Vælg et analyseår

Antal point pr. universitet for valgte analyseår

Universiteter I alt Monografier på forlag Monografier i bogserier Tidsskriftartikler Antologibidrag i bogserier Konferencebidrag Antologibidrag på forlag Doktorafhandlinger Patenter
Copenhagen Business School (CBS) 1041,40 61,69 5,00 727,75 16,46 39,37 191,13 0,00 0,00
Danmarks Tekniske Universitet (DTU) 3615,74 16,33 3,86 3174,63 6,67 292,99 60,10 15,00 46,17
IT-Universitetet i København (ITU) 193,87 0,00 0,00 44,93 0,63 130,56 17,75 0,00 0,00
Københavns Universitet (KU) 6526,42 325,24 34,65 5384,63 45,36 198,94 530,81 5,00 1,79
Roskilde Universitet (RUC) 708,43 178,58 5,21 324,16 15,71 18,46 161,31 5,00 0,00
Syddansk Universitet (SDU) 2908,81 127,29 28,13 2270,07 47,17 166,88 263,74 0,00 5,54
Aalborg Universitet (AAU) 3543,76 210,69 30,00 2352,23 92,48 506,99 329,45 5,00 16,92
Aarhus Universitet (AU) 5856,41 294,66 62,79 4639,53 57,37 233,32 561,73 5,00 2,00
I alt 24394,85 1214,48 169,63 18917,94 281,84 1587,52 2116,02 35,00 72,41
Universiteter I alt Monografier på forlag Monografier i bogserier Tidsskriftartikler Antologibidrag i bogserier Konferencebidrag Antologibidrag på forlag Doktor­afhandlinger Patenter
Niveau Niveau Niveau Niveau Niveau Niveau
1 2 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2
Copenhagen Business School (CBS) 1041,40 14,69 47,00 5,00 0,00 0,00 163,22 559,33 5,21 16,46 0,00 0,00 22,27 17,10 0,00 22,68 168,46 0,00 0,00
Danmarks Tekniske Universitet (DTU) 3615,74 0,00 16,33 3,86 0,00 0,00 837,39 2310,86 26,38 6,67 0,00 0,00 231,89 61,10 0,00 6,57 53,53 15,00 46,17
IT-Universitetet i København (ITU) 193,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,52 34,41 0,00 0,63 0,00 0,00 41,58 88,99 0,00 2,50 15,25 0,00 0,00
Københavns Universitet (KU) 6526,42 124,79 200,44 13,65 21,00 0,00 1857,66 3396,39 130,59 36,36 9,00 0,00 45,10 153,84 0,00 69,06 461,76 5,00 1,79
Roskilde Universitet (RUC) 708,43 46,25 132,33 5,21 0,00 0,00 108,48 215,69 0,00 15,71 0,00 0,00 9,75 8,71 0,00 29,73 131,58 5,00 0,00
Syddansk Universitet (SDU) 2908,81 61,46 65,83 28,13 0,00 0,00 978,55 1255,05 36,48 34,42 12,75 0,00 132,33 34,54 0,00 54,69 209,05 0,00 5,54
Aalborg Universitet (AAU) 3543,76 128,69 82,00 30,00 0,00 0,00 803,71 1534,79 13,73 82,23 10,25 0,00 344,02 162,97 0,00 43,55 285,90 5,00 16,92
Aarhus Universitet (AU) 5856,41 165,71 128,94 51,46 11,33 0,00 1678,87 2875,16 85,50 38,62 18,75 0,00 102,43 130,90 0,00 85,88 475,86 5,00 2,00
I alt 24394,85 541,59 672,89 137,30 32,33 0,00 6438,39 12181,67 297,88 231,09 50,75 0,00 929,37 658,15 0,00 314,64 1801,38 35,00 72,41

