Vælg et analyseår

Antal point pr. hovedområde for valgte analyseår

Hovedområder I alt Monografier på forlag Monografier i bogserier Tidsskriftartikler Antologibidrag i bogserier Konferencebidrag Antologibidrag på forlag Doktorafhandlinger Patenter
HUM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NAT/TEK 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SAM 1038,40 61,69 5,00 724,75 16,46 39,37 191,13 0,00 0,00
SUND 3,00 0,00 0,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
I alt 1041,40 61,69 5,00 727,75 16,46 39,37 191,13 0,00 0,00
Hovedområder I alt Monografier på forlag Monografier i bogserier Tidsskriftartikler Antologibidrag i bogserier Konferencebidrag Antologibidrag på forlag Doktor­afhandlinger Patenter
Niveau Niveau Niveau Niveau Niveau Niveau
1 2 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2
HUM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NAT/TEK 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SAM 1038,40 14,69 47,00 5,00 0,00 0,00 163,22 556,33 5,21 16,46 0,00 0,00 22,27 17,10 0,00 22,68 168,46 0,00 0,00
SUND 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
I alt 1041,40 14,69 47,00 5,00 0,00 0,00 163,22 559,33 5,21 16,46 0,00 0,00 22,27 17,10 0,00 22,68 168,46 0,00 0,00

Antal publikationer pr. hovedområde for valgte analyseår

Hovedområder I alt Monografier på forlag Monografier i bogserier Tidsskriftartikler Antologibidrag i bogserier Konferencebidrag Antologibidrag på forlag Doktorafhandlinger Patenter
HUM 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NAT/TEK 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SAM 776 11 1 535 20 58 151 0 0
SUND 1 0 0 1 0 0 0 0 0
I alt 777 11 1 536 20 58 151 0 0
Hovedområder I alt Monografier på forlag Monografier i bogserier Tidsskriftartikler Antologibidrag i bogserier Konferencebidrag Antologibidrag på forlag Doktor­afhandlinger Patenter
Niveau Niveau Niveau Niveau Niveau Niveau
1 2 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2
HUM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NAT/TEK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SAM 776 4 7 1 0 0 236 297 2 20 0 0 46 12 0 50 101 0 0
SUND 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I alt 777 4 7 1 0 0 236 298 2 20 0 0 46 12 0 50 101 0 0

Detaljer

Total Screeningsfejl HUM NAT/TEK SAM SUND
Poster
Høstede poster 2522 1540 0 0 981 1
Blacklistede poster 0 0 0 0 0 0
Poster, der opfylder BFI-kriterier 982 0 0 0 981 1
BFI-publikationer
Niveau 1 357 0 0 0 357 0
Niveau 2 418 0 0 0 417 1
Niveau 3 2 0 0 0 2 0
Publikationer med BFI-klassifikation 777 0 0 0 776 1
Samarbejdspublikationer 461 0 0 0 461 0
Dubletter
Interne dubletter 1 0 0 0 1 0
Dubletter, der består af samarbejdspublikationer 0 0 0 0 0 0
Konflikter
Forfatterkonflikter 0 0 0 0 0 0
Klassifikationskonflikter 0 0 0 0 0 0
Point
Antal point i alt 1041,40 0,00 0,00 0,00 1038,40 3,00
Universitetets andel af det totale antal nationale point angivet i procent 4,27% 0,00% 0,00% 0,00% 25,02% 0,05%