Vælg et analyseår

Antal point pr. hovedområde for valgte analyseår

Hovedområder I alt Monografier på forlag Monografier i bogserier Tidsskriftartikler Antologibidrag i bogserier Konferencebidrag Antologibidrag på forlag Doktorafhandlinger Patenter
HUM 2,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,27 0,00 0,00
NAT/TEK 1,54 0,00 0,00 1,04 0,00 0,00 0,50 0,00 0,00
SAM 1151,04 86,25 5,00 748,89 7,08 49,79 254,03 0,00 0,00
SUND 3,26 0,00 0,00 3,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
I alt 1158,11 86,25 5,00 753,20 7,08 49,79 256,80 0,00 0,00
Hovedområder I alt Monografier på forlag Monografier i bogserier Tidsskriftartikler Antologibidrag i bogserier Konferencebidrag Antologibidrag på forlag Doktor­afhandlinger Patenter
Niveau Niveau Niveau Niveau Niveau Niveau
1 2 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2
HUM 2,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,02 1,25 0,00 0,00
NAT/TEK 1,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50 0,00 0,00
SAM 1151,04 28,75 57,50 5,00 0,00 0,00 172,24 571,45 5,21 7,08 0,00 0,00 26,40 23,39 0,00 25,53 228,50 0,00 0,00
SUND 3,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,26 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
I alt 1158,11 28,75 57,50 5,00 0,00 0,00 173,54 574,45 5,21 7,08 0,00 0,00 26,40 23,39 0,00 26,55 230,25 0,00 0,00

Antal publikationer pr. hovedområde for valgte analyseår

Hovedområder I alt Monografier på forlag Monografier i bogserier Tidsskriftartikler Antologibidrag i bogserier Konferencebidrag Antologibidrag på forlag Doktorafhandlinger Patenter
HUM 4 0 0 0 0 0 4 0 0
NAT/TEK 3 0 0 2 0 0 1 0 0
SAM 855 18 1 565 9 67 195 0 0
SUND 3 0 0 3 0 0 0 0 0
I alt 865 18 1 570 9 67 200 0 0
Hovedområder I alt Monografier på forlag Monografier i bogserier Tidsskriftartikler Antologibidrag i bogserier Konferencebidrag Antologibidrag på forlag Doktor­afhandlinger Patenter
Niveau Niveau Niveau Niveau Niveau Niveau
1 2 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2
HUM 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0
NAT/TEK 3 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
SAM 855 9 9 1 0 0 254 309 2 9 0 0 50 17 0 58 137 0 0
SUND 3 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I alt 865 9 9 1 0 0 258 310 2 9 0 0 50 17 0 61 139 0 0

Detaljer

Total Screeningsfejl HUM NAT/TEK SAM SUND
Poster
Høstede poster 2523 1540 4 4 972 3
Blacklistede poster 0 0 0 0 0 0
Poster, der opfylder BFI-kriterier 982 0 4 3 972 3
BFI-publikationer
Niveau 1 388 0 3 2 381 2
Niveau 2 475 0 1 1 472 1
Niveau 3 2 0 0 0 2 0
Publikationer med BFI-klassifikation 865 0 4 3 855 3
Samarbejdspublikationer 524 0 3 3 516 2
Dubletter
Interne dubletter 0 0 0 0 0 0
Dubletter, der består af samarbejdspublikationer 51 0 4 4 40 3
Konflikter
Forfatterkonflikter 15 0 1 2 9 3
Klassifikationskonflikter 5 0 1 1 3 0
Point
Antal point i alt 1158,11 0,00 2,27 1,54 1151,04 3,26
Universitetets andel af det totale antal nationale point angivet i procent 3,73% 0,00% 0,05% 0,01% 23,48% 0,04%