Vælg et analyseår

Antal point pr. hovedområde for valgte analyseår

Hovedområder I alt Monografier på forlag Monografier i bogserier Tidsskriftartikler Antologibidrag i bogserier Konferencebidrag Antologibidrag på forlag Doktorafhandlinger Patenter
HUM 3,01 0,00 0,00 2,80 0,00 0,00 0,21 0,00 0,00
NAT/TEK 3,13 0,00 0,00 2,81 0,00 0,31 0,00 0,00 0,00
SAM 1073,97 149,96 0,00 628,61 26,35 45,18 213,86 10,00 0,00
SUND 0,26 0,00 0,00 0,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
I alt 1080,37 149,96 0,00 634,49 26,35 45,49 214,07 10,00 0,00
Hovedområder I alt Monografier på forlag Monografier i bogserier Tidsskriftartikler Antologibidrag i bogserier Konferencebidrag Antologibidrag på forlag Doktor­afhandlinger Patenter
Niveau Niveau Niveau Niveau Niveau Niveau
1 2 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2
HUM 3,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,18 2,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,21 0,00 0,00 0,00
NAT/TEK 3,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SAM 1073,97 65,30 84,67 0,00 0,00 0,00 131,43 492,50 4,69 4,29 22,06 0,00 21,20 23,97 0,00 39,61 174,25 10,00 0,00
SUND 0,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
I alt 1080,37 65,30 84,67 0,00 0,00 0,00 131,87 497,94 4,69 4,29 22,06 0,00 21,51 23,97 0,00 39,82 174,25 10,00 0,00

Antal publikationer pr. hovedområde for valgte analyseår

Hovedområder I alt Monografier på forlag Monografier i bogserier Tidsskriftartikler Antologibidrag i bogserier Konferencebidrag Antologibidrag på forlag Doktorafhandlinger Patenter
HUM 4 0 0 3 0 0 1 0 0
NAT/TEK 3 0 0 2 0 1 0 0 0
SAM 783 31 0 469 15 58 208 2 0
SUND 2 0 0 2 0 0 0 0 0
I alt 792 31 0 476 15 59 209 2 0
Hovedområder I alt Monografier på forlag Monografier i bogserier Tidsskriftartikler Antologibidrag i bogserier Konferencebidrag Antologibidrag på forlag Doktor­afhandlinger Patenter
Niveau Niveau Niveau Niveau Niveau Niveau
1 2 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2
HUM 4 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
NAT/TEK 3 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
SAM 783 16 15 0 0 0 197 270 2 6 9 0 44 14 0 89 119 2 0
SUND 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I alt 792 16 15 0 0 0 200 274 2 6 9 0 45 14 0 90 119 2 0

Detaljer

Total Screeningsfejl HUM NAT/TEK SAM SUND
Poster
Høstede poster 2052 1172 5 3 870 2
Blacklistede poster 0 0 0 0 0 0
Poster, der opfylder BFI-kriterier 878 0 4 3 869 2
BFI-publikationer
Niveau 1 359 0 2 1 354 2
Niveau 2 431 0 2 2 427 0
Niveau 3 2 0 0 0 2 0
Publikationer med BFI-klassifikation 792 0 4 3 783 2
Samarbejdspublikationer 494 0 4 3 485 2
Dubletter
Interne dubletter 1 0 0 0 1 0
Dubletter, der består af samarbejdspublikationer 49 0 5 4 34 6
Konflikter
Forfatterkonflikter 15 0 2 1 12 0
Klassifikationskonflikter 5 0 2 1 2 0
Point
Antal point i alt 1080,37 0,00 3,01 3,13 1073,97 0,26
Universitetets andel af det totale antal nationale point angivet i procent 3,61% 0,00% 0,07% 0,02% 22,10% 0,00%