Vælg et analyseår

Antal point pr. universitet for valgte analyseår

Universiteter I alt Monografier på forlag Monografier i bogserier Tidsskriftartikler Antologibidrag i bogserier Konferencebidrag Antologibidrag på forlag Doktorafhandlinger Patenter
Copenhagen Business School (CBS) 1158,11 86,25 5,00 753,20 7,08 49,79 256,80 0,00 0,00
Danmarks Tekniske Universitet (DTU) 4136,54 8,00 3,86 3567,53 7,33 409,99 74,66 15,00 50,17
IT-Universitetet i København (ITU) 220,14 0,00 0,00 56,18 1,56 138,02 24,38 0,00 0,00
Københavns Universitet (KU) 8892,78 396,66 42,77 7341,54 71,34 253,93 750,74 30,00 5,79
Roskilde Universitet (RUC) 935,11 198,50 5,21 444,14 22,41 31,37 222,23 10,00 1,25
Syddansk Universitet (SDU) 3740,75 140,56 19,17 2991,73 78,06 193,24 301,62 0,00 16,37
Aalborg Universitet (AAU) 4617,66 267,72 38,75 2962,51 121,58 743,40 459,79 5,00 18,92
Aarhus Universitet (AU) 7384,46 349,24 67,79 5818,07 73,73 332,42 736,21 5,00 2,00
I alt 31085,56 1446,93 182,55 23934,90 383,10 2152,15 2826,44 65,00 94,49
Universiteter I alt Monografier på forlag Monografier i bogserier Tidsskriftartikler Antologibidrag i bogserier Konferencebidrag Antologibidrag på forlag Doktor­afhandlinger Patenter
Niveau Niveau Niveau Niveau Niveau Niveau
1 2 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2
Copenhagen Business School (CBS) 1158,11 28,75 57,50 5,00 0,00 0,00 173,54 574,45 5,21 7,08 0,00 0,00 26,40 23,39 0,00 26,55 230,25 0,00 0,00
Danmarks Tekniske Universitet (DTU) 4136,54 0,00 8,00 3,86 0,00 0,00 983,67 2538,82 45,05 7,33 0,00 0,00 313,41 96,58 0,00 6,88 67,78 15,00 50,17
IT-Universitetet i København (ITU) 220,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,77 44,41 0,00 1,56 0,00 0,00 45,34 92,68 0,00 3,13 21,25 0,00 0,00
Københavns Universitet (KU) 8892,78 170,72 225,94 21,77 21,00 0,00 2642,30 4498,30 200,94 59,22 12,12 0,00 66,23 187,69 0,00 103,22 647,53 30,00 5,79
Roskilde Universitet (RUC) 935,11 47,81 150,69 5,21 0,00 0,00 156,28 287,86 0,00 20,53 1,88 0,00 16,60 14,77 0,00 41,44 180,79 10,00 1,25
Syddansk Universitet (SDU) 3740,75 71,77 68,79 19,17 0,00 0,00 1341,04 1600,59 50,09 65,31 12,75 0,00 152,90 40,34 0,00 86,19 215,44 0,00 16,37
Aalborg Universitet (AAU) 4617,66 173,27 94,44 37,08 1,67 0,00 1073,71 1868,63 20,16 108,33 13,25 0,00 528,57 214,83 0,00 60,90 398,90 5,00 18,92
Aarhus Universitet (AU) 7384,46 196,13 153,11 51,46 16,33 0,00 2155,70 3546,35 116,02 52,48 21,25 0,00 128,85 203,56 0,00 125,08 611,13 5,00 2,00
I alt 31085,56 688,46 758,48 143,55 39,00 0,00 8538,01 14959,42 437,47 321,85 61,25 0,00 1278,30 873,84 0,00 453,38 2373,06 65,00 94,49

