1 0 0 236 295 2 20 0 0 46 12 0 51 102 0 0

Detaljer

Total Screeningsfejl HUM NAT/TEK SAM SUND
Poster
Høstede poster 2511 1537 0 0 973 1
Blacklistede poster 0 0 0 0 0 0
Poster, der opfylder BFI-kriterier 974 0 0 0 973 1
BFI-publikationer
Niveau 1 358 0 0 0 358 0
Niveau 2 417 0 0 0 416 1
Niveau 3 2 0 0 0 2 0
Publikationer med BFI-klassifikation 777 0 0 0 776 1
Samarbejdspublikationer 462 0 0 0 462 0
Dubletter
Interne dubletter 1 0 0 0 1 0
Dubletter, der består af samarbejdspublikationer 0 0 0 0 0 0
Konflikter
Forfatterkonflikter 0 0 0 0 0 0
Klassifikationskonflikter 0 0 0 0 0 0
Point
Antal point i alt 1044,71 0,00 0,00 0,00 1041,71 3,00
Universitetets andel af det totale antal nationale point angivet i procent 4,50% 0,00% 0,00% 0,00% 26,12% 0,06%