Vælg et analyseår

Antal point pr. universitet for valgte analyseår

Universiteter I alt Monografier på forlag Monografier i bogserier Tidsskriftartikler Antologibidrag i bogserier Konferencebidrag Antologibidrag på forlag Doktorafhandlinger Patenter
Copenhagen Business School (CBS) 956,41 156,25 6,88 504,42 11,14 56,71 221,02 0,00 0,00
Danmarks Tekniske Universitet (DTU) 3599,77 20,21 3,47 3038,79 16,98 358,22 46,24 10,00 105,86
IT-Universitetet i København (ITU) 247,75 0,00 0,00 86,24 8,37 117,82 14,40 0,00 20,92
Københavns Universitet (KU) 8390,62 363,31 38,96 6947,90 94,54 194,01 690,11 55,00 6,79
Roskilde Universitet (RUC) 800,28 106,94 0,00 455,80 29,38 12,29 179,88 15,00 1,00
Syddansk Universitet (SDU) 3352,71 98,44 23,75 2651,76 62,69 167,39 321,19 15,00 12,50
Aalborg Universitet (AAU) 3846,93 241,21 34,38 2350,07 118,53 659,25 376,69 20,00 46,80
Aarhus Universitet (AU) 7066,12 410,63 65,40 5611,50 125,61 172,56 672,43 5,00 3,00
I alt 28260,59 1396,98 172,83 21646,48 467,23 1738,24 2521,96 120,00 196,87
Universiteter I alt Monografier på forlag Monografier i bogserier Tidsskriftartikler Antologibidrag i bogserier Konferencebidrag Antologibidrag på forlag Doktor­afhandlinger Patenter
Niveau Niveau Niveau Niveau Niveau Niveau
1 2 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2
Copenhagen Business School (CBS) 956,41 77,92 78,33 6,88 0,00 0,00 147,35 357,07 0,00 6,26 4,88 0,00 34,32 22,38 0,00 33,31 187,71 0,00 0,00
Danmarks Tekniske Universitet (DTU) 3599,77 20,21 0,00 3,47 0,00 0,00 905,47 2133,32 0,00 10,98 6,00 0,00 338,33 19,90 0,00 27,02 19,22 10,00 105,86
IT-Universitetet i København (ITU) 247,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21,45 64,79 0,00 1,31 7,06 0,00 46,09 71,72 0,00 3,90 10,50 0,00 20,92
Københavns Universitet (KU) 8390,62 147,81 215,50 33,96 5,00 0,00 2508,13 4439,78 0,00 63,98 30,56 0,00 77,17 116,84 0,00 139,87 550,24 55,00 6,79
Roskilde Universitet (RUC) 800,28 50,94 56,00 0,00 0,00 0,00 163,61 292,19 0,00 15,13 14,25 0,00 9,04 3,25 0,00 43,89 136,00 15,00 1,00
Syddansk Universitet (SDU) 3352,71 70,10 28,33 23,75 0,00 0,00 1172,21 1479,54 0,00 41,69 21,00 0,00 125,70 41,69 0,00 84,23 236,96 15,00 12,50
Aalborg Universitet (AAU) 3846,93 165,21 76,00 34,38 0,00 0,00 937,02 1413,06 0,00 113,65 4,88 0,00 537,72 121,53 0,00 135,61 241,08 20,00 46,80
Aarhus Universitet (AU) 7066,12 253,30 157,33 57,40 8,00 0,00 2117,70 3493,80 0,00 70,86 54,75 0,00 118,96 53,59 0,00 183,11 489,32 5,00 3,00
I alt 28260,59 785,48 611,50 159,83 13,00 0,00 7972,93 13673,55 0,00 323,86 143,37 0,00 1287,33 450,90 0,00 650,93 1871,03 120,00 196,87

