Vælg et analyseår

Antal point pr. hovedområde for valgte analyseår

Hovedområder I alt Monografier på forlag Monografier i bogserier Tidsskriftartikler Antologibidrag i bogserier Konferencebidrag Antologibidrag på forlag Doktorafhandlinger Patenter
HUM 582,97 88,26 10,00 235,91 52,02 45,57 151,21 0,00 0,00
NAT/TEK 2238,63 65,08 0,00 1439,18 9,71 643,28 52,51 0,00 28,88
SAM 621,21 132,94 10,00 299,78 15,75 4,04 158,71 0,00 0,00
SUND 657,55 0,00 0,00 618,09 0,50 23,86 4,10 5,00 6,00
I alt 4100,36 286,28 20,00 2592,96 77,98 716,74 366,52 5,00 34,88
Hovedområder I alt Monografier på forlag Monografier i bogserier Tidsskriftartikler Antologibidrag i bogserier Konferencebidrag Antologibidrag på forlag Doktor­afhandlinger Patenter
Niveau Niveau Niveau Niveau Niveau Niveau
1 2 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2
HUM 582,97 65,83 22,43 10,00 0,00 0,00 113,20 122,71 0,00 52,02 0,00 0,00 39,57 6,00 0,00 52,21 99,00 0,00 0,00
NAT/TEK 2238,63 57,08 8,00 0,00 0,00 0,00 336,39 1097,58 5,21 9,71 0,00 0,00 489,79 153,49 0,00 16,76 35,75 0,00 28,88
SAM 621,21 90,94 42,00 10,00 0,00 0,00 109,33 190,45 0,00 12,75 3,00 0,00 4,04 0,00 0,00 38,67 120,04 0,00 0,00
SUND 657,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 321,54 290,39 6,16 0,50 0,00 0,00 23,32 0,54 0,00 2,85 1,25 5,00 6,00
I alt 4100,36 213,85 72,43 20,00 0,00 0,00 880,47 1701,12 11,37 74,98 3,00 0,00 556,71 160,03 0,00 110,48 256,04 5,00 34,88

Antal publikationer pr. hovedområde for valgte analyseår

Hovedområder I alt Monografier på forlag Monografier i bogserier Tidsskriftartikler Antologibidrag i bogserier Konferencebidrag Antologibidrag på forlag Doktorafhandlinger Patenter
HUM 499 20 2 191 58 56 172 0 0
NAT/TEK 2178 13 0 1184 13 885 68 0 15
SAM 422 26 2 212 15 6 161 0 0
SUND 999 0 0 941 1 43 10 1 3
I alt 4098 59 4 2528 87 990 411 1 18
Hovedområder I alt Monografier på forlag Monografier i bogserier Tidsskriftartikler Antologibidrag i bogserier Konferencebidrag Antologibidrag på forlag Doktor­afhandlinger Patenter
Niveau Niveau Niveau Niveau Niveau Niveau
1 2 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2
HUM 499 16 4 2 0 0 136 55 0 58 0 0 54 2 0 117 55 0 0
NAT/TEK 2178 12 1 0 0 0 559 623 2 13 0 0 815 70 0 46 22 0 15
SAM 422 20 6 2 0 0 134 78 0 14 1 0 6 0 0 89 72 0 0
SUND 999 0 0 0 0 0 705 227 9 1 0 0 42 1 0 9 1 1 3
I alt 4098 48 11 4 0 0 1534 983 11 86 1 0 917 73 0 261 150 1 18

Detaljer

Total Screeningsfejl HUM NAT/TEK SAM SUND
Poster
Høstede poster 6989 2345 563 2413 478 1190
Blacklistede poster 0 0 0 0 0 0
Poster, der opfylder BFI-kriterier 4644 0 563 2413 478 1190
BFI-publikationer
Niveau 1 2869 0 383 1460 265 761
Niveau 2 1218 0 116 716 157 229
Niveau 3 11 0 0 2 0 9
Publikationer med BFI-klassifikation 4098 0 499 2178 422 999
Samarbejdspublikationer 2578 0 164 1430 151 833
Dubletter
Interne dubletter 2 0 1 1 0 0
Dubletter, der består af samarbejdspublikationer 908 0 26 137 30 715
Konflikter
Forfatterkonflikter 159 0 3 19 5 132
Klassifikationskonflikter 14 0 1 3 2 8
Point
Antal point i alt 4100,36 0,00 582,97 2238,63 621,21 657,55
Universitetets andel af det totale antal nationale point angivet i procent 13,70% 0,00% 13,14% 17,00% 12,79% 8,81%