Den Bibliometriske Forskningsindikator

Den Bibliometriske Forskningsindikator (BFI) har til formål at fremme publicering og spredning af viden om dansk forskning. Indikatoren bruges til at beregne point for forskningspublikationer (f.eks. artikler i tidsskrifter, bøger eller kapitler i bøger), som konverteres til ekstra penge til universiteterne. Jo mere et universitet producerer af forskningspublikationer, desto flere penge får de gennem denne indikator. Der er ikke tale om en indikator, som måler kvalitet. Dansk forskning ligger generelt i top 3 på verdensplan målt på antal forskningspublikationer pr. indbygger og på gennemslagskraft (se f.eks. Forskningsbarometeret (åbner i et nyt vindue)).

Den Bibliometriske Forskningsindikator belønner publicering i de mest prestigefyldte og anerkendte tidsskrifter og forlag. Indikatoren er opbygget omkring et IT-system, som består af et lokalt og et centralt niveau. På det lokale niveau indberetter universiteterne deres forskningspublikationer, og på det centrale niveau beregnes pointene.  Til gavn for den brede offentlighed kan man via dette system få et samlet overblik over al dansk forskning på nationalt niveau, på universitetsniveau og for hvert fagområde.
Læs mere om Den Bibliometriske Forskningsindikator (åbner i et nyt vindue)

Høstresultater

Høstresultater

Se alle de forskningspublikationer, som universiteterne har indberettet, og hvor mange point de er blevet tildelt.

Se høstresultater »
Adgange

Adgange

I BFI-systemet kan du blandt andet stille forslag om nye publiceringskanaler, der skal give BFI-point. Læs mere om mulighederne i systemet og log på.

Log ind »
Support

Support

Hvis du har spørgsmål til BFI eller behov for support, er du velkommen til at kontakte Styrelsen for Forskning og Innovation på bfi@fi.dk.

Kontakt BFI »