Vælg et analyseår

Antal point pr. universitet for valgte analyseår

Universiteter I alt Monografier på forlag Monografier i bogserier Tidsskriftartikler Antologibidrag i bogserier Konferencebidrag Antologibidrag på forlag Doktorafhandlinger Patenter
Copenhagen Business School (CBS) 643,41 142,19 3,13 330,45 6,19 25,57 135,88 0,00 0,00
Danmarks Tekniske Universitet (DTU) 2590,85 13,13 3,47 2289,61 8,90 202,23 39,09 10,00 24,42
IT-Universitetet i København (ITU) 76,71 0,00 0,00 34,81 0,31 37,59 4,00 0,00 0,00
Københavns Universitet (KU) 4097,97 160,83 18,13 3448,10 42,07 91,79 324,13 10,00 2,92
Roskilde Universitet (RUC) 312,31 63,25 0,00 166,38 4,88 2,50 65,31 10,00 0,00
Syddansk Universitet (SDU) 1660,08 26,77 19,79 1382,94 20,90 57,06 145,97 5,00 1,67
Aalborg Universitet (AAU) 2172,52 133,58 20,00 1526,12 31,12 231,86 210,92 10,00 8,92
Aarhus Universitet (AU) 2165,95 117,59 17,50 1895,37 11,81 7,63 114,30 0,00 1,75
I alt 13719,80 657,34 82,01 11073,78 126,17 656,22 1039,61 45,00 39,67
Universiteter I alt Monografier på forlag Monografier i bogserier Tidsskriftartikler Antologibidrag i bogserier Konferencebidrag Antologibidrag på forlag Doktor­afhandlinger Patenter
Niveau Niveau Niveau Niveau Niveau Niveau
1 2 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2
Copenhagen Business School (CBS) 643,41 67,19 75,00 3,13 0,00 0,00 90,42 240,03 0,00 1,31 4,88 0,00 24,32 1,25 0,00 19,09 116,79 0,00 0,00
Danmarks Tekniske Universitet (DTU) 2590,85 13,13 0,00 3,47 0,00 0,00 671,14 1618,47 0,00 8,90 0,00 0,00 202,23 0,00 0,00 21,79 17,30 10,00 24,42
IT-Universitetet i København (ITU) 76,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,81 27,00 0,00 0,31 0,00 0,00 13,68 23,91 0,00 2,00 2,00 0,00 0,00
Københavns Universitet (KU) 4097,97 76,67 84,17 18,13 0,00 0,00 1130,95 2317,15 0,00 30,07 12,00 0,00 29,27 62,52 0,00 54,47 269,67 10,00 2,92
Roskilde Universitet (RUC) 312,31 31,25 32,00 0,00 0,00 0,00 56,25 110,12 0,00 3,00 1,88 0,00 0,50 2,00 0,00 20,73 44,58 10,00 0,00
Syddansk Universitet (SDU) 1660,08 21,77 5,00 19,79 0,00 0,00 633,70 749,24 0,00 11,90 9,00 0,00 36,48 20,57 0,00 40,80 105,17 5,00 1,67
Aalborg Universitet (AAU) 2172,52 91,25 42,33 20,00 0,00 0,00 556,00 970,12 0,00 28,12 3,00 0,00 189,38 42,48 0,00 82,78 128,15 10,00 8,92
Aarhus Universitet (AU) 2165,95 83,09 34,50 17,50 0,00 0,00 589,31 1306,07 0,00 11,81 0,00 0,00 4,25 3,38 0,00 48,84 65,46 0,00 1,75
I alt 13719,80 384,34 273,00 82,01 0,00 0,00 3735,58 7338,20 0,00 95,42 30,75 0,00 500,11 156,11 0,00 290,49 749,12 45,00 39,67

