Vælg et analyseår

Antal point pr. universitet for valgte analyseår

Universiteter I alt Monografier på forlag Monografier i bogserier Tidsskriftartikler Antologibidrag i bogserier Konferencebidrag Antologibidrag på forlag Doktorafhandlinger Patenter
Copenhagen Business School (CBS) 492,63 119,71 3,13 252,26 4,31 12,10 101,11 0,00 0,00
Danmarks Tekniske Universitet (DTU) 1904,68 8,13 3,47 1722,23 5,85 136,26 18,48 5,00 5,25
IT-Universitetet i København (ITU) 64,59 0,00 0,00 31,31 0,31 26,89 4,83 0,00 1,25
Københavns Universitet (KU) 3395,10 151,75 13,13 2841,17 34,82 55,65 286,91 10,00 1,67
Roskilde Universitet (RUC) 237,94 44,00 0,00 153,45 1,75 2,50 26,24 10,00 0,00
Syddansk Universitet (SDU) 1300,90 20,21 15,00 1098,10 6,92 55,93 103,08 0,00 1,67
Aalborg Universitet (AAU) 1911,73 130,58 25,00 1324,02 24,50 192,12 196,60 10,00 8,92
Aarhus Universitet (AU) 1670,24 88,67 15,00 1455,95 7,63 6,63 95,12 0,00 1,25
I alt 10977,80 563,04 74,72 8878,49 86,09 488,08 832,38 35,00 20,00
Universiteter I alt Monografier på forlag Monografier i bogserier Tidsskriftartikler Antologibidrag i bogserier Konferencebidrag Antologibidrag på forlag Doktor­afhandlinger Patenter
Niveau Niveau Niveau Niveau Niveau Niveau
1 2 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2
Copenhagen Business School (CBS) 492,63 57,71 62,00 3,13 0,00 0,00 71,33 180,94 0,00 1,31 3,00 0,00 12,10 0,00 0,00 17,07 84,04 0,00 0,00
Danmarks Tekniske Universitet (DTU) 1904,68 8,13 0,00 3,47 0,00 0,00 489,33 1232,90 0,00 5,85 0,00 0,00 136,26 0,00 0,00 13,05 5,43 5,00 5,25
IT-Universitetet i København (ITU) 64,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,19 25,12 0,00 0,31 0,00 0,00 12,76 14,13 0,00 2,83 2,00 0,00 1,25
Københavns Universitet (KU) 3395,10 66,25 85,50 13,13 0,00 0,00 936,42 1904,75 0,00 22,82 12,00 0,00 16,95 38,71 0,00 51,57 235,33 10,00 1,67
Roskilde Universitet (RUC) 237,94 20,00 24,00 0,00 0,00 0,00 51,38 102,06 0,00 1,75 0,00 0,00 0,50 2,00 0,00 4,78 21,46 10,00 0,00
Syddansk Universitet (SDU) 1300,90 15,21 5,00 15,00 0,00 0,00 509,18 588,92 0,00 3,92 3,00 0,00 32,36 23,57 0,00 30,58 72,50 0,00 1,67
Aalborg Universitet (AAU) 1911,73 101,25 29,33 25,00 0,00 0,00 486,99 837,02 0,00 21,50 3,00 0,00 153,13 38,98 0,00 76,12 120,48 10,00 8,92
Aarhus Universitet (AU) 1670,24 54,17 34,50 15,00 0,00 0,00 458,43 997,53 0,00 7,63 0,00 0,00 3,25 3,38 0,00 40,66 54,46 0,00 1,25
I alt 10977,80 322,71 240,33 74,72 0,00 0,00 3009,24 5869,25 0,00 65,09 21,00 0,00 367,32 120,76 0,00 236,68 595,70 35,00 20,00

