Vælg et analyseår

Antal point pr. universitet for valgte analyseår

Universiteter I alt Monografier på forlag Monografier i bogserier Tidsskriftartikler Antologibidrag i bogserier Konferencebidrag Antologibidrag på forlag Doktorafhandlinger Patenter
Copenhagen Business School (CBS) 1044,71 69,69 5,00 720,63 16,46 39,37 193,57 0,00 0,00
Danmarks Tekniske Universitet (DTU) 3620,05 16,33 3,86 3180,60 6,67 291,33 60,10 15,00 46,17
IT-Universitetet i København (ITU) 166,74 0,00 0,00 37,10 0,63 109,77 19,25 0,00 0,00
Københavns Universitet (KU) 5969,22 294,24 38,08 4998,77 40,24 124,27 471,84 0,00 1,79
Roskilde Universitet (RUC) 576,44 160,58 3,13 245,63 12,71 17,71 131,69 5,00 0,00
Syddansk Universitet (SDU) 2774,38 129,29 18,13 2212,73 46,67 136,38 229,18 0,00 2,00
Aalborg Universitet (AAU) 3299,98 233,98 15,00 2254,77 71,98 395,99 308,35 5,00 14,92
Aarhus Universitet (AU) 5734,91 290,20 56,54 4580,54 58,00 196,51 546,12 5,00 2,00
I alt 23186,44 1194,31 139,74 18230,76 253,34 1311,32 1960,09 30,00 66,87
Universiteter I alt Monografier på forlag Monografier i bogserier Tidsskriftartikler Antologibidrag i bogserier Konferencebidrag Antologibidrag på forlag Doktor­afhandlinger Patenter
Niveau Niveau Niveau Niveau Niveau Niveau
1 2 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2
Copenhagen Business School (CBS) 1044,71 14,69 55,00 5,00 0,00 0,00 163,59 551,83 5,21 16,46 0,00 0,00 22,27 17,10 0,00 22,99 170,58 0,00 0,00
Danmarks Tekniske Universitet (DTU) 3620,05 0,00 16,33 3,86 0,00 0,00 838,53 2315,69 26,38 6,67 0,00 0,00 230,23 61,10 0,00 6,57 53,53 15,00 46,17
IT-Universitetet i København (ITU) 166,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,06 30,04 0,00 0,63 0,00 0,00 33,09 76,68 0,00 2,00 17,25 0,00 0,00
Københavns Universitet (KU) 5969,22 109,79 184,44 17,08 21,00 0,00 1714,20 3163,76 120,81 31,24 9,00 0,00 30,28 93,99 0,00 59,75 412,09 0,00 1,79
Roskilde Universitet (RUC) 576,44 36,25 124,33 3,13 0,00 0,00 86,04 159,59 0,00 12,71 0,00 0,00 9,00 8,71 0,00 23,02 108,67 5,00 0,00
Syddansk Universitet (SDU) 2774,38 71,46 57,83 18,13 0,00 0,00 965,35 1213,31 34,07 33,92 12,75 0,00 103,71 32,67 0,00 46,66 182,53 0,00 2,00
Aalborg Universitet (AAU) 3299,98 132,65 101,33 15,00 0,00 0,00 759,62 1482,67 12,48 64,73 7,25 0,00 242,49 153,49 0,00 45,33 263,02 5,00 14,92
Aarhus Universitet (AU) 5734,91 162,59 127,61 45,21 11,33 0,00 1632,52 2864,08 83,94 39,25 18,75 0,00 80,08 116,43 0,00 80,51 465,61 5,00 2,00
I alt 23186,44 527,43 666,89 107,40 32,33 0,00 6166,91 11780,97 282,88 205,59 47,75 0,00 751,15 560,18 0,00 286,82 1673,27 30,00 66,87

