Vælg et analyseår

Antal point pr. universitet for valgte analyseår

Universiteter I alt Monografier på forlag Monografier i bogserier Tidsskriftartikler Antologibidrag i bogserier Konferencebidrag Antologibidrag på forlag Doktorafhandlinger Patenter
Copenhagen Business School (CBS) 1080,37 149,96 0,00 634,49 26,35 45,49 214,07 10,00 0,00
Danmarks Tekniske Universitet (DTU) 4189,87 24,56 1,25 3526,20 22,85 476,08 73,22 10,00 55,71
IT-Universitetet i København (ITU) 193,62 10,00 5,00 67,00 0,00 95,47 16,15 0,00 0,00
Københavns Universitet (KU) 8773,50 330,82 13,33 7356,61 92,54 260,35 669,75 35,00 15,10
Roskilde Universitet (RUC) 834,12 141,19 9,25 453,82 19,90 9,02 194,70 5,00 1,25
Syddansk Universitet (SDU) 3490,91 175,91 8,33 2704,87 28,81 199,57 326,92 30,00 16,50
Aalborg Universitet (AAU) 4100,36 286,28 20,00 2592,96 77,98 716,74 366,52 5,00 34,88
Aarhus Universitet (AU) 7262,66 452,69 39,25 5807,17 122,24 241,80 577,23 10,00 12,29
I alt 29925,41 1571,41 96,42 23143,12 390,67 2044,51 2438,56 105,00 135,73
Universiteter I alt Monografier på forlag Monografier i bogserier Tidsskriftartikler Antologibidrag i bogserier Konferencebidrag Antologibidrag på forlag Doktor­afhandlinger Patenter
Niveau Niveau Niveau Niveau Niveau Niveau
1 2 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2
Copenhagen Business School (CBS) 1080,37 65,30 84,67 0,00 0,00 0,00 131,87 497,94 4,69 4,29 22,06 0,00 21,51 23,97 0,00 39,82 174,25 10,00 0,00
Danmarks Tekniske Universitet (DTU) 4189,87 16,56 8,00 1,25 0,00 0,00 993,69 2477,79 54,71 22,85 0,00 0,00 398,95 74,63 2,50 33,26 39,96 10,00 55,71
IT-Universitetet i København (ITU) 193,62 5,00 5,00 5,00 0,00 0,00 13,00 54,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,23 50,24 0,00 2,31 13,83 0,00 0,00
Københavns Universitet (KU) 8773,50 166,56 164,26 10,00 3,33 0,00 2544,87 4592,43 219,31 65,50 27,04 0,00 93,42 166,93 0,00 160,36 509,39 35,00 15,10
Roskilde Universitet (RUC) 834,12 53,85 87,33 1,25 8,00 0,00 180,12 273,70 0,00 18,65 1,25 0,00 9,02 0,00 0,00 55,36 139,33 5,00 1,25
Syddansk Universitet (SDU) 3490,91 103,91 72,00 8,33 0,00 0,00 1246,56 1418,16 40,14 27,56 1,25 0,00 153,50 46,06 0,00 79,12 247,80 30,00 16,50
Aalborg Universitet (AAU) 4100,36 213,85 72,43 20,00 0,00 0,00 880,47 1701,12 11,37 74,98 3,00 0,00 556,71 160,03 0,00 110,48 256,04 5,00 34,88
Aarhus Universitet (AU) 7262,66 250,52 202,17 31,25 8,00 0,00 2089,15 3613,23 104,78 94,99 27,25 0,00 148,23 93,57 0,00 156,89 420,33 10,00 12,29
I alt 29925,41 875,56 695,86 77,08 19,33 0,00 8079,72 14628,39 435,01 308,83 81,85 0,00 1426,58 615,43 2,50 637,62 1800,94 105,00 135,73

