Bevaringsfilen

Bevaringsfilen dannes automatisk i BFI-systemet, når et analyseår er afsluttet. Filen indeholder oplysninger om alle indberettede publikationer og tildelte point.

Når du downloader bevaringsfilen, får du en zip-fil, der indeholder følgende dokumenter:

  • Publikationer (alle publikationer, der har fået point)
  • Universiteter (alle publikationer, der er indberettet fra hvert enkelt universitet - også publikationer, der ikke har fået point)
  • Forfattere (alle forfattere indberettet af universiteterne)
  • BFI-listen for serier
  • BFI-listen for forlag

 Du skal åbne zip-filen, og herefter kan du kopiere hver fil ind på et faneblad i Excel, så du har dem samlet i ét dokument.

Analyseår Tidsstempel Hent eksisterende
Bevaringsfil2019 01-09-2020 09:25:11 Download
Bevaringsfil2018 28-08-2019 10:48:30 Download
Bevaringsfil2017 05-09-2018 11:51:48 Download
Bevaringsfil2016 31-08-2017 09:54:51 Download
Bevaringsfil2015 15-11-2016 12:39:57 Download
Bevaringsfil2014 15-11-2016 12:36:52 Download
Bevaringsfil2013 06-10-2014 16:19:12 Download