Antal publikationer pr. universitet for valgte analyseår

Universiteter I alt Monografier på forlag Monografier i bogserier Tidsskriftartikler Antologibidrag i bogserier Konferencebidrag Antologibidrag på forlag Doktorafhandlinger Patenter
Copenhagen Business School (CBS) 336 23 1 191 3 21 97 0 0
Danmarks Tekniske Universitet (DTU) 1800 2 1 1486 10 257 40 1 3
IT-Universitetet i København (ITU) 59 0 0 21 1 29 7 0 1
Københavns Universitet (KU) 3061 28 3 2701 32 47 247 2 1
Roskilde Universitet (RUC) 141 7 0 105 2 2 23 2 0
Syddansk Universitet (SDU) 1339 5 3 1150 7 65 108 0 1
Aalborg Universitet (AAU) 1817 28 5 1197 26 314 240 2 5
Aarhus Universitet (AU) 1364 17 3 1206 8 7 122 0 1
I alt 9917 110 16 8057 89 742 884 7 12
Universiteter I alt Monografier på forlag Monografier i bogserier Tidsskriftartikler Antologibidrag i bogserier Konferencebidrag Antologibidrag på forlag Doktor­afhandlinger Patenter
Niveau Niveau Niveau Niveau Niveau Niveau
1 2 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2
Copenhagen Business School (CBS) 336 14 9 1 0 0 99 92 0 2 1 0 21 0 0 39 58 0 0
Danmarks Tekniske Universitet (DTU) 1800 2 0 1 0 0 828 658 0 10 0 0 257 0 0 37 3 1 3
IT-Universitetet i København (ITU) 59 0 0 0 0 0 8 13 0 1 0 0 23 6 0 6 1 0 1
Københavns Universitet (KU) 3061 14 14 3 0 0 1620 1081 0 28 4 0 29 18 0 114 133 2 1
Roskilde Universitet (RUC) 141 4 3 0 0 0 66 39 0 2 0 0 1 1 0 11 12 2 0
Syddansk Universitet (SDU) 1339 4 1 3 0 0 817 333 0 6 1 0 54 11 0 68 40 0 1
Aalborg Universitet (AAU) 1817 23 5 5 0 0 754 443 0 25 1 0 295 19 0 168 72 2 5
Aarhus Universitet (AU) 1364 12 5 3 0 0 674 532 0 8 0 0 5 2 0 91 31 0 1
I alt 9917 73 37 16 0 0 4866 3191 0 82 7 0 685 57 0 534 350 7 12

Antal point pr. hovedområde for valgte analyseår

Hovedområder I alt Monografier på forlag Monografier i bogserier Tidsskriftartikler Antologibidrag i bogserier Konferencebidrag Antologibidrag på forlag Doktorafhandlinger Patenter
HUM 1308,03 193,71 50,00 607,92 36,99 37,52 361,90 20,00 0,00
NAT/TEK 5666,56 39,37 3,47 5087,90 23,08 409,74 81,98 5,00 16,00
SAM 1796,33 319,46 21,25 1042,83 20,23 26,69 360,87 5,00 0,00
SUND 2206,89 10,50 0,00 2139,84 5,79 14,13 27,63 5,00 4,00
I alt 10977,80 563,04 74,72 8878,49 86,09 488,08 832,38 35,00 20,00
Hovedområder I alt Monografier på forlag Monografier i bogserier Tidsskriftartikler Antologibidrag i bogserier Konferencebidrag Antologibidrag på forlag Doktor­afhandlinger Patenter
Niveau Niveau Niveau Niveau Niveau Niveau
1 2 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2
HUM 1308,03 122,71 71,00 50,00 0,00 0,00 186,98 420,94 0,00 24,99 12,00 0,00 14,45 23,06 0,00 101,23 260,67 20,00 0,00
NAT/TEK 5666,56 34,37 5,00 3,47 0,00 0,00 1402,31 3685,59 0,00 23,08 0,00 0,00 318,54 91,20 0,00 47,90 34,08 5,00 16,00
SAM 1796,33 165,62 153,83 21,25 0,00 0,00 321,82 721,00 0,00 11,23 9,00 0,00 23,69 3,00 0,00 80,17 280,71 5,00 0,00
SUND 2206,89 0,00 10,50 0,00 0,00 0,00 1098,13 1041,71 0,00 5,79 0,00 0,00 10,63 3,50 0,00 7,38 20,25 5,00 4,00
I alt 10977,80 322,71 240,33 74,72 0,00 0,00 3009,24 5869,25 0,00 65,09 21,00 0,00 367,32 120,76 0,00 236,68 595,70 35,00 20,00

Antal publikationer pr. hovedområde for valgte analyseår

Hovedområder I alt Monografier på forlag Monografier i bogserier Tidsskriftartikler Antologibidrag i bogserier Konferencebidrag Antologibidrag på forlag Doktorafhandlinger Patenter
HUM 862 37 10 387 32 39 353 4 0
NAT/TEK 5223 9 1 4377 33 645 147 1 10
SAM 1203 62 5 727 17 39 352 1 0
SUND 2629 2 0 2566 7 19 32 1 2
I alt 9917 110 16 8057 89 742 884 7 12
Hovedområder I alt Monografier på forlag Monografier i bogserier Tidsskriftartikler Antologibidrag i bogserier Konferencebidrag Antologibidrag på forlag Doktor­afhandlinger Patenter
Niveau Niveau Niveau Niveau Niveau Niveau
1 2 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2
HUM 862 27 10 10 0 0 224 163 0 28 4 0 29 10 0 213 140 4 0
NAT/TEK 5223 8 1 1 0 0 2359 2018 0 33 0 0 601 44 0 124 23 1 10
SAM 1203 38 24 5 0 0 401 326 0 14 3 0 38 1 0 177 175 1 0
SUND 2629 0 2 0 0 0 1882 684 0 7 0 0 17 2 0 20 12 1 2
I alt 9917 73 37 16 0 0 4866 3191 0 82 7 0 685 57 0 534 350 7 12