Vælg et analyseår

Antal point pr. hovedområde for valgte analyseår

Hovedområder I alt Monografier på forlag Monografier i bogserier Tidsskriftartikler Antologibidrag i bogserier Konferencebidrag Antologibidrag på forlag Doktorafhandlinger Patenter
HUM 1186,78 194,62 34,88 506,23 41,04 38,26 366,75 5,00 0,00
NAT/TEK 2179,18 20,46 8,33 1945,01 9,98 142,25 53,15 0,00 0,00
SAM 1050,68 62,11 13,33 840,25 4,67 15,88 114,44 0,00 0,00
SUND 1318,27 13,00 0,00 1289,05 2,31 0,13 11,78 0,00 2,00
I alt 5734,91 290,20 56,54 4580,54 58,00 196,51 546,12 5,00 2,00
Hovedområder I alt Monografier på forlag Monografier i bogserier Tidsskriftartikler Antologibidrag i bogserier Konferencebidrag Antologibidrag på forlag Doktor­afhandlinger Patenter
Niveau Niveau Niveau Niveau Niveau Niveau
1 2 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2
HUM 1186,78 98,13 96,50 26,88 8,00 0,00 184,62 321,61 0,00 22,29 18,75 0,00 13,76 24,50 0,00 66,17 300,58 5,00 0,00
NAT/TEK 2179,18 14,46 6,00 5,00 3,33 0,00 531,79 1369,22 44,00 9,98 0,00 0,00 55,07 87,18 0,00 2,37 50,78 0,00 0,00
SAM 1050,68 45,00 17,11 13,33 0,00 0,00 216,70 616,26 7,29 4,67 0,00 0,00 11,13 4,75 0,00 10,85 103,58 0,00 0,00
SUND 1318,27 5,00 8,00 0,00 0,00 0,00 699,41 557,00 32,65 2,31 0,00 0,00 0,13 0,00 0,00 1,13 10,65 0,00 2,00
I alt 5734,91 162,59 127,61 45,21 11,33 0,00 1632,52 2864,08 83,94 39,25 18,75 0,00 80,08 116,43 0,00 80,51 465,61 5,00 2,00

Antal publikationer pr. hovedområde for valgte analyseår

Hovedområder I alt Monografier på forlag Monografier i bogserier Tidsskriftartikler Antologibidrag i bogserier Konferencebidrag Antologibidrag på forlag Doktorafhandlinger Patenter
HUM 797 36 7 375 31 41 306 1 0
NAT/TEK 2145 4 3 1940 11 144 43 0 0
SAM 729 12 4 598 6 25 84 0 0
SUND 1597 2 0 1579 3 1 11 0 1
I alt 5268 54 14 4492 51 211 444 1 1
Hovedområder I alt Monografier på forlag Monografier i bogserier Tidsskriftartikler Antologibidrag i bogserier Konferencebidrag Antologibidrag på forlag Doktor­afhandlinger Patenter
Niveau Niveau Niveau Niveau Niveau Niveau
1 2 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2
HUM 797 21 15 6 1 0 232 143 0 24 7 0 28 13 0 141 165 1 0
NAT/TEK 2145 3 1 2 1 0 1034 882 24 11 0 0 97 47 0 10 33 0 0
SAM 729 9 3 4 0 0 315 280 3 6 0 0 22 3 0 24 60 0 0
SUND 1597 1 1 0 0 0 1172 384 23 3 0 0 1 0 0 3 8 0 1
I alt 5268 34 20 12 2 0 2753 1689 50 44 7 0 148 63 0 178 266 1 1

Detaljer

Total Screeningsfejl HUM NAT/TEK SAM SUND
Poster
Høstede poster 10942 3042 1171 2935 948 2846
Blacklistede poster 0 0 0 0 0 0
Poster, der opfylder BFI-kriterier 7900 0 1171 2935 948 2846
BFI-publikationer
Niveau 1 3171 0 453 1157 380 1181
Niveau 2 2047 0 344 964 346 393
Niveau 3 50 0 0 24 3 23
Publikationer med BFI-klassifikation 5268 0 797 2145 729 1597
Samarbejdspublikationer 3579 0 264 1713 405 1197
Dubletter
Interne dubletter 0 0 0 0 0 0
Dubletter, der består af samarbejdspublikationer 0 0 0 0 0 0
Konflikter
Forfatterkonflikter 0 0 0 0 0 0
Klassifikationskonflikter 0 0 0 0 0 0
Point
Antal point i alt 5734,91 0,00 1186,78 2179,18 1050,68 1318,27
Universitetets andel af det totale antal nationale point angivet i procent 24,73% 0,00% 35,50% 20,58% 26,35% 25,03%