Vælg et analyseår

Antal point pr. hovedområde for valgte analyseår

Hovedområder I alt Monografier på forlag Monografier i bogserier Tidsskriftartikler Antologibidrag i bogserier Konferencebidrag Antologibidrag på forlag Doktorafhandlinger Patenter
HUM 1633,35 291,17 26,13 770,24 85,48 58,05 402,29 0,00 0,00
NAT/TEK 2507,40 28,17 0,00 2276,55 10,18 154,30 25,54 5,00 7,67
SAM 1268,45 133,35 13,13 945,36 17,25 26,07 132,67 0,00 0,63
SUND 1854,47 0,00 0,00 1816,27 9,33 3,38 16,49 5,00 4,00
I alt 7263,66 452,69 39,25 5808,42 122,24 241,80 576,98 10,00 12,29
Hovedområder I alt Monografier på forlag Monografier i bogserier Tidsskriftartikler Antologibidrag i bogserier Konferencebidrag Antologibidrag på forlag Doktor­afhandlinger Patenter
Niveau Niveau Niveau Niveau Niveau Niveau
1 2 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2
HUM 1633,35 158,33 132,83 18,13 8,00 0,00 286,70 483,54 0,00 63,73 21,75 0,00 34,89 23,16 0,00 97,04 305,25 0,00 0,00
NAT/TEK 2507,40 4,17 24,00 0,00 0,00 0,00 617,91 1619,57 39,07 10,18 0,00 0,00 83,88 70,41 0,00 8,95 16,58 5,00 7,67
SAM 1268,45 88,02 45,33 13,13 0,00 0,00 227,24 697,94 20,17 11,75 5,50 0,00 26,07 0,00 0,00 43,50 89,17 0,00 0,63
SUND 1854,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 957,59 813,14 45,54 9,33 0,00 0,00 3,38 0,00 0,00 7,41 9,08 5,00 4,00
I alt 7263,66 250,52 202,17 31,25 8,00 0,00 2089,44 3614,19 104,78 94,99 27,25 0,00 148,23 93,57 0,00 156,89 420,08 10,00 12,29

Antal publikationer pr. hovedområde for valgte analyseår

Hovedområder I alt Monografier på forlag Monografier i bogserier Tidsskriftartikler Antologibidrag i bogserier Konferencebidrag Antologibidrag på forlag Doktorafhandlinger Patenter
HUM 1111 52 5 535 75 61 383 0 0
NAT/TEK 2516 4 0 2229 12 230 36 1 4
SAM 910 26 3 668 16 48 148 0 1
SUND 2317 0 0 2272 11 5 26 1 2
I alt 6854 82 8 5704 114 344 593 2 7
Hovedområder I alt Monografier på forlag Monografier i bogserier Tidsskriftartikler Antologibidrag i bogserier Konferencebidrag Antologibidrag på forlag Doktor­afhandlinger Patenter
Niveau Niveau Niveau Niveau Niveau Niveau
1 2 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2
HUM 1111 33 19 4 1 0 339 196 0 67 8 0 47 14 0 208 175 0 0
NAT/TEK 2516 1 3 0 0 0 1144 1062 23 12 0 0 194 36 0 26 10 1 4
SAM 910 19 7 3 0 0 328 331 9 14 2 0 48 0 0 96 52 0 1
SUND 2317 0 0 0 0 0 1643 592 37 11 0 0 5 0 0 19 7 1 2
I alt 6854 53 29 7 1 0 3454 2181 69 104 10 0 294 50 0 349 244 2 7

Detaljer

Total Screeningsfejl HUM NAT/TEK SAM SUND
Poster
Høstede poster 12960 4918 1373 2914 1009 2746
Blacklistede poster 1 1 0 0 0 0
Poster, der opfylder BFI-kriterier 8037 0 1371 2912 1009 2745
BFI-publikationer
Niveau 1 4270 0 698 1382 509 1681
Niveau 2 2515 0 413 1111 392 599
Niveau 3 69 0 0 23 9 37
Publikationer med BFI-klassifikation 6854 0 1111 2516 910 2317
Samarbejdspublikationer 4684 0 327 2025 487 1845
Dubletter
Interne dubletter 7 0 1 3 1 2
Dubletter, der består af samarbejdspublikationer 1611 0 56 372 64 1119
Konflikter
Forfatterkonflikter 290 0 11 69 17 193
Klassifikationskonflikter 21 0 2 3 4 12
Point
Antal point i alt 7263,66 0,00 1633,35 2507,40 1268,45 1854,47
Universitetets andel af det totale antal nationale point angivet i procent 24,26% 0,00% 36,78% 19,04% 26,11% 24,84%