Vælg et analyseår

Antal point pr. hovedområde for valgte analyseår

Hovedområder I alt Monografier på forlag Monografier i bogserier Tidsskriftartikler Antologibidrag i bogserier Konferencebidrag Antologibidrag på forlag Doktorafhandlinger Patenter
HUM 1248,26 199,08 34,88 542,91 39,42 43,89 383,09 5,00 0,00
NAT/TEK 2204,85 20,46 9,58 1948,21 10,98 163,75 51,86 0,00 0,00
SAM 1087,15 62,11 18,33 863,24 4,67 24,31 114,50 0,00 0,00
SUND 1316,15 13,00 0,00 1285,18 2,31 1,38 12,28 0,00 2,00
I alt 5856,41 294,66 62,79 4639,53 57,37 233,32 561,73 5,00 2,00
Hovedområder I alt Monografier på forlag Monografier i bogserier Tidsskriftartikler Antologibidrag i bogserier Konferencebidrag Antologibidrag på forlag Doktor­afhandlinger Patenter
Niveau Niveau Niveau Niveau Niveau Niveau
1 2 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2
HUM 1248,26 101,25 97,83 26,88 8,00 0,00 209,67 333,24 0,00 20,67 18,75 0,00 17,39 26,50 0,00 68,51 314,58 5,00 0,00
NAT/TEK 2204,85 14,46 6,00 6,25 3,33 0,00 535,60 1368,62 44,00 10,98 0,00 0,00 64,11 99,65 0,00 3,57 48,28 0,00 0,00
SAM 1087,15 45,00 17,11 18,33 0,00 0,00 227,82 626,56 8,85 4,67 0,00 0,00 19,56 4,75 0,00 12,17 102,33 0,00 0,00
SUND 1316,15 5,00 8,00 0,00 0,00 0,00 705,78 546,75 32,65 2,31 0,00 0,00 1,38 0,00 0,00 1,63 10,65 0,00 2,00
I alt 5856,41 165,71 128,94 51,46 11,33 0,00 1678,87 2875,16 85,50 38,62 18,75 0,00 102,43 130,90 0,00 85,88 475,86 5,00 2,00

Antal publikationer pr. hovedområde for valgte analyseår

Hovedområder I alt Monografier på forlag Monografier i bogserier Tidsskriftartikler Antologibidrag i bogserier Konferencebidrag Antologibidrag på forlag Doktorafhandlinger Patenter
HUM 843 37 7 405 29 46 318 1 0
NAT/TEK 2183 4 5 1950 12 168 44 0 0
SAM 759 12 5 615 6 35 86 0 0
SUND 1583 2 0 1562 3 3 12 0 1
I alt 5368 55 17 4532 50 252 460 1 1
Hovedområder I alt Monografier på forlag Monografier i bogserier Tidsskriftartikler Antologibidrag i bogserier Konferencebidrag Antologibidrag på forlag Doktor­afhandlinger Patenter
Niveau Niveau Niveau Niveau Niveau Niveau
1 2 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2
HUM 843 22 15 6 1 0 259 146 0 22 7 0 32 14 0 146 172 1 0
NAT/TEK 2183 3 1 4 1 0 1039 887 24 12 0 0 114 54 0 13 31 0 0
SAM 759 9 3 5 0 0 328 283 4 6 0 0 32 3 0 27 59 0 0
SUND 1583 1 1 0 0 0 1160 379 23 3 0 0 3 0 0 4 8 0 1
I alt 5368 35 20 15 2 0 2786 1695 51 43 7 0 181 71 0 190 270 1 1

Detaljer

Total Screeningsfejl HUM NAT/TEK SAM SUND
Poster
Høstede poster 12382 4170 1265 3065 994 2888
Blacklistede poster 0 0 0 0 0 0
Poster, der opfylder BFI-kriterier 8212 0 1265 3065 994 2888
BFI-publikationer
Niveau 1 3252 0 488 1185 407 1172
Niveau 2 2065 0 355 974 348 388
Niveau 3 51 0 0 24 4 23
Publikationer med BFI-klassifikation 5368 0 843 2183 759 1583
Samarbejdspublikationer 3568 0 269 1736 410 1153
Dubletter
Interne dubletter 0 0 0 0 0 0
Dubletter, der består af samarbejdspublikationer 0 0 0 0 0 0
Konflikter
Forfatterkonflikter 0 0 0 0 0 0
Klassifikationskonflikter 0 0 0 0 0 0
Point
Antal point i alt 5856,41 0,00 1248,26 2204,85 1087,15 1316,15
Universitetets andel af det totale antal nationale point angivet i procent 24,01% 0,00% 34,31% 19,94% 26,19% 23,72%