Vælg et analyseår

Antal point pr. universitet for valgte analyseår

Universiteter I alt Monografier på forlag Monografier i bogserier Tidsskriftartikler Antologibidrag i bogserier Konferencebidrag Antologibidrag på forlag Doktorafhandlinger Patenter
Copenhagen Business School (CBS) 480,22 0,00 3,13 425,53 7,06 44,51 0,00 0,00 0,00
Danmarks Tekniske Universitet (DTU) 2960,72 18,13 3,47 2530,31 9,98 263,24 41,73 10,00 83,86
IT-Universitetet i København (ITU) 138,09 0,00 0,00 53,23 4,31 69,30 0,00 0,00 11,25
Københavns Universitet (KU) 4887,23 0,00 33,13 4685,37 57,34 93,47 0,00 15,00 2,92
Roskilde Universitet (RUC) 471,27 77,81 0,00 270,17 7,38 3,00 102,92 10,00 0,00
Syddansk Universitet (SDU) 1813,39 0,00 19,17 1673,07 27,67 85,49 1,33 5,00 1,67
Aalborg Universitet (AAU) 2337,95 0,00 24,69 1925,70 68,95 287,06 0,00 15,00 16,55
Aarhus Universitet (AU) 3425,95 0,00 37,50 3283,62 52,81 44,96 0,31 5,00 1,75
I alt 16514,83 95,94 121,08 14846,99 235,50 891,03 146,29 60,00 118,00
Universiteter I alt Monografier på forlag Monografier i bogserier Tidsskriftartikler Antologibidrag i bogserier Konferencebidrag Antologibidrag på forlag Doktor­afhandlinger Patenter
Niveau Niveau Niveau Niveau Niveau Niveau
1 2 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2
Copenhagen Business School (CBS) 480,22 0,00 0,00 3,13 0,00 0,00 111,99 313,53 0,00 5,19 1,88 0,00 22,88 21,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Danmarks Tekniske Universitet (DTU) 2960,72 18,13 0,00 3,47 0,00 0,00 740,08 1790,24 0,00 9,98 0,00 0,00 263,24 0,00 0,00 24,43 17,30 10,00 83,86
IT-Universitetet i København (ITU) 138,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,56 40,67 0,00 1,31 3,00 0,00 24,08 45,22 0,00 0,00 0,00 0,00 11,25
Københavns Universitet (KU) 4887,23 0,00 0,00 33,13 0,00 0,00 1604,07 3081,30 0,00 46,47 10,88 0,00 35,28 58,19 0,00 0,00 0,00 15,00 2,92
Roskilde Universitet (RUC) 471,27 37,81 40,00 0,00 0,00 0,00 93,92 176,25 0,00 3,63 3,75 0,00 1,00 2,00 0,00 29,00 73,92 10,00 0,00
Syddansk Universitet (SDU) 1813,39 0,00 0,00 19,17 0,00 0,00 765,28 907,79 0,00 18,67 9,00 0,00 60,17 25,32 0,00 0,50 0,83 5,00 1,67
Aalborg Universitet (AAU) 2337,95 0,00 0,00 24,69 0,00 0,00 723,96 1201,74 0,00 64,08 4,88 0,00 189,78 97,28 0,00 0,00 0,00 15,00 16,55
Aarhus Universitet (AU) 3425,95 0,00 0,00 37,50 0,00 0,00 1093,54 2190,09 0,00 35,93 16,88 0,00 33,58 11,37 0,00 0,31 0,00 5,00 1,75
I alt 16514,83 55,94 40,00 121,08 0,00 0,00 5145,39 9701,60 0,00 185,25 50,25 0,00 630,00 261,03 0,00 54,24 92,05 60,00 118,00

