Vælg et analyseår

Antal point pr. universitet for valgte analyseår

Universiteter I alt Monografier på forlag Monografier i bogserier Tidsskriftartikler Antologibidrag i bogserier Konferencebidrag Antologibidrag på forlag Doktorafhandlinger Patenter
Copenhagen Business School (CBS) 863,92 154,69 6,25 462,73 11,18 52,15 176,93 0,00 0,00
Danmarks Tekniske Universitet (DTU) 2965,47 18,13 3,47 2518,61 9,98 278,43 42,99 10,00 83,86
IT-Universitetet i København (ITU) 219,64 0,00 0,00 79,89 7,13 108,43 13,27 0,00 10,92
Københavns Universitet (KU) 6780,39 304,75 43,33 5592,49 83,64 158,60 542,78 50,00 4,79
Roskilde Universitet (RUC) 691,79 105,38 0,00 395,89 25,88 7,12 141,52 15,00 1,00
Syddansk Universitet (SDU) 2655,83 71,90 20,00 2077,45 48,31 144,42 266,25 15,00 12,50
Aalborg Universitet (AAU) 3179,11 216,87 21,25 1957,35 88,73 548,16 302,77 15,00 28,97
Aarhus Universitet (AU) 5853,30 352,94 55,50 4640,18 90,62 123,34 583,96 5,00 1,75
I alt 23209,45 1224,65 149,81 17724,60 365,46 1420,66 2070,48 110,00 143,79
Universiteter I alt Monografier på forlag Monografier i bogserier Tidsskriftartikler Antologibidrag i bogserier Konferencebidrag Antologibidrag på forlag Doktor­afhandlinger Patenter
Niveau Niveau Niveau Niveau Niveau Niveau
1 2 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2
Copenhagen Business School (CBS) 863,92 76,35 78,33 6,25 0,00 0,00 130,63 332,10 0,00 6,31 4,88 0,00 30,52 21,63 0,00 25,97 150,96 0,00 0,00
Danmarks Tekniske Universitet (DTU) 2965,47 18,13 0,00 3,47 0,00 0,00 737,21 1781,40 0,00 9,98 0,00 0,00 274,68 3,75 0,00 25,69 17,30 10,00 83,86
IT-Universitetet i København (ITU) 219,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19,42 60,48 0,00 1,31 5,81 0,00 42,96 65,47 0,00 2,77 10,50 0,00 10,92
Københavns Universitet (KU) 6780,39 118,75 186,00 43,33 0,00 0,00 1994,07 3598,42 0,00 55,89 27,75 0,00 60,51 98,09 0,00 106,95 435,83 50,00 4,79
Roskilde Universitet (RUC) 691,79 49,38 56,00 0,00 0,00 0,00 136,80 259,09 0,00 11,63 14,25 0,00 5,12 2,00 0,00 31,77 109,75 15,00 1,00
Syddansk Universitet (SDU) 2655,83 54,90 17,00 20,00 0,00 0,00 919,65 1157,80 0,00 30,31 18,00 0,00 112,54 31,88 0,00 68,09 198,17 15,00 12,50
Aalborg Universitet (AAU) 3179,11 150,21 66,67 21,25 0,00 0,00 746,72 1210,64 0,00 83,86 4,88 0,00 439,85 108,31 0,00 107,02 195,75 15,00 28,97
Aarhus Universitet (AU) 5853,30 218,61 134,33 47,50 8,00 0,00 1698,79 2941,39 0,00 44,87 45,75 0,00 93,53 29,81 0,00 150,13 433,84 5,00 1,75
I alt 23209,45 686,32 538,33 141,81 8,00 0,00 6383,28 11341,32 0,00 244,15 121,31 0,00 1059,71 360,95 0,00 518,38 1552,10 110,00 143,79

