Vælg et analyseår

Antal point pr. universitet for valgte analyseår

Universiteter I alt Monografier på forlag Monografier i bogserier Tidsskriftartikler Antologibidrag i bogserier Konferencebidrag Antologibidrag på forlag Doktorafhandlinger Patenter
Copenhagen Business School (CBS) 1000,93 146,21 0,00 602,13 26,35 44,05 172,18 10,00 0,00
Danmarks Tekniske Universitet (DTU) 3629,02 24,56 1,25 3091,54 22,85 408,13 36,39 10,00 34,29
IT-Universitetet i København (ITU) 170,57 5,00 5,00 60,17 0,00 85,50 14,90 0,00 0,00
Københavns Universitet (KU) 7056,30 298,77 13,33 5899,74 78,18 226,38 490,63 35,00 14,27
Roskilde Universitet (RUC) 701,90 127,23 9,25 383,64 17,96 6,94 156,88 0,00 0,00
Syddansk Universitet (SDU) 2710,71 136,66 2,08 2060,81 21,06 184,61 273,99 15,00 16,50
Aalborg Universitet (AAU) 3462,59 239,27 15,00 2183,68 67,94 629,98 304,85 5,00 16,88
Aarhus Universitet (AU) 5925,62 337,29 33,00 4740,35 92,24 201,57 502,54 10,00 8,63
I alt 24657,64 1314,99 78,92 19022,06 326,59 1787,16 1952,36 85,00 90,56
Universiteter I alt Monografier på forlag Monografier i bogserier Tidsskriftartikler Antologibidrag i bogserier Konferencebidrag Antologibidrag på forlag Doktor­afhandlinger Patenter
Niveau Niveau Niveau Niveau Niveau Niveau
1 2 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2
Copenhagen Business School (CBS) 1000,93 63,21 83,00 0,00 0,00 0,00 125,89 471,56 4,69 4,29 22,06 0,00 20,08 23,97 0,00 19,22 152,96 10,00 0,00
Danmarks Tekniske Universitet (DTU) 3629,02 16,56 8,00 1,25 0,00 0,00 865,73 2177,47 48,34 22,85 0,00 0,00 338,68 66,94 2,50 25,68 10,71 10,00 34,29
IT-Universitetet i København (ITU) 170,57 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 11,17 49,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,61 44,89 0,00 2,31 12,58 0,00 0,00
Københavns Universitet (KU) 7056,30 138,44 160,33 10,00 3,33 0,00 1996,12 3740,12 163,49 51,15 27,04 0,00 78,52 147,87 0,00 118,45 372,18 35,00 14,27
Roskilde Universitet (RUC) 701,90 44,90 82,33 1,25 8,00 0,00 147,15 236,49 0,00 16,71 1,25 0,00 6,94 0,00 0,00 44,30 112,58 0,00 0,00
Syddansk Universitet (SDU) 2710,71 79,32 57,33 2,08 0,00 0,00 952,72 1096,14 11,94 19,81 1,25 0,00 141,36 43,25 0,00 61,87 212,12 15,00 16,50
Aalborg Universitet (AAU) 3462,59 189,27 50,00 15,00 0,00 0,00 738,92 1438,92 5,83 64,94 3,00 0,00 477,99 151,99 0,00 82,77 222,08 5,00 16,88
Aarhus Universitet (AU) 5925,62 193,96 143,33 25,00 8,00 0,00 1644,01 3025,07 71,27 69,87 22,38 0,00 120,37 81,20 0,00 128,17 374,37 10,00 8,63
I alt 24657,64 730,66 584,33 59,58 19,33 0,00 6481,70 12234,78 305,57 249,62 76,97 0,00 1224,54 560,11 2,50 482,77 1469,59 85,00 90,56