Antal publikationer pr. universitet for valgte analyseår

Universiteter I alt Monografier på forlag Monografier i bogserier Tidsskriftartikler Antologibidrag i bogserier Konferencebidrag Antologibidrag på forlag Doktorafhandlinger Patenter
Copenhagen Business School (CBS) 777 12 1 533 20 58 153 0 0
Danmarks Tekniske Universitet (DTU) 3455 3 2 2864 10 499 50 3 24
IT-Universitetet i København (ITU) 146 0 0 32 1 100 13 0 0
Københavns Universitet (KU) 5836 50 7 5248 42 113 375 0 1
Roskilde Universitet (RUC) 358 26 1 183 14 20 113 1 0
Syddansk Universitet (SDU) 2891 26 4 2413 45 189 213 0 1
Aalborg Universitet (AAU) 2805 45 3 1950 82 455 260 1 9
Aarhus Universitet (AU) 5268 54 14 4492 51 211 444 1 1
I alt 21536 216 32 17715 265 1645 1621 6 36
Universiteter I alt Monografier på forlag Monografier i bogserier Tidsskriftartikler Antologibidrag i bogserier Konferencebidrag Antologibidrag på forlag Doktor­afhandlinger Patenter
Niveau Niveau Niveau Niveau Niveau Niveau
1 2 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2
Copenhagen Business School (CBS) 777 4 8 1 0 0 236 295 2 20 0 0 46 12 0 51 102 0 0
Danmarks Tekniske Universitet (DTU) 3455 0 3 2 0 0 1465 1380 19 10 0 0 464 35 0 15 35 3 24
IT-Universitetet i København (ITU) 146 0 0 0 0 0 13 19 0 1 0 0 60 40 0 4 9 0 0
Københavns Universitet (KU) 5836 24 26 4 3 0 3154 2010 84 39 3 0 59 54 0 127 248 0 1
Roskilde Universitet (RUC) 358 8 18 1 0 0 110 73 0 14 0 0 16 4 0 50 63 1 0
Syddansk Universitet (SDU) 2891 16 10 4 0 0 1660 735 18 39 6 0 166 23 0 100 113 0 1
Aalborg Universitet (AAU) 2805 31 14 3 0 0 1177 766 7 79 3 0 374 81 0 103 157 1 9
Aarhus Universitet (AU) 5268 34 20 12 2 0 2753 1689 50 44 7 0 148 63 0 178 266 1 1
I alt 21536 117 99 27 5 0 10568 6967 180 246 19 0 1333 312 0 628 993 6 36

Antal point pr. hovedområde for valgte analyseår

Hovedområder I alt Monografier på forlag Monografier i bogserier Tidsskriftartikler Antologibidrag i bogserier Konferencebidrag Antologibidrag på forlag Doktorafhandlinger Patenter
HUM 3343,19 613,46 92,96 1517,13 109,26 130,24 870,15 10,00 0,00
NAT/TEK 10588,71 121,80 17,19 8943,33 33,50 1100,74 301,74 15,00 55,42
SAM 3987,36 421,45 26,46 2695,71 94,42 62,86 686,46 0,00 0,00
SUND 5267,17 37,61 3,13 5074,60 16,17 17,48 101,74 5,00 11,45
I alt 23186,44 1194,31 139,74 18230,76 253,34 1311,32 1960,09 30,00 66,87
Hovedområder I alt Monografier på forlag Monografier i bogserier Tidsskriftartikler Antologibidrag i bogserier Konferencebidrag Antologibidrag på forlag Doktor­afhandlinger Patenter
Niveau Niveau Niveau Niveau Niveau Niveau
1 2 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2
HUM 3343,19 300,62 312,83 68,96 24,00 0,00 533,85 980,16 3,13 75,51 33,75 0,00 59,43 70,81 0,00 156,29 713,86 10,00 0,00
NAT/TEK 10588,71 39,46 82,33 8,86 8,33 0,00 2415,34 6422,64 105,35 33,50 0,00 0,00 635,20 465,54 0,00 25,85 275,89 15,00 55,42
SAM 3987,36 178,17 243,28 26,46 0,00 0,00 721,03 1948,61 26,07 80,42 14,00 0,00 40,70 22,16 0,00 93,16 593,29 0,00 0,00
SUND 5267,17 9,17 28,44 3,13 0,00 0,00 2496,70 2429,56 148,34 16,17 0,00 0,00 15,82 1,66 0,00 11,51 90,23 5,00 11,45
I alt 23186,44 527,43 666,89 107,40 32,33 0,00 6166,91 11780,97 282,88 205,59 47,75 0,00 751,15 560,18 0,00 286,82 1673,27 30,00 66,87

Antal publikationer pr. hovedområde for valgte analyseår

Hovedområder I alt Monografier på forlag Monografier i bogserier Tidsskriftartikler Antologibidrag i bogserier Konferencebidrag Antologibidrag på forlag Doktorafhandlinger Patenter
HUM 2124 109 18 1033 95 139 728 2 0
NAT/TEK 10121 21 6 8386 41 1386 248 3 30
SAM 2778 78 7 1935 107 96 555 0 0
SUND 6513 8 1 6361 22 24 90 1 6
I alt 21536 216 32 17715 265 1645 1621 6 36
Hovedområder I alt Monografier på forlag Monografier i bogserier Tidsskriftartikler Antologibidrag i bogserier Konferencebidrag Antologibidrag på forlag Doktor­afhandlinger Patenter
Niveau Niveau Niveau Niveau Niveau Niveau
1 2 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2
HUM 2124 66 43 15 3 0 632 400 1 83 12 0 100 39 0 333 395 2 0
NAT/TEK 10121 8 13 4 2 0 4350 3969 67 41 0 0 1131 255 0 66 182 3 30
SAM 2778 40 38 7 0 0 1002 921 12 100 7 0 80 16 0 202 353 0 0
SUND 6513 3 5 1 0 0 4584 1677 100 22 0 0 22 2 0 27 63 1 6
I alt 21536 117 99 27 5 0 10568 6967 180 246 19 0 1333 312 0 628 993 6 36