Antal publikationer pr. universitet for valgte analyseår

Universiteter I alt Monografier på forlag Monografier i bogserier Tidsskriftartikler Antologibidrag i bogserier Konferencebidrag Antologibidrag på forlag Doktorafhandlinger Patenter
Copenhagen Business School (CBS) 794 31 0 478 15 59 209 2 0
Danmarks Tekniske Universitet (DTU) 4245 5 1 3253 34 795 124 2 31
IT-Universitetet i København (ITU) 181 2 1 53 0 110 15 0 0
Københavns Universitet (KU) 9373 61 3 8274 91 260 666 7 11
Roskilde Universitet (RUC) 674 26 2 398 23 18 205 1 1
Syddansk Universitet (SDU) 3996 37 3 3283 37 264 357 6 9
Aalborg Universitet (AAU) 4098 59 4 2528 87 990 411 1 18
Aarhus Universitet (AU) 6858 82 8 5707 114 345 593 2 7
I alt 30219 303 22 23974 401 2841 2580 21 77
Universiteter I alt Monografier på forlag Monografier i bogserier Tidsskriftartikler Antologibidrag i bogserier Konferencebidrag Antologibidrag på forlag Doktor­afhandlinger Patenter
Niveau Niveau Niveau Niveau Niveau Niveau
1 2 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2
Copenhagen Business School (CBS) 794 16 15 0 0 0 200 276 2 6 9 0 45 14 0 90 119 2 0
Danmarks Tekniske Universitet (DTU) 4245 4 1 1 0 0 1799 1426 28 34 0 0 757 37 1 101 23 2 31
IT-Universitetet i København (ITU) 181 1 1 1 0 0 21 32 0 0 0 0 77 33 0 6 9 0 0
Københavns Universitet (KU) 9373 38 23 2 1 0 5075 3053 146 81 10 0 177 83 0 369 297 7 11
Roskilde Universitet (RUC) 674 13 13 1 1 0 255 143 0 22 1 0 18 0 0 119 86 1 1
Syddansk Universitet (SDU) 3996 26 11 3 0 0 2305 940 38 36 1 0 243 21 0 200 157 6 9
Aalborg Universitet (AAU) 4098 48 11 4 0 0 1534 983 11 86 1 0 917 73 0 261 150 1 18
Aarhus Universitet (AU) 6858 53 29 7 1 0 3455 2183 69 104 10 0 295 50 0 349 244 2 7
I alt 30219 199 104 19 3 0 14644 9036 294 369 32 0 2529 311 1 1495 1085 21 77

Antal point pr. hovedområde for valgte analyseår

Hovedområder I alt Monografier på forlag Monografier i bogserier Tidsskriftartikler Antologibidrag i bogserier Konferencebidrag Antologibidrag på forlag Doktorafhandlinger Patenter
HUM 4437,03 696,37 50,50 2072,28 212,58 184,94 1195,37 25,00 0,00
NAT/TEK 13166,61 167,58 11,67 10823,49 75,42 1711,46 246,41 15,00 115,57
SAM 4856,51 697,38 34,25 3028,95 72,92 93,79 918,59 10,00 0,63
SUND 7465,27 10,08 0,00 7218,40 29,75 54,32 78,19 55,00 19,54
I alt 29925,41 1571,41 96,42 23143,12 390,67 2044,51 2438,56 105,00 135,73
Hovedområder I alt Monografier på forlag Monografier i bogserier Tidsskriftartikler Antologibidrag i bogserier Konferencebidrag Antologibidrag på forlag Doktor­afhandlinger Patenter
Niveau Niveau Niveau Niveau Niveau Niveau
1 2 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2
HUM 4437,03 387,60 308,76 42,50 8,00 0,00 763,63 1305,52 3,13 164,33 48,25 0,00 117,97 66,97 0,00 307,24 888,12 25,00 0,00
NAT/TEK 13166,61 109,58 58,00 8,33 3,33 0,00 2986,76 7646,85 189,88 74,89 0,54 0,00 1195,91 513,06 2,50 87,58 158,84 15,00 115,57
SAM 4856,51 376,29 321,09 26,25 8,00 0,00 777,30 2211,21 40,44 39,85 33,06 0,00 64,32 29,47 0,00 206,88 711,71 10,00 0,63
SUND 7465,27 2,08 8,00 0,00 0,00 0,00 3552,03 3464,80 201,57 29,75 0,00 0,00 48,39 5,93 0,00 35,92 42,27 55,00 19,54
I alt 29925,41 875,56 695,86 77,08 19,33 0,00 8079,72 14628,39 435,01 308,83 81,85 0,00 1426,58 615,43 2,50 637,62 1800,94 105,00 135,73

Antal publikationer pr. hovedområde for valgte analyseår

Hovedområder I alt Monografier på forlag Monografier i bogserier Tidsskriftartikler Antologibidrag i bogserier Konferencebidrag Antologibidrag på forlag Doktorafhandlinger Patenter
HUM 3064 130 10 1378 187 196 1158 5 0
NAT/TEK 12425 33 4 9504 98 2361 359 3 63
SAM 3327 138 7 2091 60 135 893 2 1
SUND 8492 2 0 8209 43 90 125 11 12
I alt 27308 303 21 21182 388 2782 2535 21 76
Hovedområder I alt Monografier på forlag Monografier i bogserier Tidsskriftartikler Antologibidrag i bogserier Konferencebidrag Antologibidrag på forlag Doktor­afhandlinger Patenter
Niveau Niveau Niveau Niveau Niveau Niveau
1 2 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2
HUM 3064 85 45 9 1 0 864 513 1 170 17 0 162 34 0 656 502 5 0
NAT/TEK 12425 25 8 3 1 0 4990 4422 92 97 1 0 2116 244 1 260 99 3 63
SAM 3327 88 50 6 1 0 1055 1018 18 47 13 0 119 16 0 455 438 2 1
SUND 8492 1 1 0 0 0 5918 2169 122 43 0 0 86 4 0 98 27 11 12
I alt 27308 199 104 18 3 0 12827 8122 233 357 31 0 2483 298 1 1469 1066 21 76