Antal publikationer pr. universitet for valgte analyseår

Universiteter I alt Monografier på forlag Monografier i bogserier Tidsskriftartikler Antologibidrag i bogserier Konferencebidrag Antologibidrag på forlag Doktorafhandlinger Patenter
Copenhagen Business School (CBS) 720 32 3 396 12 76 201 0 0
Danmarks Tekniske Universitet (DTU) 3711 5 1 2836 19 701 88 2 59
IT-Universitetet i København (ITU) 212 0 0 64 5 116 16 0 11
Københavns Universitet (KU) 8820 65 10 7814 90 187 639 11 4
Roskilde Universitet (RUC) 594 19 0 352 25 20 174 3 1
Syddansk Universitet (SDU) 3613 23 6 2974 58 206 336 3 7
Aalborg Universitet (AAU) 4085 47 8 2372 125 1049 452 4 28
Aarhus Universitet (AU) 6605 80 14 5469 104 241 693 1 3
I alt 28360 271 42 22277 438 2596 2599 24 113
Universiteter I alt Monografier på forlag Monografier i bogserier Tidsskriftartikler Antologibidrag i bogserier Konferencebidrag Antologibidrag på forlag Doktor­afhandlinger Patenter
Niveau Niveau Niveau Niveau Niveau Niveau
1 2 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2
Copenhagen Business School (CBS) 720 20 12 3 0 0 212 184 0 10 2 0 62 14 0 76 125 0 0
Danmarks Tekniske Universitet (DTU) 3711 5 0 1 0 0 1615 1221 0 17 2 0 688 13 0 73 15 2 59
IT-Universitetet i København (ITU) 212 0 0 0 0 0 33 31 0 2 3 0 77 39 0 10 6 0 11
Københavns Universitet (KU) 8820 33 32 9 1 0 4907 2907 0 78 12 0 133 54 0 323 316 11 4
Roskilde Universitet (RUC) 594 12 7 0 0 0 223 129 0 18 7 0 18 2 0 97 77 3 1
Syddansk Universitet (SDU) 3613 18 5 6 0 0 2049 925 0 51 7 0 185 21 0 194 142 3 7
Aalborg Universitet (AAU) 4085 36 11 8 0 0 1563 809 0 123 2 0 980 69 0 306 146 4 28
Aarhus Universitet (AU) 6605 56 24 13 1 0 3460 2009 0 85 19 0 213 28 0 416 277 1 3
I alt 28360 180 91 40 2 0 14062 8215 0 384 54 0 2356 240 0 1495 1104 24 113

Antal point pr. hovedområde for valgte analyseår

Hovedområder I alt Monografier på forlag Monografier i bogserier Tidsskriftartikler Antologibidrag i bogserier Konferencebidrag Antologibidrag på forlag Doktorafhandlinger Patenter
HUM 4495,87 710,05 111,13 1945,22 270,78 177,29 1239,16 40,00 2,25
NAT/TEK 12239,48 107,12 5,56 10167,30 77,37 1426,32 272,32 20,00 163,49
SAM 4570,49 563,69 56,15 2810,68 97,10 100,63 917,25 25,00 0,00
SUND 6954,76 16,13 0,00 6723,29 21,99 33,99 93,23 35,00 31,14
I alt 28260,59 1396,98 172,83 21646,48 467,23 1738,24 2521,96 120,00 196,87
Hovedområder I alt Monografier på forlag Monografier i bogserier Tidsskriftartikler Antologibidrag i bogserier Konferencebidrag Antologibidrag på forlag Doktor­afhandlinger Patenter
Niveau Niveau Niveau Niveau Niveau Niveau
1 2 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2
HUM 4495,87 407,05 303,00 103,13 8,00 0,00 751,13 1194,09 0,00 166,71 104,06 0,00 90,29 87,00 0,00 315,41 923,75 40,00 2,25
NAT/TEK 12239,48 71,46 35,67 5,56 0,00 0,00 3000,05 7167,25 0,00 57,56 19,81 0,00 1096,43 329,89 0,00 110,01 162,30 20,00 163,49
SAM 4570,49 298,85 264,83 51,15 5,00 0,00 868,82 1941,86 0,00 77,60 19,50 0,00 72,12 28,51 0,00 199,20 718,05 25,00 0,00
SUND 6954,76 8,13 8,00 0,00 0,00 0,00 3352,94 3370,35 0,00 21,99 0,00 0,00 28,49 5,50 0,00 26,32 66,92 35,00 31,14
I alt 28260,59 785,48 611,50 159,83 13,00 0,00 7972,93 13673,55 0,00 323,86 143,37 0,00 1287,33 450,90 0,00 650,93 1871,03 120,00 196,87

Antal publikationer pr. hovedområde for valgte analyseår

Hovedområder I alt Monografier på forlag Monografier i bogserier Tidsskriftartikler Antologibidrag i bogserier Konferencebidrag Antologibidrag på forlag Doktorafhandlinger Patenter
HUM 3021 128 22 1306 217 178 1160 8 2
NAT/TEK 11631 21 2 8846 84 2185 396 4 93
SAM 3180 112 13 1942 99 135 874 5 0
SUND 7886 3 0 7664 28 52 114 7 18
I alt 25718 264 37 19758 428 2550 2544 24 113
Hovedområder I alt Monografier på forlag Monografier i bogserier Tidsskriftartikler Antologibidrag i bogserier Konferencebidrag Antologibidrag på forlag Doktor­afhandlinger Patenter
Niveau Niveau Niveau Niveau Niveau Niveau
1 2 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2
HUM 3021 87 41 21 1 0 848 458 0 179 38 0 137 41 0 661 499 8 2
NAT/TEK 11631 15 6 2 0 0 4903 3943 0 76 8 0 2014 171 0 291 105 4 93
SAM 3180 70 42 12 1 0 1091 851 0 91 8 0 118 17 0 433 441 5 0
SUND 7886 2 1 0 0 0 5554 2110 0 28 0 0 47 5 0 71 43 7 18
I alt 25718 174 90 35 2 0 12396 7362 0 374 54 0 2316 234 0 1456 1088 24 113