Vælg et analyseår

Antal point pr. hovedområde for valgte analyseår

Hovedområder I alt Monografier på forlag Monografier i bogserier Tidsskriftartikler Antologibidrag i bogserier Konferencebidrag Antologibidrag på forlag Doktorafhandlinger Patenter
HUM 1506,05 229,60 39,88 642,27 46,96 45,04 497,30 5,00 0,00
NAT/TEK 2698,81 28,80 9,58 2327,61 15,04 256,24 61,54 0,00 0,00
SAM 1249,11 77,84 18,33 958,45 8,17 28,59 157,73 0,00 0,00
SUND 1930,50 13,00 0,00 1889,74 3,56 2,55 19,64 0,00 2,00
I alt 7384,46 349,24 67,79 5818,07 73,73 332,42 736,21 5,00 2,00
Hovedområder I alt Monografier på forlag Monografier i bogserier Tidsskriftartikler Antologibidrag i bogserier Konferencebidrag Antologibidrag på forlag Doktor­afhandlinger Patenter
Niveau Niveau Niveau Niveau Niveau Niveau
1 2 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2
HUM 1506,05 125,10 104,50 26,88 13,00 0,00 257,69 384,58 0,00 25,71 21,25 0,00 18,54 26,50 0,00 101,05 396,25 5,00 0,00
NAT/TEK 2698,81 14,46 14,33 6,25 3,33 0,00 630,35 1646,17 51,09 15,04 0,00 0,00 84,92 171,31 0,00 4,80 56,74 0,00 0,00
SAM 1249,11 51,56 26,28 18,33 0,00 0,00 255,18 690,17 13,11 8,17 0,00 0,00 23,84 4,75 0,00 17,60 140,12 0,00 0,00
SUND 1930,50 5,00 8,00 0,00 0,00 0,00 1012,48 825,43 51,83 3,56 0,00 0,00 1,55 1,00 0,00 1,63 18,02 0,00 2,00
I alt 7384,46 196,13 153,11 51,46 16,33 0,00 2155,70 3546,35 116,02 52,48 21,25 0,00 128,85 203,56 0,00 125,08 611,13 5,00 2,00

Antal publikationer pr. hovedområde for valgte analyseår

Hovedområder I alt Monografier på forlag Monografier i bogserier Tidsskriftartikler Antologibidrag i bogserier Konferencebidrag Antologibidrag på forlag Doktorafhandlinger Patenter
HUM 1070 44 8 489 36 49 443 1 0
NAT/TEK 2687 6 5 2361 18 241 56 0 0
SAM 889 16 5 696 10 41 121 0 0
SUND 2560 2 0 2528 5 6 18 0 1
I alt 7206 68 18 6074 69 337 638 1 1
Hovedområder I alt Monografier på forlag Monografier i bogserier Tidsskriftartikler Antologibidrag i bogserier Konferencebidrag Antologibidrag på forlag Doktor­afhandlinger Patenter
Niveau Niveau Niveau Niveau Niveau Niveau
1 2 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2
HUM 1070 28 16 6 2 0 320 169 0 28 8 0 35 14 0 224 219 1 0
NAT/TEK 2687 3 3 4 1 0 1250 1083 28 18 0 0 151 90 0 17 39 0 0
SAM 889 11 5 5 0 0 376 314 6 10 0 0 38 3 0 39 82 0 0
SUND 2560 1 1 0 0 0 1867 624 37 5 0 0 4 2 0 4 14 0 1
I alt 7206 43 25 15 3 0 3813 2190 71 61 8 0 228 109 0 284 354 1 1

Detaljer

Total Screeningsfejl HUM NAT/TEK SAM SUND
Poster
Høstede poster 12876 4279 1329 3192 1020 3056
Blacklistede poster 0 0 0 0 0 0
Poster, der opfylder BFI-kriterier 8594 0 1329 3190 1019 3056
BFI-publikationer
Niveau 1 4446 0 642 1443 479 1882
Niveau 2 2689 0 428 1216 404 641
Niveau 3 71 0 0 28 6 37
Publikationer med BFI-klassifikation 7206 0 1070 2687 889 2560
Samarbejdspublikationer 5145 0 373 2193 495 2084
Dubletter
Interne dubletter 1 0 1 0 0 0
Dubletter, der består af samarbejdspublikationer 1794 0 60 387 78 1269
Konflikter
Forfatterkonflikter 301 0 7 76 14 204
Klassifikationskonflikter 29 0 0 12 5 12
Point
Antal point i alt 7384,46 0,00 1506,05 2698,81 1249,11 1930,50
Universitetets andel af det totale antal nationale point angivet i procent 23,76% 0,00% 33,78% 19,94% 25,48% 23,57%