Vælg et analyseår

Antal point pr. hovedområde for valgte analyseår

Hovedområder I alt Monografier på forlag Monografier i bogserier Tidsskriftartikler Antologibidrag i bogserier Konferencebidrag Antologibidrag på forlag Doktorafhandlinger Patenter
HUM 3,01 0,00 0,00 2,80 0,00 0,00 0,21 0,00 0,00
NAT/TEK 3,13 0,00 0,00 2,81 0,00 0,31 0,00 0,00 0,00
SAM 1073,97 149,96 0,00 628,61 26,35 45,18 213,86 10,00 0,00
SUND 0,26 0,00 0,00 0,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
I alt 1080,37 149,96 0,00 634,49 26,35 45,49 214,07 10,00 0,00
Hovedområder I alt Monografier på forlag Monografier i bogserier Tidsskriftartikler Antologibidrag i bogserier Konferencebidrag Antologibidrag på forlag Doktor­afhandlinger Patenter
Niveau Niveau Niveau Niveau Niveau Niveau
1 2 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2
HUM 3,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,18 2,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,21 0,00 0,00 0,00
NAT/TEK 3,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SAM 1073,97 65,30 84,67 0,00 0,00 0,00 131,43 492,50 4,69 4,29 22,06 0,00 21,20 23,97 0,00 39,61 174,25 10,00 0,00
SUND 0,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
I alt 1080,37 65,30 84,67 0,00 0,00 0,00 131,87 497,94 4,69 4,29 22,06 0,00 21,51 23,97 0,00 39,82 174,25 10,00 0,00

Antal publikationer pr. hovedområde for valgte analyseår

Hovedområder I alt Monografier på forlag Monografier i bogserier Tidsskriftartikler Antologibidrag i bogserier Konferencebidrag Antologibidrag på forlag Doktorafhandlinger Patenter
HUM 5 0 0 4 0 0 1 0 0
NAT/TEK 3 0 0 2 0 1 0 0 0
SAM 784 31 0 470 15 58 208 2 0
SUND 2 0 0 2 0 0 0 0 0
I alt 794 31 0 478 15 59 209 2 0
Hovedområder I alt Monografier på forlag Monografier i bogserier Tidsskriftartikler Antologibidrag i bogserier Konferencebidrag Antologibidrag på forlag Doktor­afhandlinger Patenter
Niveau Niveau Niveau Niveau Niveau Niveau
1 2 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2
HUM 5 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
NAT/TEK 3 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
SAM 784 16 15 0 0 0 197 271 2 6 9 0 44 14 0 89 119 2 0
SUND 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I alt 794 16 15 0 0 0 200 276 2 6 9 0 45 14 0 90 119 2 0

Detaljer

Total Screeningsfejl HUM NAT/TEK SAM SUND
Poster
Høstede poster 2052 1172 5 3 870 2
Blacklistede poster 0 0 0 0 0 0
Poster, der opfylder BFI-kriterier 880 0 5 3 870 2
BFI-publikationer
Niveau 1 359 0 2 1 354 2
Niveau 2 433 0 3 2 428 0
Niveau 3 2 0 0 0 2 0
Publikationer med BFI-klassifikation 794 0 5 3 784 2
Samarbejdspublikationer 496 0 5 3 486 2
Dubletter
Interne dubletter 1 0 0 0 1 0
Dubletter, der består af samarbejdspublikationer 49 0 5 4 34 6
Konflikter
Forfatterkonflikter 15 0 2 1 12 0
Klassifikationskonflikter 5 0 2 1 2 0
Point
Antal point i alt 1080,37 0,00 3,01 3,13 1073,97 0,26
Universitetets andel af det totale antal nationale point angivet i procent 3,61% 0,00% 0,07% 0,02% 22,11% 0,00%