Vælg et analyseår

Antal point pr. hovedområde for valgte analyseår

Hovedområder I alt Monografier på forlag Monografier i bogserier Tidsskriftartikler Antologibidrag i bogserier Konferencebidrag Antologibidrag på forlag Doktorafhandlinger Patenter
HUM 722,05 160,62 30,00 297,64 50,73 54,45 128,60 0,00 0,00
NAT/TEK 2579,13 35,24 1,67 1696,17 5,25 668,61 162,94 0,00 9,25
SAM 579,35 66,86 7,08 282,79 65,35 4,51 152,75 0,00 0,00
SUND 737,15 5,00 0,00 685,91 0,25 15,82 15,50 5,00 9,67
I alt 4617,66 267,72 38,75 2962,51 121,58 743,40 459,79 5,00 18,92
Hovedområder I alt Monografier på forlag Monografier i bogserier Tidsskriftartikler Antologibidrag i bogserier Konferencebidrag Antologibidrag på forlag Doktor­afhandlinger Patenter
Niveau Niveau Niveau Niveau Niveau Niveau
1 2 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2
HUM 722,05 117,29 43,33 30,00 0,00 0,00 141,01 156,63 0,00 41,73 9,00 0,00 32,54 21,91 0,00 34,85 93,75 0,00 0,00
NAT/TEK 2579,13 13,13 22,11 0,00 1,67 0,00 427,52 1264,79 3,86 5,25 0,00 0,00 476,53 192,09 0,00 6,13 156,82 0,00 9,25
SAM 579,35 37,86 29,00 7,08 0,00 0,00 118,01 164,78 0,00 61,10 4,25 0,00 4,51 0,00 0,00 17,56 135,19 0,00 0,00
SUND 737,15 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 387,17 282,43 16,30 0,25 0,00 0,00 14,99 0,83 0,00 2,35 13,15 5,00 9,67
I alt 4617,66 173,27 94,44 37,08 1,67 0,00 1073,71 1868,63 20,16 108,33 13,25 0,00 528,57 214,83 0,00 60,90 398,90 5,00 18,92

Antal publikationer pr. hovedområde for valgte analyseår

Hovedområder I alt Monografier på forlag Monografier i bogserier Tidsskriftartikler Antologibidrag i bogserier Konferencebidrag Antologibidrag på forlag Doktorafhandlinger Patenter
HUM 514 34 6 237 49 53 135 0 0
NAT/TEK 2592 7 1 1525 7 938 108 0 6
SAM 433 13 2 218 76 7 117 0 0
SUND 1153 1 0 1108 1 23 14 1 5
I alt 4692 55 9 3088 133 1021 374 1 11
Hovedområder I alt Monografier på forlag Monografier i bogserier Tidsskriftartikler Antologibidrag i bogserier Konferencebidrag Antologibidrag på forlag Doktor­afhandlinger Patenter
Niveau Niveau Niveau Niveau Niveau Niveau
1 2 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2
HUM 514 28 6 6 0 0 171 66 0 46 3 0 40 13 0 78 57 0 0
NAT/TEK 2592 3 4 0 1 0 778 744 3 7 0 0 833 105 0 13 95 0 6
SAM 433 9 4 2 0 0 149 69 0 74 2 0 7 0 0 37 80 0 0
SUND 1153 1 0 0 0 0 856 238 14 1 0 0 22 1 0 6 8 1 5
I alt 4692 41 14 8 1 0 1954 1117 17 128 5 0 902 119 0 134 240 1 11

Detaljer

Total Screeningsfejl HUM NAT/TEK SAM SUND
Poster
Høstede poster 7102 1798 568 2879 484 1373
Blacklistede poster 1 1 0 0 0 0
Poster, der opfylder BFI-kriterier 5299 0 568 2877 481 1373
BFI-publikationer
Niveau 1 3179 0 369 1640 278 892
Niveau 2 1496 0 145 949 155 247
Niveau 3 17 0 0 3 0 14
Publikationer med BFI-klassifikation 4692 0 514 2592 433 1153
Samarbejdspublikationer 3199 0 178 1868 177 976
Dubletter
Interne dubletter 1 0 1 0 0 0
Dubletter, der består af samarbejdspublikationer 1074 0 29 173 38 834
Konflikter
Forfatterkonflikter 180 0 4 29 11 136
Klassifikationskonflikter 17 0 2 5 6 4
Point
Antal point i alt 4617,66 0,00 722,05 2579,13 579,35 737,15
Universitetets andel af det totale antal nationale point angivet i procent 14,85% 0,00% 16,19% 19,05% 11,82% 9,00%