Vælg et analyseår

Antal point pr. universitet for valgte analyseår

Universiteter I alt Monografier på forlag Monografier i bogserier Tidsskriftartikler Antologibidrag i bogserier Konferencebidrag Antologibidrag på forlag Doktorafhandlinger Patenter
Copenhagen Business School (CBS) 1080,37 149,96 0,00 634,49 26,35 45,49 214,07 10,00 0,00
Danmarks Tekniske Universitet (DTU) 4191,24 24,56 1,25 3528,95 22,85 474,70 73,22 10,00 55,71
IT-Universitetet i København (ITU) 193,62 10,00 5,00 67,00 0,00 95,47 16,15 0,00 0,00
Københavns Universitet (KU) 8780,49 330,82 13,33 7359,41 92,12 262,01 672,69 35,00 15,10
Roskilde Universitet (RUC) 834,12 141,19 9,25 453,82 18,65 9,02 195,95 5,00 1,25
Syddansk Universitet (SDU) 3492,91 175,91 8,33 2705,08 29,56 198,61 328,92 30,00 16,50
Aalborg Universitet (AAU) 4100,36 286,28 20,00 2593,78 77,98 715,92 366,52 5,00 34,88
Aarhus Universitet (AU) 7263,66 452,69 39,25 5808,42 122,24 241,80 576,98 10,00 12,29
I alt 29936,77 1571,41 96,42 23150,94 389,76 2043,03 2444,49 105,00 135,73
Universiteter I alt Monografier på forlag Monografier i bogserier Tidsskriftartikler Antologibidrag i bogserier Konferencebidrag Antologibidrag på forlag Doktor­afhandlinger Patenter
Niveau Niveau Niveau Niveau Niveau Niveau
1 2 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2
Copenhagen Business School (CBS) 1080,37 65,30 84,67 0,00 0,00 0,00 131,87 497,94 4,69 4,29 22,06 0,00 21,51 23,97 0,00 39,82 174,25 10,00 0,00
Danmarks Tekniske Universitet (DTU) 4191,24 16,56 8,00 1,25 0,00 0,00 995,06 2479,17 54,71 22,85 0,00 0,00 398,83 73,38 2,50 33,26 39,96 10,00 55,71
IT-Universitetet i København (ITU) 193,62 5,00 5,00 5,00 0,00 0,00 13,00 54,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,23 50,24 0,00 2,31 13,83 0,00 0,00
Københavns Universitet (KU) 8780,49 166,56 164,26 10,00 3,33 0,00 2547,29 4591,68 220,44 65,08 27,04 0,00 95,09 166,93 0,00 160,05 512,64 35,00 15,10
Roskilde Universitet (RUC) 834,12 53,85 87,33 1,25 8,00 0,00 180,12 273,70 0,00 18,65 0,00 0,00 9,02 0,00 0,00 55,36 140,58 5,00 1,25
Syddansk Universitet (SDU) 3492,91 103,91 72,00 8,33 0,00 0,00 1246,77 1418,16 40,14 28,31 1,25 0,00 152,55 46,06 0,00 79,12 249,80 30,00 16,50
Aalborg Universitet (AAU) 4100,36 213,85 72,43 20,00 0,00 0,00 880,75 1701,66 11,37 74,98 3,00 0,00 557,68 158,24 0,00 110,48 256,04 5,00 34,88
Aarhus Universitet (AU) 7263,66 250,52 202,17 31,25 8,00 0,00 2089,44 3614,19 104,78 94,99 27,25 0,00 148,23 93,57 0,00 156,89 420,08 10,00 12,29
I alt 29936,77 875,56 695,86 77,08 19,33 0,00 8084,30 14630,51 436,13 309,16 80,60 0,00 1428,13 612,39 2,50 637,30 1807,19 105,00 135,73

