Vælg et analyseår

Antal point pr. hovedområde for valgte analyseår

Hovedområder I alt Monografier på forlag Monografier i bogserier Tidsskriftartikler Antologibidrag i bogserier Konferencebidrag Antologibidrag på forlag Doktorafhandlinger Patenter
HUM 573,19 117,83 25,00 248,06 38,48 39,23 104,59 0,00 0,00
NAT/TEK 1984,61 26,00 0,00 1400,77 3,31 451,11 96,17 0,00 7,25
SAM 485,27 66,86 5,00 240,62 50,44 3,31 119,04 0,00 0,00
SUND 500,69 0,00 0,00 462,78 0,25 13,35 9,65 5,00 9,67
I alt 3543,76 210,69 30,00 2352,23 92,48 506,99 329,45 5,00 16,92
Hovedområder I alt Monografier på forlag Monografier i bogserier Tidsskriftartikler Antologibidrag i bogserier Konferencebidrag Antologibidrag på forlag Doktor­afhandlinger Patenter
Niveau Niveau Niveau Niveau Niveau Niveau
1 2 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2
HUM 573,19 85,83 32,00 25,00 0,00 0,00 105,37 142,69 0,00 29,48 9,00 0,00 24,67 14,56 0,00 21,84 82,75 0,00 0,00
NAT/TEK 1984,61 10,00 16,00 0,00 0,00 0,00 331,07 1066,10 3,59 3,31 0,00 0,00 302,70 148,41 0,00 6,15 90,02 0,00 7,25
SAM 485,27 32,86 34,00 5,00 0,00 0,00 100,99 139,63 0,00 49,19 1,25 0,00 3,31 0,00 0,00 14,75 104,29 0,00 0,00
SUND 500,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 266,27 186,37 10,14 0,25 0,00 0,00 13,35 0,00 0,00 0,81 8,83 5,00 9,67
I alt 3543,76 128,69 82,00 30,00 0,00 0,00 803,71 1534,79 13,73 82,23 10,25 0,00 344,02 162,97 0,00 43,55 285,90 5,00 16,92

Antal publikationer pr. hovedområde for valgte analyseår

Hovedområder I alt Monografier på forlag Monografier i bogserier Tidsskriftartikler Antologibidrag i bogserier Konferencebidrag Antologibidrag på forlag Doktorafhandlinger Patenter
HUM 388 24 5 182 36 43 98 0 0
NAT/TEK 1774 4 0 1130 4 560 71 0 5
SAM 352 13 1 179 62 4 93 0 0
SUND 615 0 0 585 1 16 7 1 5
I alt 3129 41 6 2076 103 623 269 1 10
Hovedområder I alt Monografier på forlag Monografier i bogserier Tidsskriftartikler Antologibidrag i bogserier Konferencebidrag Antologibidrag på forlag Doktor­afhandlinger Patenter
Niveau Niveau Niveau Niveau Niveau Niveau
1 2 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2
HUM 388 20 4 5 0 0 125 57 0 33 3 0 33 10 0 50 48 0 0
NAT/TEK 1774 2 2 0 0 0 555 573 2 4 0 0 485 75 0 13 58 0 5
SAM 352 8 5 1 0 0 123 56 0 61 1 0 4 0 0 31 62 0 0
SUND 615 0 0 0 0 0 466 113 6 1 0 0 16 0 0 2 5 1 5
I alt 3129 30 11 6 0 0 1269 799 8 99 4 0 538 85 0 96 173 1 10

Detaljer

Total Screeningsfejl HUM NAT/TEK SAM SUND
Poster
Høstede poster 6350 1791 522 2242 458 1337
Blacklistede poster 2 2 0 0 0 0
Poster, der opfylder BFI-kriterier 4558 0 522 2242 457 1337
BFI-publikationer
Niveau 1 2049 0 266 1064 228 491
Niveau 2 1072 0 122 708 124 118
Niveau 3 8 0 0 2 0 6
Publikationer med BFI-klassifikation 3129 0 388 1774 352 615
Samarbejdspublikationer 1912 0 127 1215 128 442
Dubletter
Interne dubletter 0 0 0 0 0 0
Dubletter, der består af samarbejdspublikationer 0 0 0 0 0 0
Konflikter
Forfatterkonflikter 0 0 0 0 0 0
Klassifikationskonflikter 0 0 0 0 0 0
Point
Antal point i alt 3543,76 0,00 573,19 1984,61 485,27 500,69
Universitetets andel af det totale antal nationale point angivet i procent 14,53% 0,00% 15,75% 17,95% 11,69% 9,02%