Antal publikationer pr. universitet for valgte analyseår

Universiteter I alt Monografier på forlag Monografier i bogserier Tidsskriftartikler Antologibidrag i bogserier Konferencebidrag Antologibidrag på forlag Doktorafhandlinger Patenter
Copenhagen Business School (CBS) 623 31 2 355 13 66 156 0 0
Danmarks Tekniske Universitet (DTU) 2934 4 1 2217 16 565 81 2 48
IT-Universitetet i København (ITU) 184 0 0 56 4 105 13 0 6
Københavns Universitet (KU) 6675 55 10 5878 76 151 492 10 3
Roskilde Universitet (RUC) 461 18 0 276 20 12 131 3 1
Syddansk Universitet (SDU) 2578 17 4 2056 43 178 270 3 7
Aalborg Universitet (AAU) 3096 43 5 1719 91 863 356 3 16
Aarhus Universitet (AU) 5094 68 11 4183 67 187 575 1 2
I alt 21645 236 33 16740 330 2127 2074 22 83
Universiteter I alt Monografier på forlag Monografier i bogserier Tidsskriftartikler Antologibidrag i bogserier Konferencebidrag Antologibidrag på forlag Doktor­afhandlinger Patenter
Niveau Niveau Niveau Niveau Niveau Niveau
1 2 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2
Copenhagen Business School (CBS) 623 19 12 2 0 0 186 169 0 11 2 0 53 13 0 56 100 0 0
Danmarks Tekniske Universitet (DTU) 2934 4 0 1 0 0 1247 970 0 16 0 0 563 2 0 69 12 2 48
IT-Universitetet i København (ITU) 184 0 0 0 0 0 27 29 0 2 2 0 70 35 0 7 6 0 6
Københavns Universitet (KU) 6675 26 29 10 0 0 3652 2226 0 66 10 0 106 45 0 245 247 10 3
Roskilde Universitet (RUC) 461 11 7 0 0 0 172 104 0 13 7 0 11 1 0 70 61 3 1
Syddansk Universitet (SDU) 2578 14 3 4 0 0 1420 636 0 37 6 0 163 15 0 154 116 3 7
Aalborg Universitet (AAU) 3096 33 10 5 0 0 1102 617 0 89 2 0 805 58 0 241 115 3 16
Aarhus Universitet (AU) 5094 48 20 10 1 0 2596 1587 0 51 16 0 171 16 0 336 239 1 2
I alt 21645 155 81 32 1 0 10402 6338 0 285 45 0 1942 185 0 1178 896 22 83

Antal point pr. hovedområde for valgte analyseår

Hovedområder I alt Monografier på forlag Monografier i bogserier Tidsskriftartikler Antologibidrag i bogserier Konferencebidrag Antologibidrag på forlag Doktorafhandlinger Patenter
HUM 3823,75 607,23 103,63 1693,89 215,32 145,04 1021,64 35,00 2,00
NAT/TEK 10345,82 84,87 5,56 8659,73 63,61 1161,35 226,93 20,00 123,78
SAM 3960,87 518,92 40,63 2481,28 67,89 88,47 738,70 25,00 0,00
SUND 5079,00 13,63 0,00 4889,70 18,65 25,80 83,21 30,00 18,01
I alt 23209,45 1224,65 149,81 17724,60 365,46 1420,66 2070,48 110,00 143,79
Hovedområder I alt Monografier på forlag Monografier i bogserier Tidsskriftartikler Antologibidrag i bogserier Konferencebidrag Antologibidrag på forlag Doktor­afhandlinger Patenter
Niveau Niveau Niveau Niveau Niveau Niveau
1 2 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2
HUM 3823,75 354,23 253,00 95,63 8,00 0,00 638,75 1055,14 0,00 126,07 89,25 0,00 74,79 70,25 0,00 259,85 761,79 35,00 2,00
NAT/TEK 10345,82 65,21 19,67 5,56 0,00 0,00 2504,02 6155,71 0,00 51,05 12,56 0,00 899,53 261,82 0,00 93,89 133,04 20,00 123,78
SAM 3960,87 263,75 255,17 40,63 0,00 0,00 759,44 1721,84 0,00 48,39 19,50 0,00 62,58 25,88 0,00 143,60 595,10 25,00 0,00
SUND 5079,00 3,13 10,50 0,00 0,00 0,00 2481,08 2408,62 0,00 18,65 0,00 0,00 22,80 3,00 0,00 21,05 62,17 30,00 18,01
I alt 23209,45 686,32 538,33 141,81 8,00 0,00 6383,28 11341,32 0,00 244,15 121,31 0,00 1059,71 360,95 0,00 518,38 1552,10 110,00 143,79

Antal publikationer pr. hovedområde for valgte analyseår

Hovedområder I alt Monografier på forlag Monografier i bogserier Tidsskriftartikler Antologibidrag i bogserier Konferencebidrag Antologibidrag på forlag Doktorafhandlinger Patenter
HUM 2546 112 21 1135 167 147 956 7 1
NAT/TEK 10085 18 2 7758 73 1821 338 4 71
SAM 2728 103 10 1746 66 116 682 5 0
SUND 6286 3 0 6101 24 43 98 6 11
I alt 21645 236 33 16740 330 2127 2074 22 83
Hovedområder I alt Monografier på forlag Monografier i bogserier Tidsskriftartikler Antologibidrag i bogserier Konferencebidrag Antologibidrag på forlag Doktor­afhandlinger Patenter
Niveau Niveau Niveau Niveau Niveau Niveau
1 2 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2
HUM 2546 77 35 20 1 0 726 409 0 135 32 0 113 34 0 547 409 7 1
NAT/TEK 10085 14 4 2 0 0 4250 3508 0 68 5 0 1688 133 0 254 84 4 71
SAM 2728 63 40 10 0 0 976 770 0 58 8 0 101 15 0 319 363 5 0
SUND 6286 1 2 0 0 0 4450 1651 0 24 0 0 40 3 0 58 40 6 11
I alt 21645 155 81 32 1 0 10402 6338 0 285 45 0 1942 185 0 1178 896 22 83