Antal publikationer pr. universitet for valgte analyseår

Universiteter I alt Monografier på forlag Monografier i bogserier Tidsskriftartikler Antologibidrag i bogserier Konferencebidrag Antologibidrag på forlag Doktorafhandlinger Patenter
Copenhagen Business School (CBS) 692 29 0 447 15 56 143 2 0
Danmarks Tekniske Universitet (DTU) 3537 5 1 2710 34 677 89 2 19
IT-Universitetet i København (ITU) 160 1 1 47 0 97 14 0 0
Københavns Universitet (KU) 7097 53 3 6252 71 214 487 7 10
Roskilde Universitet (RUC) 515 23 2 295 20 13 162 0 0
Syddansk Universitet (SDU) 2766 27 1 2180 27 232 287 3 9
Aalborg Universitet (AAU) 3200 48 3 1896 73 846 324 1 9
Aarhus Universitet (AU) 5251 61 6 4309 85 285 498 2 5
I alt 23218 247 17 18136 325 2420 2004 17 52
Universiteter I alt Monografier på forlag Monografier i bogserier Tidsskriftartikler Antologibidrag i bogserier Konferencebidrag Antologibidrag på forlag Doktor­afhandlinger Patenter
Niveau Niveau Niveau Niveau Niveau Niveau
1 2 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2
Copenhagen Business School (CBS) 692 15 14 0 0 0 188 257 2 6 9 0 42 14 0 45 98 2 0
Danmarks Tekniske Universitet (DTU) 3537 4 1 1 0 0 1479 1210 21 34 0 0 643 33 1 81 8 2 19
IT-Universitetet i København (ITU) 160 1 0 1 0 0 18 29 0 0 0 0 69 28 0 6 8 0 0
Københavns Universitet (KU) 7097 32 21 2 1 0 3773 2379 100 61 10 0 143 71 0 271 216 7 10
Roskilde Universitet (RUC) 515 11 12 1 1 0 186 109 0 19 1 0 13 0 0 95 67 0 0
Syddansk Universitet (SDU) 2766 19 8 1 0 0 1533 633 14 26 1 0 214 18 0 157 130 3 9
Aalborg Universitet (AAU) 3200 41 7 3 0 0 1121 772 3 72 1 0 779 67 0 196 128 1 9
Aarhus Universitet (AU) 5251 41 20 5 1 0 2560 1712 37 77 8 0 241 44 0 283 215 2 5
I alt 23218 164 83 14 3 0 10858 7101 177 295 30 0 2144 275 1 1134 870 17 52

Antal point pr. hovedområde for valgte analyseår

Hovedområder I alt Monografier på forlag Monografier i bogserier Tidsskriftartikler Antologibidrag i bogserier Konferencebidrag Antologibidrag på forlag Doktorafhandlinger Patenter
HUM 3865,95 606,23 44,25 1873,33 168,62 175,91 982,61 15,00 0,00
NAT/TEK 11182,15 141,58 11,67 9203,88 65,36 1480,30 191,13 15,00 73,23
SAM 4192,57 557,10 23,00 2740,61 65,98 85,40 709,87 10,00 0,63
SUND 5416,96 10,08 0,00 5204,24 26,63 45,55 68,76 45,00 16,70
I alt 24657,64 1314,99 78,92 19022,06 326,59 1787,16 1952,36 85,00 90,56
Hovedområder I alt Monografier på forlag Monografier i bogserier Tidsskriftartikler Antologibidrag i bogserier Konferencebidrag Antologibidrag på forlag Doktor­afhandlinger Patenter
Niveau Niveau Niveau Niveau Niveau Niveau
1 2 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2
HUM 3865,95 334,90 271,33 36,25 8,00 0,00 681,92 1188,29 3,13 125,25 43,38 0,00 108,94 66,97 0,00 240,02 742,58 15,00 0,00
NAT/TEK 11182,15 104,58 37,00 8,33 3,33 0,00 2544,09 6516,08 143,71 64,83 0,54 0,00 1019,53 458,27 2,50 72,54 118,59 15,00 73,23
SAM 4192,57 289,10 268,00 15,00 8,00 0,00 716,21 1995,59 28,81 32,92 33,06 0,00 55,92 29,47 0,00 140,46 569,41 10,00 0,63
SUND 5416,96 2,08 8,00 0,00 0,00 0,00 2539,49 2534,82 129,93 26,63 0,00 0,00 40,15 5,40 0,00 29,74 39,02 45,00 16,70
I alt 24657,64 730,66 584,33 59,58 19,33 0,00 6481,70 12234,78 305,57 249,62 76,97 0,00 1224,54 560,11 2,50 482,77 1469,59 85,00 90,56

Antal publikationer pr. hovedområde for valgte analyseår

Hovedområder I alt Monografier på forlag Monografier i bogserier Tidsskriftartikler Antologibidrag i bogserier Konferencebidrag Antologibidrag på forlag Doktorafhandlinger Patenter
HUM 2632 107 9 1250 147 186 930 3 0
NAT/TEK 10924 29 4 8425 88 2037 297 3 41
SAM 2899 109 4 1939 52 123 669 2 1
SUND 6763 2 0 6522 38 74 108 9 10
I alt 23218 247 17 18136 325 2420 2004 17 52
Hovedområder I alt Monografier på forlag Monografier i bogserier Tidsskriftartikler Antologibidrag i bogserier Konferencebidrag Antologibidrag på forlag Doktor­afhandlinger Patenter
Niveau Niveau Niveau Niveau Niveau Niveau
1 2 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2
HUM 2632 71 36 8 1 0 780 469 1 132 15 0 152 34 0 514 416 3 0
NAT/TEK 10924 24 5 3 1 0 4415 3934 76 87 1 0 1815 221 1 219 78 3 41
SAM 2899 68 41 3 1 0 984 942 13 38 14 0 107 16 0 318 351 2 1
SUND 6763 1 1 0 0 0 4679 1756 87 38 0 0 70 4 0 83 25 9 10
I alt 23218 164 83 14 3 0 10858 7101 177 295 30 0 2144 275 1 1134 870 17 52