Antal publikationer pr. universitet for valgte analyseår

Universiteter I alt Monografier på forlag Monografier i bogserier Tidsskriftartikler Antologibidrag i bogserier Konferencebidrag Antologibidrag på forlag Doktorafhandlinger Patenter
Copenhagen Business School (CBS) 445 28 1 251 4 40 121 0 0
Danmarks Tekniske Universitet (DTU) 2519 3 1 2018 14 398 69 2 14
IT-Universitetet i København (ITU) 66 0 0 24 1 36 5 0 0
Københavns Universitet (KU) 3699 32 4 3266 40 78 275 2 2
Roskilde Universitet (RUC) 205 11 0 114 4 2 72 2 0
Syddansk Universitet (SDU) 1676 7 5 1421 19 70 152 1 1
Aalborg Universitet (AAU) 2078 28 4 1368 33 376 262 2 5
Aarhus Universitet (AU) 1775 24 4 1576 13 9 147 0 2
I alt 12463 133 19 10038 128 1009 1103 9 24
Universiteter I alt Monografier på forlag Monografier i bogserier Tidsskriftartikler Antologibidrag i bogserier Konferencebidrag Antologibidrag på forlag Doktor­afhandlinger Patenter
Niveau Niveau Niveau Niveau Niveau Niveau
1 2 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2
Copenhagen Business School (CBS) 445 17 11 1 0 0 130 121 0 2 2 0 39 1 0 44 77 0 0
Danmarks Tekniske Universitet (DTU) 2519 3 0 1 0 0 1141 877 0 14 0 0 398 0 0 57 12 2 14
IT-Universitetet i København (ITU) 66 0 0 0 0 0 10 14 0 1 0 0 25 11 0 4 1 0 0
Københavns Universitet (KU) 3699 17 15 4 0 0 1954 1312 0 36 4 0 49 29 0 123 152 2 2
Roskilde Universitet (RUC) 205 7 4 0 0 0 73 41 0 3 1 0 1 1 0 47 25 2 0
Syddansk Universitet (SDU) 1676 6 1 5 0 0 1000 421 0 16 3 0 60 10 0 92 60 1 1
Aalborg Universitet (AAU) 2078 21 7 4 0 0 860 508 0 32 1 0 356 20 0 185 77 2 5
Aarhus Universitet (AU) 1775 19 5 4 0 0 881 695 0 13 0 0 7 2 0 109 38 0 2
I alt 12463 90 43 19 0 0 6049 3989 0 117 11 0 935 74 0 661 442 9 24

Antal point pr. hovedområde for valgte analyseår

Hovedområder I alt Monografier på forlag Monografier i bogserier Tidsskriftartikler Antologibidrag i bogserier Konferencebidrag Antologibidrag på forlag Doktorafhandlinger Patenter
HUM 1537,33 209,63 47,50 736,87 52,67 49,89 415,77 25,00 0,00
NAT/TEK 7126,41 52,71 3,47 6321,19 32,65 547,48 123,73 10,00 35,17
SAM 2360,81 384,50 31,04 1398,19 34,65 44,15 463,28 5,00 0,00
SUND 2695,26 10,50 0,00 2617,52 6,21 14,70 36,83 5,00 4,50
I alt 13719,80 657,34 82,01 11073,78 126,17 656,22 1039,61 45,00 39,67
Hovedområder I alt Monografier på forlag Monografier i bogserier Tidsskriftartikler Antologibidrag i bogserier Konferencebidrag Antologibidrag på forlag Doktor­afhandlinger Patenter
Niveau Niveau Niveau Niveau Niveau Niveau
1 2 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2
HUM 1537,33 141,63 68,00 47,50 0,00 0,00 229,27 507,60 0,00 34,67 18,00 0,00 18,83 31,06 0,00 115,77 300,00 25,00 0,00
NAT/TEK 7126,41 44,37 8,33 3,47 0,00 0,00 1773,08 4548,11 0,00 32,65 0,00 0,00 431,43 116,05 0,00 62,61 61,12 10,00 35,17
SAM 2360,81 198,33 186,17 31,04 0,00 0,00 415,81 982,38 0,00 21,90 12,75 0,00 38,65 5,50 0,00 104,45 358,83 5,00 0,00
SUND 2695,26 0,00 10,50 0,00 0,00 0,00 1317,41 1300,11 0,00 6,21 0,00 0,00 11,20 3,50 0,00 7,66 29,17 5,00 4,50
I alt 13719,80 384,34 273,00 82,01 0,00 0,00 3735,58 7338,20 0,00 95,42 30,75 0,00 500,11 156,11 0,00 290,49 749,12 45,00 39,67

Antal publikationer pr. hovedområde for valgte analyseår

Hovedområder I alt Monografier på forlag Monografier i bogserier Tidsskriftartikler Antologibidrag i bogserier Konferencebidrag Antologibidrag på forlag Doktorafhandlinger Patenter
HUM 1022 42 10 467 44 49 405 5 0
NAT/TEK 6678 12 1 5520 45 872 205 2 21
SAM 1595 77 8 957 31 67 454 1 0
SUND 3168 2 0 3094 8 21 39 1 3
I alt 12463 133 19 10038 128 1009 1103 9 24
Hovedområder I alt Monografier på forlag Monografier i bogserier Tidsskriftartikler Antologibidrag i bogserier Konferencebidrag Antologibidrag på forlag Doktor­afhandlinger Patenter
Niveau Niveau Niveau Niveau Niveau Niveau
1 2 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2
HUM 1022 32 10 10 0 0 272 195 0 38 6 0 36 13 0 244 161 5 0
NAT/TEK 6678 10 2 1 0 0 3000 2520 0 45 0 0 816 56 0 163 42 2 21
SAM 1595 48 29 8 0 0 521 436 0 26 5 0 64 3 0 232 222 1 0
SUND 3168 0 2 0 0 0 2256 838 0 8 0 0 19 2 0 22 17 1 3
I alt 12463 90 43 19 0 0 6049 3989 0 117 11 0 935 74 0 661 442 9 24