Antal publikationer pr. universitet for valgte analyseår

Universiteter I alt Monografier på forlag Monografier i bogserier Tidsskriftartikler Antologibidrag i bogserier Konferencebidrag Antologibidrag på forlag Doktorafhandlinger Patenter
Copenhagen Business School (CBS) 865 18 1 570 9 67 200 0 0
Danmarks Tekniske Universitet (DTU) 4202 1 2 3429 12 665 64 3 26
IT-Universitetet i København (ITU) 199 0 0 48 2 131 18 0 0
Københavns Universitet (KU) 9618 71 9 8584 76 232 637 6 3
Roskilde Universitet (RUC) 697 34 2 399 25 37 197 2 1
Syddansk Universitet (SDU) 4368 31 5 3645 82 262 333 0 10
Aalborg Universitet (AAU) 4692 55 9 3088 133 1021 374 1 11
Aarhus Universitet (AU) 7206 68 18 6074 69 337 638 1 1
I alt 31847 278 46 25837 408 2752 2461 13 52
Universiteter I alt Monografier på forlag Monografier i bogserier Tidsskriftartikler Antologibidrag i bogserier Konferencebidrag Antologibidrag på forlag Doktor­afhandlinger Patenter
Niveau Niveau Niveau Niveau Niveau Niveau
1 2 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2
Copenhagen Business School (CBS) 865 9 9 1 0 0 258 310 2 9 0 0 50 17 0 61 139 0 0
Danmarks Tekniske Universitet (DTU) 4202 0 1 2 0 0 1812 1588 29 12 0 0 609 56 0 16 48 3 26
IT-Universitetet i København (ITU) 199 0 0 0 0 0 20 28 0 2 0 0 83 48 0 7 11 0 0
Københavns Universitet (KU) 9618 38 33 6 3 0 5329 3114 141 71 5 0 127 105 0 234 403 6 3
Roskilde Universitet (RUC) 697 11 23 2 0 0 242 157 0 24 1 0 29 8 0 90 107 2 1
Syddansk Universitet (SDU) 4368 18 13 5 0 0 2551 1059 35 76 6 0 235 27 0 188 145 0 10
Aalborg Universitet (AAU) 4692 41 14 8 1 0 1954 1117 17 128 5 0 902 119 0 134 240 1 11
Aarhus Universitet (AU) 7206 43 25 15 3 0 3813 2190 71 61 8 0 228 109 0 284 354 1 1
I alt 31847 160 118 39 7 0 15979 9563 295 383 25 0 2263 489 0 1014 1447 13 52

Antal point pr. hovedområde for valgte analyseår

Hovedområder I alt Monografier på forlag Monografier i bogserier Tidsskriftartikler Antologibidrag i bogserier Konferencebidrag Antologibidrag på forlag Doktorafhandlinger Patenter
HUM 4458,45 747,64 121,60 2022,94 181,19 168,76 1205,06 10,00 1,25
NAT/TEK 13535,19 146,46 24,28 10910,25 51,32 1859,40 458,69 15,00 69,79
SAM 4901,72 515,63 33,54 3147,51 124,67 88,08 987,28 5,00 0,00
SUND 8190,19 37,19 3,13 7854,19 25,92 35,90 175,41 35,00 23,45
I alt 31085,56 1446,93 182,55 23934,90 383,10 2152,15 2826,44 65,00 94,49
Hovedområder I alt Monografier på forlag Monografier i bogserier Tidsskriftartikler Antologibidrag i bogserier Konferencebidrag Antologibidrag på forlag Doktor­afhandlinger Patenter
Niveau Niveau Niveau Niveau Niveau Niveau
1 2 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2
HUM 4458,45 398,33 349,31 92,60 29,00 0,00 754,64 1268,30 0,00 137,69 43,50 0,00 86,87 81,89 0,00 257,97 947,09 10,00 1,25
NAT/TEK 13535,19 54,35 92,11 14,28 10,00 0,00 2998,96 7749,25 162,04 49,45 1,88 0,00 1101,89 757,51 0,00 28,47 430,21 15,00 69,79
SAM 4901,72 223,69 291,94 33,54 0,00 0,00 868,96 2243,30 35,25 108,79 15,87 0,00 59,63 28,45 0,00 146,61 840,67 5,00 0,00
SUND 8190,19 12,08 25,11 3,13 0,00 0,00 3915,44 3698,57 240,18 25,92 0,00 0,00 29,91 5,99 0,00 20,32 155,09 35,00 23,45
I alt 31085,56 688,46 758,48 143,55 39,00 0,00 8538,01 14959,42 437,47 321,85 61,25 0,00 1278,30 873,84 0,00 453,38 2373,06 65,00 94,49

Antal publikationer pr. hovedområde for valgte analyseår

Hovedområder I alt Monografier på forlag Monografier i bogserier Tidsskriftartikler Antologibidrag i bogserier Konferencebidrag Antologibidrag på forlag Doktorafhandlinger Patenter
HUM 2966 140 25 1378 161 177 1082 2 1
NAT/TEK 12927 29 11 10081 62 2349 353 3 39
SAM 3416 102 9 2240 139 127 798 1 0
SUND 9455 7 1 9177 33 53 165 7 12
I alt 28764 278 46 22876 395 2706 2398 13 52
Hovedområder I alt Monografier på forlag Monografier i bogserier Tidsskriftartikler Antologibidrag i bogserier Konferencebidrag Antologibidrag på forlag Doktor­afhandlinger Patenter
Niveau Niveau Niveau Niveau Niveau Niveau
1 2 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2
HUM 2966 90 50 21 4 0 872 506 0 146 15 0 132 45 0 555 527 2 1
NAT/TEK 12927 13 16 8 3 0 5276 4722 83 61 1 0 1944 405 0 71 282 3 39
SAM 3416 54 48 9 0 0 1181 1043 16 131 8 0 106 21 0 314 484 1 0
SUND 9455 3 4 1 0 0 6615 2416 146 33 0 0 47 6 0 49 116 7 12
I alt 28764 160 118 39 7 0 13944 8687 245 371 24 0 2229 477 0 989 1409 13 52