Vælg et analyseår

Antal point pr. hovedområde for valgte analyseår

Hovedområder I alt Monografier på forlag Monografier i bogserier Tidsskriftartikler Antologibidrag i bogserier Konferencebidrag Antologibidrag på forlag Doktorafhandlinger Patenter
HUM 542,15 134,79 10,00 245,27 20,23 38,96 92,91 0,00 0,00
NAT/TEK 1777,51 29,00 0,00 1310,06 1,31 344,30 85,59 0,00 7,25
SAM 487,10 66,86 5,00 237,70 50,19 4,31 123,04 0,00 0,00
SUND 493,21 3,33 0,00 461,74 0,25 8,41 6,81 5,00 7,67
I alt 3299,98 233,98 15,00 2254,77 71,98 395,99 308,35 5,00 14,92
Hovedområder I alt Monografier på forlag Monografier i bogserier Tidsskriftartikler Antologibidrag i bogserier Konferencebidrag Antologibidrag på forlag Doktor­afhandlinger Patenter
Niveau Niveau Niveau Niveau Niveau Niveau
1 2 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2
HUM 542,15 94,79 40,00 10,00 0,00 0,00 95,79 149,47 0,00 17,23 3,00 0,00 18,90 20,06 0,00 18,61 74,29 0,00 0,00
NAT/TEK 1777,51 5,00 24,00 0,00 0,00 0,00 304,11 1003,60 2,34 1,31 0,00 0,00 210,87 133,43 0,00 10,65 74,94 0,00 7,25
SAM 487,10 32,86 34,00 5,00 0,00 0,00 96,20 141,50 0,00 45,94 4,25 0,00 4,31 0,00 0,00 15,25 107,79 0,00 0,00
SUND 493,21 0,00 3,33 0,00 0,00 0,00 263,51 188,09 10,14 0,25 0,00 0,00 8,41 0,00 0,00 0,81 6,00 5,00 7,67
I alt 3299,98 132,65 101,33 15,00 0,00 0,00 759,62 1482,67 12,48 64,73 7,25 0,00 242,49 153,49 0,00 45,33 263,02 5,00 14,92

Antal publikationer pr. hovedområde for valgte analyseår

Hovedområder I alt Monografier på forlag Monografier i bogserier Tidsskriftartikler Antologibidrag i bogserier Konferencebidrag Antologibidrag på forlag Doktorafhandlinger Patenter
HUM 346 27 2 172 21 40 84 0 0
NAT/TEK 1500 4 0 1015 2 400 74 0 5
SAM 349 13 1 175 58 5 97 0 0
SUND 610 1 0 588 1 10 5 1 4
I alt 2805 45 3 1950 82 455 260 1 9
Hovedområder I alt Monografier på forlag Monografier i bogserier Tidsskriftartikler Antologibidrag i bogserier Konferencebidrag Antologibidrag på forlag Doktor­afhandlinger Patenter
Niveau Niveau Niveau Niveau Niveau Niveau
1 2 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2
HUM 346 22 5 2 0 0 115 57 0 20 1 0 28 12 0 43 41 0 0
NAT/TEK 1500 1 3 0 0 0 481 533 1 2 0 0 331 69 0 26 48 0 5
SAM 349 8 5 1 0 0 118 57 0 56 2 0 5 0 0 32 65 0 0
SUND 610 0 1 0 0 0 463 119 6 1 0 0 10 0 0 2 3 1 4
I alt 2805 31 14 3 0 0 1177 766 7 79 3 0 374 81 0 103 157 1 9

Detaljer

Total Screeningsfejl HUM NAT/TEK SAM SUND
Poster
Høstede poster 5924 1691 498 1982 459 1294
Blacklistede poster 1 1 0 0 0 0
Poster, der opfylder BFI-kriterier 4233 0 498 1982 459 1294
BFI-publikationer
Niveau 1 1777 0 230 846 220 481
Niveau 2 1021 0 116 653 129 123
Niveau 3 7 0 0 1 0 6
Publikationer med BFI-klassifikation 2805 0 346 1500 349 610
Samarbejdspublikationer 1659 0 105 977 129 448
Dubletter
Interne dubletter 1 0 0 1 0 0
Dubletter, der består af samarbejdspublikationer 0 0 0 0 0 0
Konflikter
Forfatterkonflikter 0 0 0 0 0 0
Klassifikationskonflikter 0 0 0 0 0 0
Point
Antal point i alt 3299,98 0,00 542,15 1777,51 487,10 493,21
Universitetets andel af det totale antal nationale point angivet i procent 14,23% 0,00% 16,22% 16,79% 12,22% 9,36%