Antal publikationer pr. universitet for valgte analyseår

Universiteter I alt Monografier på forlag Monografier i bogserier Tidsskriftartikler Antologibidrag i bogserier Konferencebidrag Antologibidrag på forlag Doktorafhandlinger Patenter
Copenhagen Business School (CBS) 372 0 1 316 8 47 0 0 0
Danmarks Tekniske Universitet (DTU) 2925 4 1 2234 16 542 78 2 48
IT-Universitetet i København (ITU) 108 0 0 39 3 60 0 0 6
Københavns Universitet (KU) 4678 0 7 4533 58 75 0 3 2
Roskilde Universitet (RUC) 320 14 0 188 6 3 107 2 0
Syddansk Universitet (SDU) 1813 0 4 1688 28 89 2 1 1
Aalborg Universitet (AAU) 2108 0 5 1723 71 297 0 3 9
Aarhus Universitet (AU) 2875 0 8 2764 47 52 1 1 2
I alt 15199 18 26 13485 237 1165 188 12 68
Universiteter I alt Monografier på forlag Monografier i bogserier Tidsskriftartikler Antologibidrag i bogserier Konferencebidrag Antologibidrag på forlag Doktor­afhandlinger Patenter
Niveau Niveau Niveau Niveau Niveau Niveau
1 2 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2
Copenhagen Business School (CBS) 372 0 0 1 0 0 161 155 0 7 1 0 34 13 0 0 0 0 0
Danmarks Tekniske Universitet (DTU) 2925 4 0 1 0 0 1255 979 0 16 0 0 542 0 0 66 12 2 48
IT-Universitetet i København (ITU) 108 0 0 0 0 0 18 21 0 2 1 0 36 24 0 0 0 0 6
Københavns Universitet (KU) 4678 0 0 7 0 0 2734 1799 0 54 4 0 49 26 0 0 0 3 2
Roskilde Universitet (RUC) 320 9 5 0 0 0 120 68 0 4 2 0 2 1 0 66 41 2 0
Syddansk Universitet (SDU) 1813 0 0 4 0 0 1183 505 0 25 3 0 78 11 0 1 1 1 1
Aalborg Universitet (AAU) 2108 0 0 5 0 0 1092 631 0 69 2 0 247 50 0 0 0 3 9
Aarhus Universitet (AU) 2875 0 0 8 0 0 1613 1151 0 41 6 0 46 6 0 1 0 1 2
I alt 15199 13 5 26 0 0 8176 5309 0 218 19 0 1034 131 0 134 54 12 68

Antal point pr. hovedområde for valgte analyseår

Hovedområder I alt Monografier på forlag Monografier i bogserier Tidsskriftartikler Antologibidrag i bogserier Konferencebidrag Antologibidrag på forlag Doktorafhandlinger Patenter
HUM 1599,80 18,00 77,50 1230,51 120,30 85,59 37,90 30,00 0,00
NAT/TEK 8971,97 23,13 8,16 7998,17 50,37 722,86 44,20 15,00 110,07
SAM 2264,38 54,81 35,42 1982,79 53,10 64,05 64,20 10,00 0,00
SUND 3678,69 0,00 0,00 3635,52 11,73 18,52 0,00 5,00 7,93
I alt 16514,83 95,94 121,08 14846,99 235,50 891,03 146,29 60,00 118,00
Hovedområder I alt Monografier på forlag Monografier i bogserier Tidsskriftartikler Antologibidrag i bogserier Konferencebidrag Antologibidrag på forlag Doktor­afhandlinger Patenter
Niveau Niveau Niveau Niveau Niveau Niveau
1 2 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2
HUM 1599,80 10,00 8,00 77,50 0,00 0,00 469,10 761,41 0,00 89,55 30,75 0,00 36,47 49,12 0,00 8,44 29,46 30,00 0,00
NAT/TEK 8971,97 23,13 0,00 8,16 0,00 0,00 2274,33 5723,85 0,00 44,37 6,00 0,00 539,85 183,02 0,00 24,89 19,30 15,00 110,07
SAM 2264,38 22,81 32,00 35,42 0,00 0,00 600,73 1382,06 0,00 39,60 13,50 0,00 38,17 25,88 0,00 20,91 43,29 10,00 0,00
SUND 3678,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1801,23 1834,28 0,00 11,73 0,00 0,00 15,52 3,00 0,00 0,00 0,00 5,00 7,93
I alt 16514,83 55,94 40,00 121,08 0,00 0,00 5145,39 9701,60 0,00 185,25 50,25 0,00 630,00 261,03 0,00 54,24 92,05 60,00 118,00

Antal publikationer pr. hovedområde for valgte analyseår

Hovedområder I alt Monografier på forlag Monografier i bogserier Tidsskriftartikler Antologibidrag i bogserier Konferencebidrag Antologibidrag på forlag Doktorafhandlinger Patenter
HUM 1060 3 16 827 110 64 34 6 0
NAT/TEK 8287 5 2 7061 62 1010 81 3 63
SAM 1587 10 8 1375 51 68 73 2 0
SUND 4265 0 0 4222 14 23 0 1 5
I alt 15199 18 26 13485 237 1165 188 12 68
Hovedområder I alt Monografier på forlag Monografier i bogserier Tidsskriftartikler Antologibidrag i bogserier Konferencebidrag Antologibidrag på forlag Doktor­afhandlinger Patenter
Niveau Niveau Niveau Niveau Niveau Niveau
1 2 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2
HUM 1060 2 1 16 0 0 532 295 0 99 11 0 44 20 0 18 16 6 0
NAT/TEK 8287 5 0 2 0 0 3833 3228 0 60 2 0 917 93 0 68 13 3 63
SAM 1587 6 4 8 0 0 766 609 0 45 6 0 53 15 0 48 25 2 0
SUND 4265 0 0 0 0 0 3045 1177 0 14 0 0 20 3 0 0 0 1 5
I alt 15199 13 5 26 0 0 8176 5309 0 218 19 0 1034 131 0 134 54 12 68