Antal publikationer pr. universitet for valgte analyseår

Universiteter I alt Monografier på forlag Monografier i bogserier Tidsskriftartikler Antologibidrag i bogserier Konferencebidrag Antologibidrag på forlag Doktorafhandlinger Patenter
Copenhagen Business School (CBS) 792 31 0 476 15 59 209 2 0
Danmarks Tekniske Universitet (DTU) 4244 5 1 3254 34 793 124 2 31
IT-Universitetet i København (ITU) 181 2 1 53 0 110 15 0 0
Københavns Universitet (KU) 9362 61 3 8263 91 262 664 7 11
Roskilde Universitet (RUC) 665 26 2 389 22 18 206 1 1
Syddansk Universitet (SDU) 3991 37 3 3279 38 261 358 6 9
Aalborg Universitet (AAU) 4097 59 4 2530 87 987 411 1 18
Aarhus Universitet (AU) 6854 82 8 5704 114 344 593 2 7
I alt 30186 303 22 23948 401 2834 2580 21 77
Universiteter I alt Monografier på forlag Monografier i bogserier Tidsskriftartikler Antologibidrag i bogserier Konferencebidrag Antologibidrag på forlag Doktor­afhandlinger Patenter
Niveau Niveau Niveau Niveau Niveau Niveau
1 2 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2
Copenhagen Business School (CBS) 792 16 15 0 0 0 200 274 2 6 9 0 45 14 0 90 119 2 0
Danmarks Tekniske Universitet (DTU) 4244 4 1 1 0 0 1799 1427 28 34 0 0 753 39 1 101 23 2 31
IT-Universitetet i København (ITU) 181 1 1 1 0 0 21 32 0 0 0 0 77 33 0 6 9 0 0
Københavns Universitet (KU) 9362 38 23 2 1 0 5069 3045 149 81 10 0 180 82 0 365 299 7 11
Roskilde Universitet (RUC) 665 13 13 1 1 0 249 140 0 22 0 0 18 0 0 119 87 1 1
Syddansk Universitet (SDU) 3991 26 11 3 0 0 2302 939 38 37 1 0 241 20 0 200 158 6 9
Aalborg Universitet (AAU) 4097 48 11 4 0 0 1535 984 11 86 1 0 916 71 0 261 150 1 18
Aarhus Universitet (AU) 6854 53 29 7 1 0 3454 2181 69 104 10 0 294 50 0 349 244 2 7
I alt 30186 199 104 19 3 0 14629 9022 297 370 31 0 2524 309 1 1491 1089 21 77

Antal point pr. hovedområde for valgte analyseår

Hovedområder I alt Monografier på forlag Monografier i bogserier Tidsskriftartikler Antologibidrag i bogserier Konferencebidrag Antologibidrag på forlag Doktorafhandlinger Patenter
HUM 4441,03 696,37 50,50 2071,34 212,79 185,88 1199,16 25,00 0,00
NAT/TEK 13170,78 167,58 11,67 10829,25 74,80 1710,61 246,31 15,00 115,57
SAM 4858,76 697,38 34,25 3030,20 72,42 93,04 920,84 10,00 0,63
SUND 7466,20 10,08 0,00 7220,15 29,75 53,50 78,19 55,00 19,54
I alt 29936,77 1571,41 96,42 23150,94 389,76 2043,03 2444,49 105,00 135,73
Hovedområder I alt Monografier på forlag Monografier i bogserier Tidsskriftartikler Antologibidrag i bogserier Konferencebidrag Antologibidrag på forlag Doktor­afhandlinger Patenter
Niveau Niveau Niveau Niveau Niveau Niveau
1 2 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2
HUM 4441,03 387,60 308,76 42,50 8,00 0,00 763,63 1304,59 3,13 164,54 48,25 0,00 118,91 66,97 0,00 307,03 892,12 25,00 0,00
NAT/TEK 13170,78 109,58 58,00 8,33 3,33 0,00 2990,90 7648,47 189,88 74,26 0,54 0,00 1197,55 510,56 2,50 87,47 158,84 15,00 115,57
SAM 4858,76 376,29 321,09 26,25 8,00 0,00 777,30 2212,09 40,81 40,60 31,81 0,00 63,57 29,47 0,00 206,88 713,96 10,00 0,63
SUND 7466,20 2,08 8,00 0,00 0,00 0,00 3552,46 3465,37 202,32 29,75 0,00 0,00 48,10 5,40 0,00 35,92 42,27 55,00 19,54
I alt 29936,77 875,56 695,86 77,08 19,33 0,00 8084,30 14630,51 436,13 309,16 80,60 0,00 1428,13 612,39 2,50 637,30 1807,19 105,00 135,73

Antal publikationer pr. hovedområde for valgte analyseår

Hovedområder I alt Monografier på forlag Monografier i bogserier Tidsskriftartikler Antologibidrag i bogserier Konferencebidrag Antologibidrag på forlag Doktorafhandlinger Patenter
HUM 3066 130 10 1378 187 196 1160 5 0
NAT/TEK 12427 33 4 9506 98 2361 359 3 63
SAM 3329 138 7 2091 60 135 895 2 1
SUND 8494 2 0 8211 43 90 125 11 12
I alt 27316 303 21 21186 388 2782 2539 21 76
Hovedområder I alt Monografier på forlag Monografier i bogserier Tidsskriftartikler Antologibidrag i bogserier Konferencebidrag Antologibidrag på forlag Doktor­afhandlinger Patenter
Niveau Niveau Niveau Niveau Niveau Niveau
1 2 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2
HUM 3066 85 45 9 1 0 864 513 1 170 17 0 162 34 0 656 504 5 0
NAT/TEK 12427 25 8 3 1 0 4990 4424 92 97 1 0 2116 244 1 260 99 3 63
SAM 3329 88 50 6 1 0 1055 1018 18 47 13 0 119 16 0 455 440 2 1
SUND 8494 1 1 0 0 0 5919 2170 122 43 0 0 86 4 0 98 27 11 12
I alt 27316 199 104 18 3 0 12828 8125 233 357 31 0 2483 298 1 1469 1070 21 76