Antal publikationer pr. universitet for valgte analyseår

Universiteter I alt Monografier på forlag Monografier i bogserier Tidsskriftartikler Antologibidrag i bogserier Konferencebidrag Antologibidrag på forlag Doktorafhandlinger Patenter
Copenhagen Business School (CBS) 777 11 1 536 20 58 151 0 0
Danmarks Tekniske Universitet (DTU) 3443 3 2 2854 10 497 50 3 24
IT-Universitetet i København (ITU) 175 0 0 41 1 120 13 0 0
Københavns Universitet (KU) 6436 55 7 5733 48 165 426 1 1
Roskilde Universitet (RUC) 449 29 2 239 17 22 139 1 0
Syddansk Universitet (SDU) 3013 25 6 2453 45 231 249 0 4
Aalborg Universitet (AAU) 3129 41 6 2076 103 623 269 1 10
Aarhus Universitet (AU) 5368 55 17 4532 50 252 460 1 1
I alt 22790 219 41 18464 294 1968 1757 7 40
Universiteter I alt Monografier på forlag Monografier i bogserier Tidsskriftartikler Antologibidrag i bogserier Konferencebidrag Antologibidrag på forlag Doktor­afhandlinger Patenter
Niveau Niveau Niveau Niveau Niveau Niveau
1 2 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2
Copenhagen Business School (CBS) 777 4 7 1 0 0 236 298 2 20 0 0 46 12 0 50 101 0 0
Danmarks Tekniske Universitet (DTU) 3443 0 3 2 0 0 1461 1374 19 10 0 0 462 35 0 15 35 3 24
IT-Universitetet i København (ITU) 175 0 0 0 0 0 18 23 0 1 0 0 75 45 0 5 8 0 0
Københavns Universitet (KU) 6436 27 28 4 3 0 3441 2201 91 45 3 0 82 83 0 152 274 1 1
Roskilde Universitet (RUC) 449 10 19 2 0 0 141 98 0 17 0 0 18 4 0 64 75 1 0
Syddansk Universitet (SDU) 3013 14 11 6 0 0 1679 754 20 39 6 0 207 24 0 118 131 0 4
Aalborg Universitet (AAU) 3129 30 11 6 0 0 1269 799 8 99 4 0 538 85 0 96 173 1 10
Aarhus Universitet (AU) 5368 35 20 15 2 0 2786 1695 51 43 7 0 181 71 0 190 270 1 1
I alt 22790 120 99 36 5 0 11031 7242 191 274 20 0 1609 359 0 690 1067 7 40

Antal point pr. hovedområde for valgte analyseår

Hovedområder I alt Monografier på forlag Monografier i bogserier Tidsskriftartikler Antologibidrag i bogserier Konferencebidrag Antologibidrag på forlag Doktorafhandlinger Patenter
HUM 3638,48 628,96 116,60 1649,53 129,84 140,78 961,51 10,00 1,25
NAT/TEK 11056,35 126,80 18,44 9136,92 35,79 1343,32 322,37 15,00 57,71
SAM 4150,83 424,45 31,46 2810,27 98,29 71,75 714,62 0,00 0,00
SUND 5549,20 34,28 3,13 5321,23 17,92 31,66 117,53 10,00 13,45
I alt 24394,85 1214,48 169,63 18917,94 281,84 1587,52 2116,02 35,00 72,41
Hovedområder I alt Monografier på forlag Monografier i bogserier Tidsskriftartikler Antologibidrag i bogserier Konferencebidrag Antologibidrag på forlag Doktor­afhandlinger Patenter
Niveau Niveau Niveau Niveau Niveau Niveau
1 2 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2
HUM 3638,48 309,79 319,17 92,60 24,00 0,00 600,27 1046,14 3,13 90,09 39,75 0,00 71,47 69,31 0,00 176,07 785,44 10,00 1,25
NAT/TEK 11056,35 44,46 82,33 10,11 8,33 0,00 2474,49 6555,83 106,60 35,79 0,00 0,00 783,81 559,52 0,00 23,68 298,68 15,00 57,71
SAM 4150,83 178,17 246,28 31,46 0,00 0,00 753,60 2026,94 29,72 87,29 11,00 0,00 49,59 22,16 0,00 101,76 612,86 0,00 0,00
SUND 5549,20 9,17 25,11 3,13 0,00 0,00 2610,03 2552,76 158,44 17,92 0,00 0,00 24,50 7,16 0,00 13,13 104,40 10,00 13,45
I alt 24394,85 541,59 672,89 137,30 32,33 0,00 6438,39 12181,67 297,88 231,09 50,75 0,00 929,37 658,15 0,00 314,64 1801,38 35,00 72,41

Antal publikationer pr. hovedområde for valgte analyseår

Hovedområder I alt Monografier på forlag Monografier i bogserier Tidsskriftartikler Antologibidrag i bogserier Konferencebidrag Antologibidrag på forlag Doktorafhandlinger Patenter
HUM 2351 112 24 1132 111 154 815 2 1
NAT/TEK 10647 22 8 8614 44 1668 256 3 32
SAM 2908 78 8 2015 115 109 583 0 0
SUND 6884 7 1 6703 24 37 103 2 7
I alt 22790 219 41 18464 294 1968 1757 7 40
Hovedområder I alt Monografier på forlag Monografier i bogserier Tidsskriftartikler Antologibidrag i bogserier Konferencebidrag Antologibidrag på forlag Doktor­afhandlinger Patenter
Niveau Niveau Niveau Niveau Niveau Niveau
1 2 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2
HUM 2351 68 44 21 3 0 704 427 1 97 14 0 115 39 0 380 435 2 1
NAT/TEK 10647 9 13 6 2 0 4475 4071 68 44 0 0 1368 300 0 59 197 3 32
SAM 2908 40 38 8 0 0 1045 956 14 109 6 0 93 16 0 220 363 0 0
SUND 6884 3 4 1 0 0 4807 1788 108 24 0 0 33 4 0 31 72 2 7
I alt 22790 120 99 36 5 0 11031 7242 191 274 20 0 1609 359 0 690 1067 7 40