Vælg et analyseår

Antal point pr. hovedområde for valgte analyseår

Hovedområder I alt Monografier på forlag Monografier i bogserier Tidsskriftartikler Antologibidrag i bogserier Konferencebidrag Antologibidrag på forlag Doktorafhandlinger Patenter
HUM 1633,35 291,17 26,13 770,24 85,48 58,05 402,29 0,00 0,00
NAT/TEK 2507,40 28,17 0,00 2276,55 10,18 154,30 25,54 5,00 7,67
SAM 1267,45 133,35 13,13 944,11 17,25 26,07 132,92 0,00 0,63
SUND 1854,47 0,00 0,00 1816,27 9,33 3,38 16,49 5,00 4,00
I alt 7262,66 452,69 39,25 5807,17 122,24 241,80 577,23 10,00 12,29
Hovedområder I alt Monografier på forlag Monografier i bogserier Tidsskriftartikler Antologibidrag i bogserier Konferencebidrag Antologibidrag på forlag Doktor­afhandlinger Patenter
Niveau Niveau Niveau Niveau Niveau Niveau
1 2 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2
HUM 1633,35 158,33 132,83 18,13 8,00 0,00 286,70 483,54 0,00 63,73 21,75 0,00 34,89 23,16 0,00 97,04 305,25 0,00 0,00
NAT/TEK 2507,40 4,17 24,00 0,00 0,00 0,00 617,50 1619,99 39,07 10,18 0,00 0,00 83,88 70,41 0,00 8,95 16,58 5,00 7,67
SAM 1267,45 88,02 45,33 13,13 0,00 0,00 227,24 696,69 20,17 11,75 5,50 0,00 26,07 0,00 0,00 43,50 89,42 0,00 0,63
SUND 1854,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 957,72 813,01 45,54 9,33 0,00 0,00 3,38 0,00 0,00 7,41 9,08 5,00 4,00
I alt 7262,66 250,52 202,17 31,25 8,00 0,00 2089,15 3613,23 104,78 94,99 27,25 0,00 148,23 93,57 0,00 156,89 420,33 10,00 12,29

Antal publikationer pr. hovedområde for valgte analyseår

Hovedområder I alt Monografier på forlag Monografier i bogserier Tidsskriftartikler Antologibidrag i bogserier Konferencebidrag Antologibidrag på forlag Doktorafhandlinger Patenter
HUM 1113 52 5 536 75 62 383 0 0
NAT/TEK 2518 4 0 2231 12 230 36 1 4
SAM 909 26 3 667 16 48 148 0 1
SUND 2318 0 0 2273 11 5 26 1 2
I alt 6858 82 8 5707 114 345 593 2 7
Hovedområder I alt Monografier på forlag Monografier i bogserier Tidsskriftartikler Antologibidrag i bogserier Konferencebidrag Antologibidrag på forlag Doktor­afhandlinger Patenter
Niveau Niveau Niveau Niveau Niveau Niveau
1 2 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2
HUM 1113 33 19 4 1 0 339 197 0 67 8 0 48 14 0 208 175 0 0
NAT/TEK 2518 1 3 0 0 0 1143 1065 23 12 0 0 194 36 0 26 10 1 4
SAM 909 19 7 3 0 0 328 330 9 14 2 0 48 0 0 96 52 0 1
SUND 2318 0 0 0 0 0 1645 591 37 11 0 0 5 0 0 19 7 1 2
I alt 6858 53 29 7 1 0 3455 2183 69 104 10 0 295 50 0 349 244 2 7

Detaljer

Total Screeningsfejl HUM NAT/TEK SAM SUND
Poster
Høstede poster 12960 4918 1373 2914 1009 2746
Blacklistede poster 1 1 0 0 0 0
Poster, der opfylder BFI-kriterier 8042 0 1373 2914 1009 2746
BFI-publikationer
Niveau 1 4272 0 699 1381 509 1683
Niveau 2 2517 0 414 1114 391 598
Niveau 3 69 0 0 23 9 37
Publikationer med BFI-klassifikation 6858 0 1113 2518 909 2318
Samarbejdspublikationer 4689 0 329 2027 487 1846
Dubletter
Interne dubletter 7 0 1 3 1 2
Dubletter, der består af samarbejdspublikationer 1611 0 56 372 64 1119
Konflikter
Forfatterkonflikter 290 0 11 69 17 193
Klassifikationskonflikter 21 0 2 3 4 12
Point
Antal point i alt 7262,66 0,00 1633,35 2507,40 1267,45 1854,47
Universitetets andel af det totale antal nationale point angivet i procent 24,27% 0,00% 36,81% 19,04% 26,10% 24,84%